Eugenia Herzyk
zarządzająca Ośrodkami Terapeutyczno-Rozwojowymi Kobiece Serca
w Warszawie i w Krakowie,
psychoterapeutka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia humanistyczna, psychoterapia uzależnienia od miłości, prowadzenie grup i warsztatów

spotkania w Krakowie (indywidualne i grupowe), w Warszawie (tylko grupowe) oraz online

Absolwentka czteroletniej szkoły psychoterapii Gestalt (Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie), założycielka i wieloletnia prezeska Fundacji Kobiece Serca. Pracuje według założeń psychoterapii humanistycznej w ujęciu holistycznym, z jednakową troską zajmując się obszarem umysłu, emocji, jak i ciała. Pomaganie klientom rozumie jako towarzyszenie w ich rozwoju, którego celem jest wzięcie przez nich odpowiedzialności za swój psychofizyczny dobrostan. Korzysta z różnorakich technik terapeutycznych, w tym narzędzi psychoterapii Gestalt, poznawczo-behawioralnej,  psychodynamicznej, mindfulness oraz pracy z ciałem. Specjalizuje się w problematyce uzależnienia od miłości, DDD/DDA, zarządzania emocjami, pomaga w  podejmowaniu świadomych wyborów i dokonywaniu zmian. Oferuje konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapię indywidualną,   prowadzi kobiece grupy terapeutyczne i rozwojowe, a także warsztaty dla kobiet. Pasjonatka neuronauk, pomagając duży nacisk kładzie na psychoedukację.  Jest absolwentką kursu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), ukończyła kursy podstaw medycyny chińskiej, w tym przyczyn i diagnostyki chorób, dietetyki profilaktycznej i leczniczej oraz ziołolecznictwa w Instytucie Medycyny Chińskiej w Krakowie, szkoli się na kursie nauczycielskim jogi według metody B.K.S. Iyengara.  Autorka dwóch książek: „Nałogowa miłość” i „DDD – Dorosłe Dziewczynki z Rodzin Dysfunkcyjnych” a także licznych artykułów publikowanych w czasopismach i innych mediach. W przeszłości naukowiec (doktor chemii), bizneswoman i redaktor naczelna miesięcznika fotograficznego. Podróżniczka i entuzjastka bliskiego kontaktu z naturą – uprawiała żeglarstwo, taternictwo jaskiniowe, wspinaczkę wysokogórską, nurkowanie oraz kajakarstwo, obecnie pasjonuje się Nordic Walking.

Motto:
Szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie. Erich Fromm

w kolejności alfabetycznej:

Małgorzata Czerniejewska
psychoterapeutka, pedagożka, trenerka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia Gestalt, psychoterapia uzależnienia od miłości

spotkania online

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku edukacji wczesnoszkolnej z arteterapią  oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na kierunku resocjalizacja. Obecnie kształci się w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapeutów Gestalt w Poznaniu – w ramach czteroletniego szkolenia ukończyła program „Pomoc Psychologiczna Gestalt w Praktyce Zawodowej” oraz studiuje psychologię na Uniwersytecie  Humanistyczno-Społecznym SWPS w Poznaniu. Ukończyła szereg  specjalistycznych  szkoleń, między innymi: „Praca z parą w nurcie Gestalt” (dr Nurith Levi), „Doświadczenie trójkąta Edypalnego” (dr Robert Fischer), Szkolenie z zakresu Analizy Transakcyjnej EATA,  Dialog Motywujący (Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego Moc Poznania), „Stając się sobą” – grupa superwizyjno-rozwojowa z Janem Roubalem (Łódzkie Centrum Gestalt). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Psychoterapia według niej to szczególne spotkanie, w której ważna  jest relacja terapeutyczna – przestrzeń do przeżywania i wyrażania wszelkich emocji, pragnień, myśli, doświadczania w uważny sposób. Pomaga osobom, które chcą lepiej rozumieć siebie, rozwijać swoją osobowość i poszerzać świadomość, by mieć poczucie wpływu na własne życie, zmieniać je na lepsze i cieszyć się nim.  Pracuje z klientami doświadczającymi  problemów emocjonalnych, cierpienia, depresji, trudności w relacjach rodzinnych, partnerskich, wychowawczych, kryzysu poczucia sensu życia, wewnętrznej pustki i samotności, dolegliwości psychosomatycznych, zaniżonego poczucia własnej wartości oraz  innych problemów natury psychologicznej.

Motto:
Bądź tym, kim jesteś i mów to, co czujesz, ponieważ ci, którzy mają z tym problem – nie są ważni, a ci, którzy są ważni – nie mają z tym problemu.
Fritz Perls

Blanka Drozd-Demska
psychoterapeutka, pedagożka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia integracyjna, psychoterapia uzależnienia od miłości

spotkania online

Absolwentka pedagogiki specjalnej (specjalność resocjalizacja) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz czteroletnich podyplomowych studiów psychoterapii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Odbyła staż kliniczny w Stacjonarnym Oddziale Psychiatrycznym Brzeskiego Centrum Medycznego. Ukończyła kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, kurs terapii EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) oraz  Studium Interwencji Kryzysowej zorganizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, a także pierwszy etap szkolenia z zakresu psychotraumatologii praktycznej zorganizowany przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku (obecnie w trakcie szkolenia zaawansowanego). Odbyła szereg szkoleń związanych z pomocą psychologiczną osobom LGBTQ+ oraz transpłciowym, między innymi w Instytucie Pozytywnej Seksualności w Warszawie oraz Fundacji Trans-Fuzja w Warszawie. Przez dwa lata pracowała w zarządzie Stowarzyszenia „Tęczowe Opole”. Specjalizuje się w pomaganiu klientom borykającym się z konsekwencjami traum, lękami, stratami różnego rodzaju, współuzależnieniem, a także będącym w trakcie rozstania lub rozwodu. W pracy korzysta z podejścia systemowego, psychoanalitycznego, afirmatywnego, narracyjnego oraz terapii EMDR. Pomaga odkryć własne zasoby, towarzyszy w znalezieniu drogi do rozwiązań odpowiadających potrzebom klientów. Lubi biegać, słuchać muzyki i gotować. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową.

Motto:
Wszystko, czego pragniesz,  jest po drugiej stronie lęku.
George Addair

Dorota Dziemdziela
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia humanistyczna oraz psychoterapia uzależnienia od miłości, prowadzenie grup i warsztatów

spotkania online

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – kierunków psychologia kliniczna oraz psychologia organizacji i zarządzania. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Grupa TROP) oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Pracowała jako psycholog w Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, realizowała projekty obejmujące m.in. pracę z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także z młodzieżą. Doświadczenie zawodowe zdobywała też prowadząc treningi umiejętności społecznych dla osób dorosłych, treningi umiejętności rodzicielskich, a także szkolenia z zakresu asertywności, komunikacji, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oferuje pomoc w postaci psychoterapii indywidualnej oraz grupowej w nurcie humanistycznym z wykorzystaniem technik podejścia Gestalt, psychoterapii doświadczeniowej oraz egzystencjalnej. Specjalizuje się w prowadzeniu kobiecych grup rozwojowych oraz grup dla osób z zaburzeniami jedzenia. Pracuje z klientami znajdującymi się w kryzysie, depresji i stanach lękowych.

Motto:
Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Możesz wzrastać tylko, jeśli jesteś gotów czuć się dziwnie i niekomfortowo próbując czegoś zupełnie dla Ciebie nowego.
Brian Tracy

Dorota Gąsiorowska
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia integracyjna oparta na podejściu humanistycznym, psychoterapia uzależnienia od miłości, prowadzenie grup i warsztatów

spotkania online

Absolwentka psychologii klinicznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii w  Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek  i certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA. Ukończyła cykl  szkoleń dotyczących pracy z rodziną w tym z genogramem oraz pracy z parami szkoląc się w strategicznym podejściu psychoterapii  par i małżeństw. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w  Centrum Onkologii- Poradni Psychoonkologicznej, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  oraz Towarzystwie Pomocy Młodzieży a także w Bródnowskim Szpitalu Psychiatrycznym gdzie odbyła staż kliniczny. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par i małżeństw  a także warsztaty, grupy wsparcia oraz grupy rozwoju osobistego. W pracy terapeutycznej łączy wiele nurtów i teorii dostosowując je do potrzeb klienta. Przyjmując za podstawę podejście  integracyjne- doświadczeniowe oraz egzystencjalne. Wykorzystuje techniki podejścia Gestalt a także  metody nurtu poznawczo-behawioralnego, psychodynamicznego oraz systemowego. Pomaga osobom z zaburzeniami lękowymi, psychosomatycznymi, depresją oraz zaburzeniami osobowości. Pracuje z klientami przeżywającymi trudności w relacjach, doświadczającymi kryzysu, konfliktów wewnętrznych, zmagającymi się z poczuciem samotności, pragnącymi budować poczucie własnej wartości, pewności siebie. poszukującymi  sensu oraz dalszych dróg własnego rozwoju.

Motto:
Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. Jak bowiem możemy je zmieniać, jeśli nie czujemy się za nie odpowiedzialni?
Irvin David Yalom

Monika Kożuszek
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia integracyjna oparta na podejściu humanistycznym, psychoterapia uzależnienia od miłości

spotkania w Warszawie oraz online

Absolwentka psychologii (o specjalności psychologii klinicznej) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do zawodu psychoterapeuty przygotowała się poprzez odbycie całościowego, 4-letniego szkolenia w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Warsztat swojej pracy szlifowała na Oddziale Dziennym Nerwic Przychodni Lekarskiej WAT oraz Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych działającym przy SWZPZPOZ w Warszawie. Pracowała jako psycholog, wspierając proces terapii uzależnień w Centrum Leczenia Uzależnień w Aninie, gdzie prowadziła liczne warsztaty i treningi umiejętności społecznych. Przez kilka lat pełniła funkcję społeczną jako kurator przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie. Jest psychologiem orzecznikiem. Szczególnie bliska jest jej problematyka więzi oraz dysfunkcyjnych schematów emocjonalnych.  Specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych doświadczających trudności w relacjach, nieradzących sobie z emocjami i chcących uporać się z bolesną przeszłością. Pracuje w podejściu humanistycznym, chętnie korzysta też z technik innych szkół terapeutycznych. Szczególną wagę przywiązuje do budowania bezpiecznej i nieoceniającej atmosfery kontaktu z drugą osobą.

Motto:
Największa rzecz na świecie to umieć należeć do siebie.

Michel de Montaigne

Kamila Mikołajewska
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia psychodynamiczna oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

spotkania w Krakowie oraz online

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczka całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowo-psychodynamicznym przy Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentka Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog m.in. w Dziennym Ośrodku Leczenia Nerwic i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Prowadziła warsztaty dla osób doświadczających przemocy oraz warsztaty kompetencji rodzicielskich. W pracy terapeutycznej korzysta z technik zaczerpniętych z różnych nurtów, jednak najbliższe jest jej podejście psychodynamiczne i systemowe. Pracuje z osobami  doświadczającymi niepokoju, lęku i depresji. Towarzyszy w procesie zmiany prowadzącej do efektywniejszego wykorzystywania własnych możliwości oraz do tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie. Zajmuje się pomocą w przezwyciężaniu różnorodnych trudności w sferze seksualności.

Motto:
Błogosławione niech będą moje porażki. Zawdzięczam im wszystko, co wiem.
Emil Cioran

Magdalena Mirta
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia poznawczo-behawioralna oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

spotkania w Krakowie oraz online

Psycholożka w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeutki poznawczo-behawioralnej w CTPB w Warszawie. Odbyła roczne szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej dedykowane osobom dorosłym (CTPB Warszawa). Terapeutka EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, terapia traumy, I stopień). Ukończyła studia magisterskie z psychologii ogólnej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zdobywała pracując zarówno z osobami dorosłymi w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z Psychozami, Ośrodku Uzależnień i Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz z dziećmi i młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej i szkole podstawowej. Przez trzy lata była zawodowo związana z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, gdzie zajmowała się wsparciem psychologicznym i terapią krótkoterminową w nurcie poznawczo-behawioralnym osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Ma doświadczenie pracy z osobami dotkniętymi szeroko rozumianą stratą (utrata pracy, zdrowia, żałoba po bliskiej osobie), przeżywającymi stany lękowe, depresje, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, konflikty rodzinne i małżeńskie oraz z osobami, które dokonują zmian w swoim życiu. Pomaga osobom ciepiącym z powodu zaburzeń nastroju, niskiej samooceny, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i zaburzeń odżywiania. Jest otwarta na pracę z klientami LGBT+. Pracuje pod regularną superwizją.

Motto:
Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.

Marek Aureliusz

Magdalena Pakulska
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia ericksonowska oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

spotkania w Warszawie oraz online

Ukończyła studia magisterskie z psychologii klinicznej oraz studia podyplomowe z psychodietetyki na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Aktualnie uczestniczy w poznańskiej edycji Podyplomowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski  – kurs ten  jest  atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i spełnia wymogi certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała pomagając osobom dorosłym w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa oraz w Instytucie Psychologii Zdrowia. Przez pięć lat pracowała z klientami w obszarze interwencji kryzysowej oraz poradnictwie, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas szkoleń z obszaru terapii poznawczo-behawioralnej, uzależnień oraz mindfulness. Od trzech lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla dorosłych, których celem jest redukcja stresu.  Posiada doświadczenie w psychoterapii osób z zaburzeniami odżywiania, z podwyższonym poziomem lęku, a także poszukującymi swoich wartości i życiowego spełnienia. W nurcie, w którym pracuje, ceni przede wszystkim na zasoby klienta, koncentrację na przyszłości i dążenie do świadomie wytyczonych celów. W swojej pracy lubi wykorzystywać opowieści, bajki i metafory.

Motto:
Wolność jest wtedy, kiedy nie musisz kłamać.
Albert Camus

Olga Rocławska
psychoterapeutka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia integracyjna oparta na podejściu humanistycznym, psychoterapia uzależnienia od miłości

spotkania w Krakowie oraz online

Absolwentka Psychokryminalistyki na SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Katowicach. Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji w Szkole Zintegrowanej Psychoterapii Uzależnień USWPS w Katowicach. Doswiadczenie zawodowe zdobywała m.in w Szpitalu Psychiatrycznych im. J. Babińskiego w Krakowie na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym (zamkniętym) dla osób dorosłych, w pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych w ramach zajęć socjoterapeutycznych oraz na licznych kursach i szkoleniach (m.in. kurs Psychoterapii “0” w Szpitalu Psychiatrycznym im. J. Babińskiego w Krakowie przy Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic oraz Klinice Psychomedic w Warszawie). Stale podnosi swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Pracuje w nurcie zintegrowanym. Obszary jej pomocy psychoterapeutycznej odnoszą się zarówno do tzw. “ trzeciej fali” w terapii poznawczo – behawioralnej jak i terapii skoncentrowanej na kliencie Carla Rogersa wywodzącej się z psychoterapii humanistycznej. Pracuje głównie z osobami dorosłymi, które doświadczają rozmaitych trudności związanych z brakiem akceptacji, niskim
poczuciem własnej wartości, problemami z określeniem swoich granic, doświadczających kryzysu czy też straty. W swojej praktyce kieruje się
utrzymaniem wysokich standardów zarówno pracy jak i etyki psychologicznej oraz stworzeniem bezpiecznej i pełnej akceptacji atmosfery w kontakcie z
klientem.

Motto:
Osoba to płynny proces, nie stały i statyczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilości cech.

Carl  Rogers

 

Magdalena Wiśniewska
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia poznawczo-behawioralna, coachning ericksonowski oraz psychoterapia uzależnienia od miłości,

spotkania w Warszawie oraz online

Ukończyła studia magisterskie z Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, certyfikację coacha – podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach we Wszechnicy UJ, szkole akredytowanej przez ACTP i Erickson Coaching International oraz szkolenie psychoterapii dialektyczno-behawioralnej w Centrum DBT Emocje. Aktualnie jest w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz terapii schematów w CTPB w Warszawie – szkole, której program spełnia wymagania Ministra Zdrowia dotyczące pełnienia zawodu psychoterapeuty oraz standardy European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Odbyła praktyki na Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Posiada doświadczenie w psychoterapii osób z zaburzeniami osobowości, dysregulacji emocji, trudnościami w budowaniu satysfakcjonujących relacji, niską samooceną, depresją, lękiem, traumą. W swojej pracy łączy wiedzę z zakresy psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz trzeciej fali: terapii zaangażowania, schematów, terapii opartej na współczuciu. Jest otwarta na pracę z klientami LGBT+.

Motto:
Miłość jest najwyższym i najszlachetniejszym celem, do jakiego może dążyć człowiek. Pojąłem wówczas sens największej tajemnicy, której rąbka uchylają przed nami dzieła największych poetów, myślicieli i duchownych: droga do zbawienia człowieka wiedzie przez miłość i sama jest miłością.
Victor Frankl

Daria Wangler – Tabor
psychoterapeutka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia psychodynamiczna oraz psychoterapia uzależnienia od miłości,

spotkania w Warszawie oraz online

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła czteroletnie Studium Terapii Rodzin w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie, w ramach którego zapoznała się zarówno z systemowym, jak i psychodynamicznym sposobem pracy z pacjentem. Staż odbyła m.in.  na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Warszawie w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. W pracy terapeutycznej odwołuje się  do technik i metod, charakterystycznych głównie dla  psychoterapii psychodynamicznej, systemowej oraz narracyjnej. Zajmuje się pracą z dorosłymi wychowanymi w rodzinach z problemem alkoholowym lub z innymi dysfunkcjami związanymi z przemocą czy zaniedbaniem. Pomaga wszystkim, którzy czują się zagubieni w świecie przeżywanych przez siebie emocji, doświadczają trudności w bliskich relacjach lub w kontaktach społecznych, a także z osobami, które szukają swojej tożsamości, celu w życiu oraz pragną wzmocnić poczucie własnej wartości.

Motto:
Im bardziej jest się uczciwym wobec siebie, tym większą ma się szansę na satysfakcjonujące i udane życie.
Nancy McWilliams