Eugenia Herzyk
zarządzająca Kobiecymi Sercami,
psychoterapeutka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia humanistyczna, psychoterapia uzależnienia od miłości, prowadzenie grup i warsztatów

spotkania w Krakowie (indywidualne i grupowe), w Warszawie (tylko grupowe) oraz online

Absolwentka czteroletniej szkoły psychoterapii Gestalt (Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie), założycielka i wieloletnia prezeska Fundacji Kobiece Serca. Pracuje według założeń psychoterapii humanistycznej w ujęciu holistycznym, z jednakową troską zajmując się obszarem myśli/przekonań, emocji, jak i ciała. Pomaganie klientom rozumie jako towarzyszenie im w rozwoju, którego celem jest poszerzenie ich wpływu na psychofizyczny dobrostan, a przez to odpowiedzialności za własne szczęście. Korzysta z różnorakich technik terapeutycznych, w tym narzędzi psychoterapii Gestalt, poznawczo-behawioralnej,  psychodynamicznej, mindfulness oraz pracy z ciałem. Specjalizuje się w problematyce uzależnienia od miłości, DDD/DDA, zarządzania emocjami, trudności w relacjach, pomaga w  podejmowaniu świadomych wyborów i dokonywaniu zmian. Oferuje konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapię indywidualną, prowadzi kobiece grupy terapeutyczne i rozwojowe, a także warsztaty dla kobiet. Pasjonatka neuronauk, pomagając duży nacisk kładzie na psychoedukację.  Jest absolwentką kursu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), ukończyła kursy podstaw medycyny chińskiej w Instytucie Medycyny Chińskiej w Krakowie, szkoli się na kursie nauczycielskim jogi według metody B.K.S. Iyengara u Konrada Kocota w Krakowie.  Autorka trzech książek: „Nałogowa miłość”, „Dorosłe Dziewczynki z Rodzin Dysfunkcyjnych” oraz „Trzy sposoby kochania siebie”, a także licznych artykułów publikowanych w czasopismach i innych mediach. W przeszłości naukowiec (doktor chemii), bizneswoman i redaktor naczelna miesięcznika fotograficznego. Podróżniczka i entuzjastka bliskiego kontaktu z naturą – uprawiała żeglarstwo, taternictwo jaskiniowe, wspinaczkę wysokogórską, oraz nurkowanie, obecnie pasjonuje się Nordic Walking i kajakarstwem.

Motto:
Szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie. Erich Fromm

w kolejności alfabetycznej:

Milena Czepiel
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia uzależnienia od miłości

spotkania w Krakowie oraz online

Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie uczestniczy w czteroletnim certyfikowanym szkoleniu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym w Krakowie integrującym nurt TPB z kliniczną praktyką seksuologiczną. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Doświadczenie zawodowe zdobyła realizując staże m.in. na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim oraz na Oddziale dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Ponadto szkoliła się w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych w Stowarzyszeniu Dobra Nadzieja. Jej zainteresowania zawodowe obejmują głownie tematykę relacji – zarówno w związkach z innymi, jak i relacji każdego człowieka ze sobą. Podczas spotkań koncentruje się na weryfikowaniu wzorców myślenia i przekonań, co w rezultacie pomaga przezwyciężyć trudności, wyeliminować dyskomfort psychiczny, cierpienie, czy poczucie braku sensu. Daje przestrzeń do lepszego poznania siebie, własnych emocji i zachowań oraz pomaga w wykorzystaniu posiadanych zasobów. Uczy, jak stać się życzliwym dla siebie oraz jak żyć tu i teraz. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa i bezwarunkowej akceptacji.

Motto:
Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat.

Budda Siakjamuni

Małgorzata Czerniejewska
psychoterapeutka, pedagożka, trenerka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia Gestalt, psychoterapia uzależnienia od miłości

spotkania online

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku edukacji wczesnoszkolnej z arteterapią oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na kierunku resocjalizacja. W ramach czteroletniej nauki w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapeutów Gestalt w Poznaniu ukończyła program Pomoc Psychologiczna Gestalt w Praktyce Zawodowej oraz program kliniczny Szkoła Psychoterapeutów Indywidualnych i Grupowych Gestalt. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas stażu klinicznego w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie. Obecnie studiuje psychologię o specjalności klinicznej i osobowości na Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Ukończyła szereg  specjalistycznych  szkoleń, między innymi: „Podstawy Psychologii Ogólnej i Stosowanej” (Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt), „Praca z parą w nurcie Gestalt” (dr Nurith Levi), „Doświadczenie trójkąta Edypalnego” (dr Robert Fischer), szkolenie z zakresu Analizy Transakcyjnej EATA, Dialog Motywujący (Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego Moc Poznania), „Stając się sobą” – grupa superwizyjno-rozwojowa z Janem Roubalem (Łódzkie Centrum Gestalt), „Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne – teoria i praktyka” (Gianni Francesetti). Psychoterapia według niej to szczególne spotkanie, w której ważna  jest relacja terapeutyczna – przestrzeń do przeżywania i wyrażania wszelkich emocji, pragnień, myśli, pracy z ciałem, doświadczania w uważny sposób. Pomaga osobom, które chcą lepiej rozumieć siebie, rozwijać swoją osobowość i poszerzać świadomość, by mieć poczucie wpływu na własne życie, zmieniać je na lepsze i cieszyć się nim.  Pracuje z klientami doświadczającymi  problemów emocjonalnych, cierpienia, depresji, trudności w relacjach rodzinnych, partnerskich, wychowawczych, kryzysu poczucia sensu życia, wewnętrznej pustki i samotności, dolegliwości psychosomatycznych, zaniżonego poczucia własnej wartości oraz  innych problemów natury psychologicznej.

Motto:
Bądź tym, kim jesteś i mów to, co czujesz, ponieważ ci, którzy mają z tym problem – nie są ważni, a ci, którzy są ważni – nie mają z tym problemu.
Fritz Perls

Aldona Czerwińska
psychoterapeutka, psycholożka, pedagożka, trenerka terapii EEG Biofeedback

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia Gestalt, psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia uzależnienia od miłości

spotkania online

Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS, pedagogikę resocjalizacyjną w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej oraz I stopień TSR –  terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Aktualnie jest w trakcie 4-letniego kursu z psychoterapii Gestalt w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując jako psycholog w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych, w fundacji aktywizującej społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne oraz w CGP Europe świadcząc usługi psychologiczne dla pracowników różnych firm. Odbyła także staże w Centrum Diagnozy Psychologicznej Terapii i Rozwoju Osobistego, NZOZ PsychoMedic.pl – Klinice Psychologiczno – Psychiatrycznej oraz na Oddziale Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej. W pracy terapeutycznej łączy różne nurty dostosowując je do potrzeb klienta. Wykorzystuje techniki podejścia Gestalt, poznawczo-behawioralnego, trzeciej fali – terapii akceptacji i zaangażowania, terapii opartej na współczuciu i uważności oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Pracuje z osobami dorosłymi doświadczającymi depresji, stanów lękowych, stresu, problemów psychosomatycznych. Pomaga klientom doświadczającym w życiu kryzysów, trudności w relacjach, zmagających się z samotnością, niskim poczuciem własnej wartości oraz poszukującym w życiu sensu, zmian i rozwoju. W pomaganiu ważny jest dla niej szacunek i zrozumienie dla świata drugiej osoby. Wierzy, że doświadczenie bezpiecznej relacji terapeutycznej pozwala na odkrycie tego kim rzeczywiście ktoś jest, uwalnia i służy otwarciu na nowe.

Motto:
Zmiana pojawia się wtedy, gdy ktoś staje się tym, kim jest, a nie kiedy usiłuje stać się tym, kim nie jest.
Arnold Beisser

Blanka Drozd-Demska
psychoterapeutka, pedagożka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia integracyjna, psychoterapia uzależnienia od miłości

spotkania online

Absolwentka pedagogiki specjalnej (specjalność resocjalizacja) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz czteroletnich podyplomowych studiów psychoterapii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Odbyła staż kliniczny w Stacjonarnym Oddziale Psychiatrycznym Brzeskiego Centrum Medycznego. Ukończyła kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, kurs terapii EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) oraz  Studium Interwencji Kryzysowej zorganizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, a także pierwszy etap szkolenia z zakresu psychotraumatologii praktycznej zorganizowany przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku (obecnie w trakcie szkolenia zaawansowanego). Odbyła szereg szkoleń związanych z pomocą psychologiczną osobom LGBTQ+ oraz transpłciowym, między innymi w Instytucie Pozytywnej Seksualności w Warszawie oraz Fundacji Trans-Fuzja w Warszawie. Przez dwa lata pracowała w zarządzie Stowarzyszenia „Tęczowe Opole”. Specjalizuje się w pomaganiu klientom borykającym się z konsekwencjami traum, lękami, stratami różnego rodzaju, współuzależnieniem, a także będącym w trakcie rozstania lub rozwodu. W pracy korzysta z podejścia systemowego, psychoanalitycznego, afirmatywnego, narracyjnego oraz terapii EMDR. Pomaga odkryć własne zasoby, towarzyszy w znalezieniu drogi do rozwiązań odpowiadających potrzebom klientów. Lubi biegać, słuchać muzyki i gotować. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową.

Motto:
Wszystko, czego pragniesz,  jest po drugiej stronie lęku.
George Addair

Dorota Dziemdziela
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia humanistyczna, psychoterapia uzależnienia od miłości, prowadzenie grup i warsztatów

spotkania online

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – kierunków psychologia kliniczna oraz psychologia organizacji i zarządzania. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Grupa TROP) oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Pracowała jako psycholog w Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, realizowała projekty obejmujące m.in. pracę z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także z młodzieżą. Doświadczenie zawodowe zdobywała też prowadząc treningi umiejętności społecznych dla osób dorosłych, treningi umiejętności rodzicielskich, a także szkolenia z zakresu asertywności, komunikacji, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oferuje pomoc w postaci psychoterapii indywidualnej oraz grupowej w nurcie humanistycznym z wykorzystaniem technik podejścia Gestalt, psychoterapii doświadczeniowej oraz egzystencjalnej. Specjalizuje się w prowadzeniu kobiecych grup rozwojowych oraz grup dla osób z zaburzeniami jedzenia. Pracuje z klientami znajdującymi się w kryzysie, depresji i stanach lękowych.

Motto:
Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Możesz wzrastać tylko, jeśli jesteś gotów czuć się dziwnie i niekomfortowo próbując czegoś zupełnie dla Ciebie nowego.
Brian Tracy

Dorota Gąsiorowska
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia integracyjna oparta na podejściu humanistycznym, psychoterapia uzależnienia od miłości, prowadzenie grup i warsztatów

spotkania online

Absolwentka psychologii klinicznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii w  Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek  i certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA. Ukończyła cykl  szkoleń dotyczących pracy z rodziną w tym z genogramem oraz pracy z parami szkoląc się w strategicznym podejściu psychoterapii  par i małżeństw. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w  Centrum Onkologii- Poradni Psychoonkologicznej, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  oraz Towarzystwie Pomocy Młodzieży a także w Bródnowskim Szpitalu Psychiatrycznym gdzie odbyła staż kliniczny. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par i małżeństw  a także warsztaty, grupy wsparcia oraz grupy rozwoju osobistego. W pracy terapeutycznej łączy wiele nurtów i teorii dostosowując je do potrzeb klienta. Przyjmując za podstawę podejście  integracyjne- doświadczeniowe oraz egzystencjalne. Wykorzystuje techniki podejścia Gestalt a także  metody nurtu poznawczo-behawioralnego, psychodynamicznego oraz systemowego. Pomaga osobom z zaburzeniami lękowymi, psychosomatycznymi, depresją oraz zaburzeniami osobowości. Pracuje z klientami przeżywającymi trudności w relacjach, doświadczającymi kryzysu, konfliktów wewnętrznych, zmagającymi się z poczuciem samotności, pragnącymi budować poczucie własnej wartości, pewności siebie. poszukującymi  sensu oraz dalszych dróg własnego rozwoju.

Motto:
Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. Jak bowiem możemy je zmieniać, jeśli nie czujemy się za nie odpowiedzialni?
Irvin David Yalom

Ewa Grzybowska
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia DBT, psychoterapia uzależnienia od miłości

spotkania online 

Ukończyła studia magisterskie z psychologii (ze specjalnością psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia zdrowia i jakości życia) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Aktualnie jest uczestniczką szkolenia z terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT), prowadzonego przez dr Ryana Kennedy’ego, założyciela i dyrektora Noeticus Counseling Center and Training Institute w Denver. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Współpracuje z Centrum Terapii DBT w Warszawie, gdzie prowadzi terapie osób dorosłych. Ukończyła kurs terapii traumy oparty o neurobiologię interpersonalną. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Katowicach (Świętochłowicach) na zamkniętym Oddziale Psychiatrycznym oraz w Śląskim Centrum Psychosomatyki. Współpracowała również z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w obszarze pomocy uchodźcom. Brała udział w specjalistycznych warsztatach z nadużyć seksualnych (prowadzonych przez Uniwersytet Śląski), podstaw technik psychodramy i terapii schematu (Uniwersytet Wrocławski we współpracy z University of Applied of Darmstadt). Bliska jest jej również terapia schematów, której techniki włącza w swoją pracę. Swoją ścieżkę zawodową wiąże z pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi, zmagającymi się z trudnością w regulacji swoich emocji i doświadczającymi trudności w relacjach z innymi. Jest otwarta na pracę z osobami, które borykają się z wieloma trudnościami emocjonalnymi –