Eugenia Herzyk
założycielka i prezeska Fundacji Kobiece Serca,
zarządzająca ośrodkami w Krakowie i Warszawie,
psychoterapeutka

konsultacje i psychoterapie w Krakowie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia integracyjna oparta na podejściu humanistycznym, psychoterapia Gestalt oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka czteroletniej szkoły psychoterapii Gestalt (Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie). Pracuje według założeń psychoterapii humanistycznej w ujęciu holistycznym, z jednakową troską zajmując się obszarem umysłu, emocji, jak i ciała. Pomagając klientkom/klientom towarzyszy w ich rozwoju, którego celem jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za własne emocje, szczęście i życie. Korzysta z różnorakich technik terapeutycznych, w tym narzędzi psychoterapii poznawczo-behawioralnej, Gestalt, mindfulness, czy pracy z ciałem. Specjalizuje się w problematyce uzależnienia od miłości, DDD/DDA, zarządzania emocjami, pomaga w dokonywaniu świadomych wyborów. Udziela indywidualnej pomocy, prowadzi też kobiece grupy oraz warsztaty dla kobiet. Pasjonatka neuronauk oraz medycyny chińskiej, pomagając duży nacisk kładzie na psychoedukację. Ukończyła kursy podstaw medycyny chińskiej, w tym przyczyn i diagnostyki chorób oraz dietetyki profilaktycznej i leczniczej w Instytucie Medycyny Chińskiej w Krakowie.  Autorka dwóch książek: „Nałogowa miłość” i „DDD – Dorosłe Dziewczynki z Rodzin Dysfunkcyjnych” a także licznych artykułów publikowanych w czasopismach i innych mediach. W przeszłości naukowiec (doktor chemii), bizneswoman i redaktor naczelna miesięcznika fotograficznego. Podróżniczka i entuzjastka bliskiego kontaktu z naturą – uprawiała żeglarstwo, taternictwo jaskiniowe, wspinaczkę wysokogórską oraz nurkowanie, obecnie pasjonuje się jogą, Nordic Walking i kajakarstwem.

Motto:
Szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie. Erich Fromm

w kolejności alfabetycznej:

Dorota Dziemdziela
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Warszawie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia w nurcie humanistycznym oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – kierunków psychologia kliniczna oraz psychologia organizacji i zarządzania. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Grupa TROP) oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Pracowała jako psycholog w Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, realizowała projekty obejmujące m.in. pracę z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także z młodzieżą. Doświadczenie zawodowe zdobywała też prowadząc treningi umiejętności społecznych dla osób dorosłych, treningi umiejętności rodzicielskich, a także szkolenia z zakresu asertywności, komunikacji, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oferuje pomoc w postaci psychoterapii indywidualnej oraz grupowej w nurcie humanistycznym z wykorzystaniem technik podejścia Gestalt, psychoterapii doświadczeniowej oraz egzystencjalnej. Specjalizuje się w prowadzeniu kobiecych grup rozwojowych oraz grup dla osób z zaburzeniami jedzenia. Pracuje z klientami znajdującymi się w kryzysie, depresji i stanach lękowych.

Motto:
Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Możesz wzrastać tylko, jeśli jesteś gotów czuć się dziwnie i niekomfortowo próbując czegoś zupełnie dla Ciebie nowego.
Brian Tracy

Dorota Gąsiorowska
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Warszawie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia integracyjna oparta na podejściu humanistycznym oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka psychologii klinicznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii w  Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła cykl  szkoleń dotyczących pracy z rodziną w tym z genogramem oraz pracy z parami szkoląc się w strategicznym podejściu psychoterapii  par i małżeństw prowadzonym przez Polski Instytut  Ericksonowski. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w  Centrum Onkologii- Poradni Psychoonkologicznej, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  oraz Towarzystwie Pomocy Młodzieży a także w  Bródnowskim Szpitalu Psychiatrycznym gdzie odbyła staż kliniczny. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par i małżeństw  a także warsztaty, grupy wsparcia oraz grupy rozwoju osobistego. W pracy terapeutycznej łączy wiele nurtów i teorii dostosowując je do potrzeb klienta. Przyjmując za podstawę podejście humanistyczne, egzystencjalne, wykorzystuje metody nurtu poznawczo-behawioralnego, psychodynamicznego oraz systemowego. Pomaga osobom z zaburzeniami lekowymi, psychosomatycznymi, depresją oraz zaburzeniami osobowości. Pracuje z klientami przeżywającymi trudności w relacjach, doświadczającymi kryzysu, konfliktów wewnętrznych, zmagającymi się z poczuciem samotności, pragnącymi budować poczucie własnej wartości, pewności siebie. poszukującymi  sensu oraz dalszych dróg własnego rozwoju.

Motto:
Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. Jak bowiem możemy je zmieniać jeśli nie czujemy się za nie odpowiedzialni?
Irvin David Yalom

Monika Kożuszek
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Warszawie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia integracyjna oparta na podejściu humanistycznym oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka psychologii (o specjalności psychologii klinicznej) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do zawodu psychoterapeuty przygotowała się poprzez odbycie całościowego, 4-letniego szkolenia w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Warsztat swojej pracy szlifowała na Oddziale Dziennym Nerwic Przychodni Lekarskiej WAT oraz Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych działającym przy SWZPZPOZ w Warszawie. Pracowała jako psycholog, wspierając proces terapii uzależnień w Centrum Leczenia Uzależnień w Aninie, gdzie prowadziła liczne warsztaty i treningi umiejętności społecznych. Przez kilka lat pełniła funkcję społeczną jako kurator przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie. Jest psychologiem orzecznikiem. Szczególnie bliska jest jej problematyka więzi oraz dysfunkcyjnych schematów emocjonalnych.  Specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych doświadczających trudności w relacjach, nieradzących sobie z emocjami i chcących uporać się z bolesną przeszłością. Pracuje w podejściu humanistycznym, chętnie korzysta też z technik innych szkół terapeutycznych. Szczególną wagę przywiązuje do budowania bezpiecznej i nieoceniającej atmosfery kontaktu z drugą osobą.

Motto:
Największa rzecz na świecie to umieć należeć do siebie.

Michel de Montaigne

Katarzyna Książek
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Warszawie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia integracyjna w nurcie humanistycznym, psychoterapia skoncentrowana na emocjach (EFT) oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka klinicznej psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Szkoliła się w zakresie Focusingu, metody integrującej umysł ze świadomością ciała. Obecnie w trakcie szkolenia certyfikacyjnego z terapii skoncentrowanej na emocjach (Emotion-Focused Therapy) organizowanej przez ośrodek INTRA we współpracy z International Society for Emotion-Focused Therapy.
Należy do Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA. Pracuje w nurcie integracyjnym, dobierając techniki psychoterapeutyczne do indywidualnych potrzeb klienta. Korzysta zarówno z założeń terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), terapii w nurcie humanistycznym – Gestaltu, terapii egzystencjalnej oraz EFT jak i podejścia poznawczego. Pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości, pewności siebie oraz w tworzeniu bliskich i satysfakcjonujących więzi. Pracuje z osobami po traumach, a także DDA/DDD, osobami mającymi trudności w relacjach, w radzeniu sobie ze zmianą czy kryzysami życiowymi, doświadczającymi lęku i/lub depresji.

Motto:
Istnieć to znaczy zmieniać się, zmieniać się to dojrzewać, dojrzewać zaś to nieskończenie tworzyć samego siebie.
Henri Bergson

Kamila Mikołajewska
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Krakowie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia psychodynamiczna oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczka całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowo-psychodynamicznym przy Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentka Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog m.in. w Dziennym Ośrodku Leczenia Nerwic i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Prowadziła warsztaty dla osób doświadczających przemocy oraz warsztaty kompetencji rodzicielskich. W pracy terapeutycznej korzysta z technik zaczerpniętych z różnych nurtów, jednak najbliższe jest jej podejście psychodynamiczne i systemowe. Pracuje z osobami  doświadczającymi niepokoju, lęku i depresji. Towarzyszy w procesie zmiany prowadzącej do efektywniejszego wykorzystywania własnych możliwości oraz do tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie. Zajmuje się pomocą w przezwyciężaniu różnorodnych trudności w sferze seksualności.

Motto:
Błogosławione niech będą moje porażki. Zawdzięczam im wszystko, co wiem.
Emil Cioran

Magdalena Mirta
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Krakowie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia poznawczo-behawioralna oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Psycholożka w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeutki poznawczo-behawioralnej w CTPB w Warszawie. Odbyła roczne szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej dedykowane osobom dorosłym (CTPB Warszawa). Terapeutka EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, terapia traumy, I stopień). Ukończyła studia magisterskie z psychologii ogólnej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zdobywała pracując zarówno z osobami dorosłymi w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z Psychozami, Ośrodku Uzależnień i Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz z dziećmi i młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej i szkole podstawowej. Przez trzy lata była zawodowo związana z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, gdzie zajmowała się wsparciem psychologicznym i terapią krótkoterminową w nurcie poznawczo-behawioralnym osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Ma doświadczenie pracy z osobami dotkniętymi szeroko rozumianą stratą (utrata pracy, zdrowia, żałoba po bliskiej osobie), przeżywającymi stany lękowe, depresje, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, konflikty rodzinne i małżeńskie oraz z osobami, które dokonują zmian w swoim życiu. Pomaga osobom ciepiącym z powodu zaburzeń nastroju, niskiej samooceny, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i zaburzeń odżywiania. Jest otwarta na pracę z klientami LGBT+. Pracuje pod regularną superwizją.

Motto:
Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.

Marek Aureliusz

Katarzyna Siedlaczek
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Krakowie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia uzależnień, współuzależnienia oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka psychologii  na Uniwersytecie Śląskim o specjalnościach psychologia kliniczna i psychologia sądowa. Ukończyła Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków. Posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Uczestniczyła w szkoleniach m.in.: z dialogu motywującego, terapii poznawczo-behawioralnej oraz dialektyczno-behawioralnej terapii zaburzeń osobowości. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego w Krakowie, w poradniach leczenia uzależnień i współuzależnienia, w centrach zdrowia psychicznego oraz w ośrodku interwencji kryzysowej. Prowadziła warsztaty, grupy wsparcia, grupy rozwoju osobistego oraz zajęcia profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Specjalizuje się w pomaganiu osobom DDA/DDD, współuzależnionym, uzależnionym, a także z osobom, które cierpią z powodu depresji, lęku i mają trudności w relacjach. Kierując się zasadą szacunku do problemów klienta, w bezpiecznych warunkach stara się być towarzyszką zmian, które zachodzą w czasie terapii. Oferuje pomoc w postaci psychoterapii indywidualnej oraz grupowej w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem innych nurtów dostosowanych do problemów klienta.

Motto:
Jeśli kiedykolwiek zamierzasz cieszyć się życiem – teraz jest na to czas – nie jutro, nie za rok. Dzisiaj powinno być zawsze najwspanialszym dniem. Thomas Dreier

Katarzyna Szybka
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Krakowie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia poznawczo-behawioralna oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła Studium Psychologicznego Treningu Grupowego i Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych w Instytucie Terapii i Edukacji Psychologicznej. Uczestniczka całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT EDU w Warszawie. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Myślenicach. W ramach stowarzyszenia na rzecz rozwoju i wsparcia społecznego Busola angażuje się w projekty dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Pracuje terapeutycznie z osobami z zaburzeniami lękowymi i nastroju, zaburzeniami osobowości, z osobami doświadczającymi trudności w budowaniu więzi, współuzależnionymi i kobietami doświadczającymi przemocy w związku.

Motto:
Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić.
Przysłowie wschodnie

Daria Wangler
psychoterapeutka

konsultacje i psychoterapie w Warszawie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia psychodynamiczna oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła czteroletnie Studium Terapii Rodzin w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie, w ramach którego zapoznała się zarówno z systemowym, jak i psychodynamicznym sposobem pracy z pacjentem. Staż odbyła m.in.  na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Warszawie w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. W pracy terapeutycznej odwołuje się  do technik i metod, charakterystycznych głównie dla  psychoterapii psychodynamicznej, systemowej oraz narracyjnej. Zajmuje się pracą z dorosłymi wychowanymi w rodzinach z problemem alkoholowym lub z innymi dysfunkcjami związanymi z przemocą czy zaniedbaniem. Pomaga wszystkim, którzy czują się zagubieni w świecie przeżywanych przez siebie emocji, doświadczają trudności w bliskich relacjach lub w kontaktach społecznych, a także z osobami, które szukają swojej tożsamości, celu w życiu oraz pragną wzmocnić poczucie własnej wartości.

Motto:
Im bardziej jest się uczciwym wobec siebie, tym większą ma się szansę na satysfakcjonujące i udane życie. Nancy McWilliams