grupa rozwojowa

WŁASNĄ DROGĄ

dla kobiet uzależnionych od miłości

grupa ma charakter otwarty, możn