warsztat psychoterapeutyczny
(Kraków lub online)

WSZYSTKO O MOJEJ MATCE

termin: 13 – 14 marca 2021 r.

(sobota 10.00 – 13.00 i 14.30 – 17.30,
niedziela 10.00 – 13.00 i 14.30 – 17.30)

prowadząca: Eugenia Herzyk,
psychoterapeutka

cena: 350 zł (280 zł)

Cena pojedynczego warsztatu wynosi 350 zl. W przypadku opłaty z góry za dwa warsztaty – „Wszystko o mojej matce” (13-14 marca 2021 r.) oraz „Wszystko o moim ojcu” (8-9 maja 2021 r.) cena warsztatu wynosi 280 zł. Każdy warsztat jest osobną całością – można brać udział tylko w jednym warsztacie, albo w dwóch. Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztacie jest zapłata kwoty 350 zł lub 560 zł (2 x 280 zł) przelewem na konto Kobiece Serca | terapia i rozwój 63 1090 1665 0000 0001 4692 3816. Zapłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z warsztatu. Po zapłacie prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji.

Warsztat  odbędzie się w naszym krakowskim ośrodku przy ulicy Lucjana Rydla 2/3, możliwe jest też uczestnictwo w nim online na platformie internetowej Zoom (każda uczestniczka dostaje czytelną instrukcję obsługi programu). Warsztat ma charakter interaktywny, grupa warsztatowa ma charakter kameralny.

Uczestniczki online prosimy o sprawdzenie przed warsztatem, czy wszystko działa poprawnie, na przykład poprzez połączenie na Zoomie z inną osobą – chodzi przede wszystkim o sprawdzenie skuteczności transmisji łącza internetowego oraz poprawności działania kamery, mikrofonu i głośników. Czas na przyłączenie się do warsztatu będzie ograniczony do 5 minut od momentu startu – oznacza to, że jeśli komuś w tym czasie nie uda się połączyć, nie może już później uczestniczyć w warsztacie.  Prosimy o wyrozumiałość za te ograniczenia.

Poszerzanie świadomości na temat swojego dzieciństwa zwykle zaczyna się od analizy relacji z matką. Jest to ze wszech miar zasadne, nasza więź z nią bowiem kształtuje się jeszcze za naszego życia płodowego, kiedy wzrastamy w jej łonie w stanie pełnej symbiozy. Po przecięciu pępowiny stajemy się od niej, albo kogoś, kto pełni jej funkcję, całkowicie od niej zależne – doświadczamy stanu oparcia na kimś. Potem oparcie to przeradza się we wspieranie nas w rozwoju. A przynajmniej powinno, bowiem wiele jest czynników, które rozwój ten utrudnia. Matka narcystyczna, matka psychopatyczna, matka borderline, matka neurotyczna, owładnięta depresją lub lękami, matka  alkoholiczka, pracoholiczka, z zaburzeniami jedzenia, matka uzależniona od miłości nie potrafi towarzyszyć dziecku w dojrzewaniu, bo sama jest niedojrzała. Im więcej deficytów rozwojowych ma matka, tym większe prawdopodobieństwo, że do ich uzupełniania będzie wykorzystywać swoje dziecko. A wtedy zamiast matki dającej staje się matką czerpiącą energię z dziecka ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. Dziecko matki z deficytami wchodząc w dorosłe życie, samo ma deficyty.

Matka przekazuje dziewczynce wzorzec kobiecości. To, jak wygląda jej relacja z mężczyzną – jej ojcem, czy ogólnie mężczyznami, czy jest podporządkowana, czy dominująca, czy tworzy z nim symbiozę, staje się na długie lata normą, bo wszystko, z czym dziecko się spotyka w domu rodzinnym, traktuje jak normę. Albo w późniejszym wieku będzie miała wystarczającą odwagę, by normę tę odrzucić i zbudować własną, ukształtować swoją kobiecość według własnego planu, albo całkowicie się jej przeciwstawi, albo skopiuje. Stosunek matki do własnej seksualności, do swojego ciała, na pewno odbije się na tym, jaki kontakt ze swoją seksualnością, ze swoim ciałem będzie miała jej córka.

Przekazy, jakie dostaje córka od matki ulegają introjekcji i kształtują jej światopogląd. Przekonania na temat świata także przekonania na temat jej samej. Decydują o jej poczuciu wartości. Część z nich jest niezwykle groźna – to te, które związują córkę z matką na całe życie, nie pozwalają na jej usamodzielnienie się, czynią z niej opokę dla matki na starość. Toksyczne uwikłanie z matką dla wielu kobiet staje się piekłem, z którego nie potrafią się wydostać. Nie taki powinien być finał relacji matki z córką, gdy matka obdarza ją bezwarunkową miłością. Cóż, prawda jest taka, że bardzo wiele matek nie potrafi kochać.

Jaka jest rola matki w rozwoju dziecka w obszarze poczucia bezpieczeństwa, kobiecości, własnej wartości oraz bezwarunkowej miłości? Jakie są możliwe dysfunkcje więzi z matką? Jak to się przekłada na dorosłe życie – mechanizmy radzenia sobie z emocjami, mechanizmy tworzenia relacji, sposób funkcjonowania w życiu, osobowość? Przybliżeniu się do odpowiedzi na te pytania będzie służył ten właśnie warsztat.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt