warsztat psychoterapeutyczny online

WIĘZY I WIĘZI
– o istocie współuzależnienia

termin: 24 – 25 września 2022 r.
(sobota, 9.30 – 18.30, niedziela, 9.30 – 18.30) 

prowadząca: Eugenia Herzyk,
psychoterapeutka

cena: 350 zł/290 zł

Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztacie jest zapłata przelewem na konto Kobiece Serca | terapia i rozwój 63 1090 1665 0000 0001 4692 3816. Cena 290 zł obowiązuje przy zapłacie dokonanej do 31 sierpnia 2022 r. Zapłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z warsztatu z powodu wyboru innego priorytetu. Po zapłacie prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji.

Warsztat odbędzie się na platformie Zoom i ma charakter interaktywny – uczestniczki mają włączone kamery przez cały czas trwania warsztatu, pracują w całej grupie, ale także w mniejszych grupach i w parach. Uczestniczki otrzymają obszerny skrypt warsztatowy.

Do naszego rozwoju, a potem utrzymywania psychicznego dobrostanu potrzebujemy relacji, tak jak pożywienia czy powietrza. Relacje nas karmią, wzmacniają nasze zasoby, dają wsparcie konieczne do podejmowania rozwojowych wyzwań. Jednak czy wszystkie? Nie, istnieją bowiem relacje, które nasz rozwój powstrzymują, czy wręcz uniemożliwiają, relacje będące ciężarem, szkodliwe, toksyczne. W takich relacjach łączą nas z drugim człowiekiem krępujące więzy, z których nie potrafimy się uwolnić, a nie więzi, pozwalające zaspokajać nasze potrzeby. W takich relacjach mamy do czynienia ze współuzależnieniem, a nie współzależnością.

Współuzależnienie to termin używany w wąskim bądź szerokim znaczeniu. W wąskim zaburzenie to dotyka osoby bliskie uzależnionym od substancji lub zachowań. Żonę alkoholika, matkę narkomana, córkę hazardzisty. W znaczeniu szerokim współuzależnienie oznacza zaburzenie więzi w relacji.

Według aktualnych koncepcji rozwojowych człowieka, opartych na paradygmacie humanistycznym, dojrzałe relacje to relacje partnerskie o charakterze współzależności (interdependency). Alternatywą są relacje o charakterze współuzależnienia (codependency), czyli  hierarchiczne, a więc takie, w których jedna osoba dominuje, a druga jest podporządkowana, symbiotyczne, w których osoby sklejają się ze sobą bądź takie, w których trwa wieczna walka o władzę.

Według Pii Mellody, której kultowa książka „Toksyczne związki” przedstawiła istotę współuzależnienia: „ta choroba i jej związek z nadużyciami doznanymi w dzieciństwie to temat bardzo złożony. Z powodów urazów z dzieciństwa nie potrafi stać się człowiekiem dojrzałym, zdolnym żyć pełnią życia i nadawać swojemu życiu sens. Współuzależnienie odbija się w dwu kluczowych obszarach życia osoby nim dotkniętej: w jej stosunkach z sobą samą i w stosunkach z innymi. (…) Rdzeń choroby tworzy pięć objawów. (…) Osoby współuzależnione mają trudności z:

odczuwaniem własnej wartości;

wytyczaniem funkcjonalnych granic;

doświadczaniem i wyrażaniem swojej rzeczywistości;

zaspokajaniem swoich dorosłych potrzeb i pragnień;

doświadczaniem i wyrażaniem swojej rzeczywistości w sposób umiarkowany.

Na warsztacie omówię podstawowe kryteria rozróżnienia między relacjami opartymi na współuzależnieniu (więzy) oraz relacjami partnerskimi (więzi) oraz zaproszę uczestniczki do auto-diagnozy relacji, w których aktualnie przebywają – rodzinnych, towarzyskich, zawodowych.

Przyjrzymy się przyczynom współuzależnienia, czyli wzorcom zachowań i przekonaniom wyniesionym z dzieciństwa oraz korzyściom, jakie daje trzymanie się ich w dorosłym życiu pomimo dotkliwych strat, jakie przynoszą.

Zajmiemy się tematem „funkcjonalnych granic” – czy są, jak je stawiać i jak ich bronić, poznamy różne sposoby reakcji, gdy ktoś przekracza nasze granice i nauczymy się, jak wybierać ten, który w danej sytuacji najbardziej nam służy.

Przedstawione będą narzędzia radzenia sobie ze współuzależnieniem oraz trudności, jakie można napotkać na drodze zdrowienia.

Warsztat nie jest tylko szkoleniem, psychoedukacją – będą różne doświadczenia, uczestniczki wejdą ze sobą interakcje, testując podczas warsztatu umiejętności stawiania granic, będą wzmacniać swoje kompetencje w obszarze uważnego słuchania, dawania informacji zwrotnych, a także rozróżniania między zniewoleniem emocjonalnym, tupetem emocjonalnym oraz braniem odpowiedzialności za swoje emocje i konsekwencje własnych zachowań.

W opisie warsztatu wykorzystano fragment z książki wydanej w 2005 roku przez wydawnictwo Jacek Santorski & Co. (w księgarniach dostępna jest książka wydana przez wydawnictwo „Czarna Owca” z 2019 roku).

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt