grupa rozwojowa

WŁASNĄ DROGĄ

dla kobiet uzależnionych od miłości

grupa ma charakter otwarty, można przystąpić w dowolnym momencie
i brać udział w dowolnej liczbie spotkań

w każdy wtorek, 18.00 – 20.00

miejsce: Ośrodek Fundacji Kobiece Serca
Warszawa, ul. Nowiniarska 8/3

prowadząca: Karolina Solecka-Rzytka,
psycholog, psychoterapeutka

cena: 40 zł za spotkanie lub 130 zł płatne z góry za cztery spotkania

Na spotkaniach grupy poruszane są różne aspekty uzależnienia od miłości – zarówno przyczyny jego powstania, mechanizmy, jakim to uzależnienie się rządzi, wzorce zachowań, negatywne skutki, a także sposoby radzenia sobie z nim. Głównym celem grupy jest pomoc uczestniczkom w lepszym poznaniu siebie, określeniu obszarów zmian i zdobyciu narzędzi do ich przeprowadzenia.

Przykładowe tematy to:
– regulacja emocji zdrowa i nałogowa,
– przekonania i wzorce kulturowe odnośnie relacji męsko-damskich,
– poczucie własnej wartości,
– asertywność w związku, czym różni się od uległości i dominacji,
– mechanizmy uzależnień, porównanie uzależnień od środków psychoaktywnych,uzależnień od zachowań i uzależnień w relacjach,
– odpowiedzialność za swoje wybory,
– motywacja do zmian,
– narzędzia wykorzystywane w terapii uzależnień.

Każde spotkanie stanowi odrębną całość. Grupa ma charakter otwarty, to znaczy można do niej przystąpić w dowolnym momencie i wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań.

Grupa prowadzona jest przez wykwalifikowaną psychoterapeutkę, nie jest to więc grupa wsparcia. W grupie wsparcia z założenia uczestniczą wyłącznie osoby borykające się z jakimś problemem, ma ona więc charakter samopomocowy, a spotkania polegają głównie na dzieleniu się smutkami i radościami. Przykładem grup wsparcia są grupy Anonimowych Alkoholików.

Nie jest to też grupa terapeutyczna. Grupa terapeutyczna pracuje w zamkniętym składzie, przez ściśle określony czas, wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach.

Otwarta grupa rozwojowa WŁASNĄ DROGĄ jest propozycją szczególnie dla tych kobiet, które rozpoczynają dopiero pracę nad sobą, niedawno uświadomiły sobie, że są uzależnione od miłości, albo chcą się przekonać, czy rzeczywiście „kochają za bardzo”.

Ważne – to, czy po uświadomieniu swojego uzależnienia od miłości kobieta zdecyduje się zaprzestać nałogowych zachowań, czy też nie, jest całkowicie jej osobistym wyborem. Unikamy dyrektywnej psychoedukacji, osądzającej, co jest dobre, co złe, właściwe, niewłaściwe, godne pochwały, czy naganne.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 10.00 – 18.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt