Eugenia Herzyk
założycielka i prezeska Fundacji Kobiece Serca,
zarządzająca ośrodkami w Krakowie i Warszawie,
psychoterapeutka

konsultacje i psychoterapie w Krakowie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia integracyjna oparta na podejściu humanistycznym, psychoterapia Gestalt oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka czteroletniej szkoły psychoterapii Gestalt (Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie). Pracuje według założeń psychoterapii humanistycznej w ujęciu holistycznym, z jednakową troską zajmując się obszarem umysłu, emocji, jak i ciała. Pomagając klientkom/klientom towarzyszy w ich rozwoju, którego celem jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za własne emocje, szczęście i życie. Korzysta z różnorakich technik terapeutycznych, w tym narzędzi psychoterapii poznawczo-behawioralnej, Gestalt, mindfulness, czy pracy z ciałem. Specjalizuje się w problematyce uzależnienia od miłości, DDD/DDA, zarządzania emocjami, pomaga w dokonywaniu świadomych wyborów. Udziela indywidualnej pomocy, prowadzi też kobiece grupy oraz warsztaty dla kobiet. Pasjonatka neuronauk oraz medycyny chińskiej, pomagając duży nacisk kładzie na psychoedukację. Ukończyła kursy podstaw medycyny chińskiej, w tym przyczyn i diagnostyki chorób oraz dietetyki profilaktycznej i leczniczej w Instytucie Medycyny Chińskiej w Krakowie.  Autorka dwóch książek: „Nałogowa miłość” i „DDD – Dorosłe Dziewczynki z Rodzin Dysfunkcyjnych” a także licznych artykułów publikowanych w czasopismach i innych mediach. W przeszłości naukowiec (doktor chemii), bizneswoman i redaktor naczelna miesięcznika fotograficznego. Podróżniczka i entuzjastka bliskiego kontaktu z naturą – uprawiała żeglarstwo, taternictwo jaskiniowe, wspinaczkę wysokogórską oraz nurkowanie, obecnie pasjonuje się jogą, Nordic Walking i kajakarstwem.

Motto:
Szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie. Erich Fromm

w kolejności alfabetycznej:

Blanka Drozd-Demska
psychoterapeutka, pedagożka

konsultacje przez Skype i telefon, psychoterapia przez Skype

psychoterapia integracyjna oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka pedagogiki specjalnej (specjalność resocjalizacja) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz czteroletnich podyplomowych studiów psychoterapii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Odbyła staż kliniczny w Stacjonarnym Oddziale Psychiatrycznym Brzeskiego Centrum Medycznego. Ukończyła kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, kurs terapii EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) oraz  Studium Interwencji Kryzysowej zorganizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, a także pierwszy etap szkolenia z zakresu psychotraumatologii praktycznej zorganizowany przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku (obecnie w trakcie szkolenia zaawansowanego). Odbyła szereg szkoleń związanych z pomocą psychologiczną osobom LGBTQ+ oraz transpłciowym, między innymi w Instytucie Pozytywnej Seksualności w Warszawie oraz Fundacji Trans-Fuzja w Warszawie. Przez dwa lata pracowała w zarządzie Stowarzyszenia „Tęczowe Opole”. Specjalizuje się w pomaganiu klientom borykającym się z konsekwencjami traum, lękami, stratami różnego rodzaju, współuzależnieniem, a także będącym w trakcie rozstania lub rozwodu. W pracy korzysta z podejścia systemowego, psychoanalitycznego, afirmatywnego, narracyjnego oraz terapii EMDR. Pomaga odkryć własne zasoby, towarzyszy w znalezieniu drogi do rozwiązań odpowiadających potrzebom klientów. Lubi biegać, słuchać muzyki i gotować. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową.

Motto:
Wszystko, czego pragniesz,  jest po drugiej stronie lęku.
George Addair

Dorota Dziemdziela
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Warszawie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia w nurcie humanistycznym oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – kierunków psychologia kliniczna oraz psychologia organizacji i zarządzania. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Grupa TROP) oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Pracowała jako psycholog w Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, realizowała projekty obejmujące m.in. pracę z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także z młodzieżą. Doświadczenie zawodowe zdobywała też prowadząc treningi umiejętności społecznych dla osób dorosłych, treningi umiejętności rodzicielskich, a także szkolenia z zakresu asertywności, komunikacji, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oferuje pomoc w postaci psychoterapii indywidualnej oraz grupowej w nurcie humanistycznym z wykorzystaniem technik podejścia Gestalt, psychoterapii doświadczeniowej oraz egzystencjalnej. Specjalizuje się w prowadzeniu kobiecych grup rozwojowych oraz grup dla osób z zaburzeniami jedzenia. Pracuje z klientami znajdującymi się w kryzysie, depresji i stanach lękowych.

Motto:
Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Możesz wzrastać tylko, jeśli jesteś gotów czuć się dziwnie i niekomfortowo próbując czegoś zupełnie dla Ciebie nowego.
Brian Tracy

Dorota Gąsiorowska
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Warszawie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia integracyjna oparta na podejściu humanistycznym oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka psychologii klinicznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii w  Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek  i certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA. Ukończyła cykl  szkoleń dotyczących pracy z rodziną w tym z genogramem oraz pracy z parami szkoląc się w strategicznym podejściu psychoterapii  par i małżeństw. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w  Centrum Onkologii- Poradni Psychoonkologicznej, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  oraz Towarzystwie Pomocy Młodzieży a także w Bródnowskim Szpitalu Psychiatrycznym gdzie odbyła staż kliniczny. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par i małżeństw  a także warsztaty, grupy wsparcia oraz grupy rozwoju osobistego. W pracy terapeutycznej łączy wiele nurtów i teorii dostosowując je do potrzeb klienta. Przyjmując za podstawę podejście  integracyjne- doświadczeniowe oraz egzystencjalne. Wykorzystuje techniki podejścia Gestalt a także  metody nurtu poznawczo-behawioralnego, psychodynamicznego oraz systemowego. Pomaga osobom z zaburzeniami lękowymi, psychosomatycznymi, depresją oraz zaburzeniami osobowości. Pracuje z klientami przeżywającymi trudności w relacjach, doświadczającymi kryzysu, konfliktów wewnętrznych, zmagającymi się z poczuciem samotności, pragnącymi budować poczucie własnej wartości, pewności siebie. poszukującymi  sensu oraz dalszych dróg własnego rozwoju.

Motto:
Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. Jak bowiem możemy je zmieniać, jeśli nie czujemy się za nie odpowiedzialni?
Irvin David Yalom

Monika Kożuszek
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Warszawie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia integracyjna oparta na podejściu humanistycznym oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka psychologii (o specjalności psychologii klinicznej) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do zawodu psychoterapeuty przygotowała się poprzez odbycie całościowego, 4-letniego szkolenia w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Warsztat swojej pracy szlifowała na Oddziale Dziennym Nerwic Przychodni Lekarskiej WAT oraz Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych działającym przy SWZPZPOZ w Warszawie. Pracowała jako psycholog, wspierając proces terapii uzależnień w Centrum Leczenia Uzależnień w Aninie, gdzie prowadziła liczne warsztaty i treningi umiejętności społecznych. Przez kilka lat pełniła funkcję społeczną jako kurator przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie. Jest psychologiem orzecznikiem. Szczególnie bliska jest jej problematyka więzi oraz dysfunkcyjnych schematów emocjonalnych.  Specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych doświadczających trudności w relacjach, nieradzących sobie z emocjami i chcących uporać się z bolesną przeszłością. Pracuje w podejściu humanistycznym, chętnie korzysta też z technik innych szkół terapeutycznych. Szczególną wagę przywiązuje do budowania bezpiecznej i nieoceniającej atmosfery kontaktu z drugą osobą.

Motto:
Największa rzecz na świecie to umieć należeć do siebie.

Michel de Montaigne

Kamila Mikołajewska
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Krakowie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia psychodynamiczna oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczka całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowo-psychodynamicznym przy Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentka Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog m.in. w Dziennym Ośrodku Leczenia Nerwic i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Prowadziła warsztaty dla osób doświadczających przemocy oraz warsztaty kompetencji rodzicielskich. W pracy terapeutycznej korzysta z technik zaczerpniętych z różnych nurtów, jednak najbliższe jest jej podejście psychodynamiczne i systemowe. Pracuje z osobami  doświadczającymi niepokoju, lęku i depresji. Towarzyszy w procesie zmiany prowadzącej do efektywniejszego wykorzystywania własnych możliwości oraz do tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie. Zajmuje się pomocą w przezwyciężaniu różnorodnych trudności w sferze seksualności.

Motto:
Błogosławione niech będą moje porażki. Zawdzięczam im wszystko, co wiem.
Emil Cioran

Magdalena Mirta
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Krakowie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia poznawczo-behawioralna oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Psycholożka w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeutki poznawczo-behawioralnej w CTPB w Warszawie. Odbyła roczne szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej dedykowane osobom dorosłym (CTPB Warszawa). Terapeutka EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, terapia traumy, I stopień). Ukończyła studia magisterskie z psychologii ogólnej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zdobywała pracując zarówno z osobami dorosłymi w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z Psychozami, Ośrodku Uzależnień i Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz z dziećmi i młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej i szkole podstawowej. Przez trzy lata była zawodowo związana z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, gdzie zajmowała się wsparciem psychologicznym i terapią krótkoterminową w nurcie poznawczo-behawioralnym osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Ma doświadczenie pracy z osobami dotkniętymi szeroko rozumianą stratą (utrata pracy, zdrowia, żałoba po bliskiej osobie), przeżywającymi stany lękowe, depresje, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, konflikty rodzinne i małżeńskie oraz z osobami, które dokonują zmian w swoim życiu. Pomaga osobom ciepiącym z powodu zaburzeń nastroju, niskiej samooceny, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i zaburzeń odżywiania. Jest otwarta na pracę z klientami LGBT+. Pracuje pod regularną superwizją.

Motto:
Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.

Marek Aureliusz

Magdalena Pakulska
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Warszawie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia ericksonowska oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Ukończyła studia magisterskie z psychologii klinicznej oraz studia podyplomowe z psychodietetyki na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Aktualnie uczestniczy w poznańskiej edycji Podyplomowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski  – kurs ten  jest  atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i spełnia wymogi certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała pomagając osobom dorosłym w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa oraz w Instytucie Psychologii Zdrowia. Przez pięć lat pracowała z klientami w obszarze interwencji kryzysowej oraz poradnictwie, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas szkoleń z obszaru terapii poznawczo-behawioralnej, uzależnień oraz mindfulness. Od trzech lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla dorosłych, których celem jest redukcja stresu.  Posiada doświadczenie w psychoterapii osób z zaburzeniami odżywiania, z podwyższonym poziomem lęku, a także poszukującymi swoich wartości i życiowego spełnienia. W nurcie, w którym pracuje, ceni przede wszystkim na zasoby klienta, koncentrację na przyszłości i dążenie do świadomie wytyczonych celów. W swojej pracy lubi wykorzystywać opowieści, bajki i metafory.

Motto:
Wolność jest wtedy, kiedy nie musisz kłamać.
Albert Camus

Katarzyna Szybka
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Krakowie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia poznawczo-behawioralna oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła Studium Psychologicznego Treningu Grupowego i Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych w Instytucie Terapii i Edukacji Psychologicznej. Uczestniczka całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT EDU w Warszawie. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Myślenicach. W ramach stowarzyszenia na rzecz rozwoju i wsparcia społecznego Busola angażuje się w projekty dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Pracuje terapeutycznie z osobami z zaburzeniami lękowymi i nastroju, zaburzeniami osobowości, z osobami doświadczającymi trudności w budowaniu więzi, współuzależnionymi i kobietami doświadczającymi przemocy w związku.

Motto:
Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić.
Przysłowie wschodnie

Daria Wangler
psychoterapeutka

konsultacje i psychoterapie w Warszawie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia psychodynamiczna oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła czteroletnie Studium Terapii Rodzin w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie, w ramach którego zapoznała się zarówno z systemowym, jak i psychodynamicznym sposobem pracy z pacjentem. Staż odbyła m.in.  na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Warszawie w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. W pracy terapeutycznej odwołuje się  do technik i metod, charakterystycznych głównie dla  psychoterapii psychodynamicznej, systemowej oraz narracyjnej. Zajmuje się pracą z dorosłymi wychowanymi w rodzinach z problemem alkoholowym lub z innymi dysfunkcjami związanymi z przemocą czy zaniedbaniem. Pomaga wszystkim, którzy czują się zagubieni w świecie przeżywanych przez siebie emocji, doświadczają trudności w bliskich relacjach lub w kontaktach społecznych, a także z osobami, które szukają swojej tożsamości, celu w życiu oraz pragną wzmocnić poczucie własnej wartości.

Motto:
Im bardziej jest się uczciwym wobec siebie, tym większą ma się szansę na satysfakcjonujące i udane życie. Nancy McWilliams