cykl 7 warsztatów dla kobiet w Krakowie

W STRONĘ ZIEMI, W STRONĘ SŁOŃCA
zrównoważenie ciała i umysłu

8 maja 2023 r. – Ugruntowanie
15 maja 2023 r. – Przyjemność
22 maja 2023 r. – Moc
29 maja 2023 r. – Empatia
5 czerwca 2023 r. – Ekspresja
12 czerwca 2023 r. – Mądrość
19 czerwca 2023 r. – Duchowość

harmonogram spotkania:
16.15-17.45 – zajęcia jogi
(Ogród Harmonii, Kraków, ul. Stanisława Przybyszewskiego 13),
18.00-20.00 – zajęcia psychoterapeutyczne
(Ośrodek Kobiece Serca, Kraków, ul. Lucjana Rydla 2/3

prowadząca: Eugenia Herzyk, psychoterapeutka, nauczycielka jogi

cena: 190 zł za pojedynczy warsztat, 990 zł za cykl 7 warsztatów (jest możliwość zapłaty w dwóch ratach po 495 zł)

Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztacie jest zapłata stosownej kwoty na konto Kobiece Serca 63 1090 1665 0000 0001.  Po zapłacie prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji.

Holistyczne podejście do dobrostanu człowieka, obejmujące zarówno sferę cielesną, umysłową, jak i duchową, tak charakterystyczne dla humanistycznych nurtów psychoterapii, koresponduje z założeniami wschodnich filozofii. Wykorzystywany, między innymi w jodze, system czakr, czyli węzłów energetycznych w ciele, ilustruje zarówno podstawowe zasady rozwoju osobowości człowieka, jak i tłumaczy różnego rodzaju dolegliwości cielesne, czy trudności psychiczne. Według tej koncepcji główny kanał energetyczny w ciele, zwany suszumną, przebiega od krocza do czubka głowy. Wzdłuż tego kanału usytuowanych jest siedem czakr, których nazwy w sanskrycie to: : Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Wissudha, Adżna i Sahasrara.

Muladhara zlokalizowana jest u podstawy kręgosłupa, kojarzonym z niej aspektem jest ugruntowanie.
Swadhisthana znajduje się w dolnej części brzucha, powiązana jest z odczuwaniem przyjemności.
Manipura usytuowana jest w splocie słonecznym, odpowiada za poczucie mocy.
Anathata znajduje się za mostkiem, jej jakością jest empatia.
Wissudha umiejscowiona jest w gardle, kojarzy się z ekspresją.
Adżna ma lokalizację między brwiami, jest związana z mądrością.
Sahasrara znajduje się na czubku głowy i odpowiada za duchowość.

Czakry nazywane są też:

– archetypowymi składnikami, czy poziomami świadomości,
– programami, kierującymi naszym życiem,
– wibrującymi modalnościami, tworzącymi kanał łączący Niebo i Ziemię,
– ośrodkami organizującymi proces przyjmowania, przyswajania i przekazywania energii życiowych, koordynującymi połączenia między psychiką a ciałem

(na podstawie książki Anodei Judith „Koła życia”).

Czakry mogą być otwarte lub zamknięte, nadmiernie lub niedostatecznie aktywne. Utrwalone w czasie stany czakr stanowią aspekty osobowości. Ich zrównoważenie oznacza nieustanną zmienność, w zależności od sytuacji. Gdy czakra jest zablokowana – w stanie otwartym lub zamkniętym, wymaga uzdrowienia. Zamknięta lub niedostatecznie aktywna nie jest zdolna do wytwarzania lub przyjmowania energii na konkretnym poziomie. Otwarta lub nadmiernie aktywna powoduje wzmacnianie tylko jednego poziomu energii kosztem innych. Zamknięta czakra to unikanie konkretnych zachowań, czy sytuacji, otwarta czakra to fiksacja na czymś, przywiązanie do czegoś.

Zrównoważenie czakr odbywa się zarówno poprzez praktyki cielesne, jak i pracę nad sobą o charakterze psychologicznym. Aktywizacja Swadishany, czakry odpowiedzialnej za przyjemność, także seksualną, może się odbywać zarówno poprzez ćwiczenia fizyczne rozluźniające, otwierające i pobudzające obszar bioder, aktywizację sensualności poprzez otaczanie się pięknymi kolorami, czy zapachami, jak i zmianę przekonań odnośnie czerpania przyjemności z życia, czy swojej seksualności.

Oprócz Suszumny, głównego kanału energetycznego, istnieją dwa dodatkowe, oplatające ją niczym podwójna helisa DNA. To Ida, strumień żeńskiej, lunarnej energii, płynący od dołu do góry oraz Pingala, strumień męskiej, solarnej energii, płynący od góry do dołu. Pierwszy nazywany jest strumieniem wyzwolenia. Koresponduje on z piramidą potrzeb Abrahama Maslowa, prekursora humanistycznego podejścia w psychologii, według których na fundamencie zaspokojonych potrzeb niższego rzędu otwieramy się na potrzeby wyższego rzędu. Na wierzchołku tej piramidy jest potrzeba samorealizacji, odkrycia i wypełniania misji, jaką mamy w świecie. Drugi strumień, to strumień przejawienia. Podążamy nim od idei do jej realizacji, od koncepcji do jej zamanifestowania się. Strumień wyzwolenia to radosne podniecenie, otwartość na zmiany, nowe doświadczenia. Strumień przejawienia to dążenie do stabilności, integracji zdobytych doświadczeń, wewnętrznego spokoju.

Brak zrównoważenia jakiejś czakry, albo kilku z nich, powoduje blokady w przepływie tych strumieni. Może to doprowadzić do „bujania w obłokach”, niemożności wprowadzenia swoich pomysłów w życie, życiowego chaosu albo „zdołowania”, unikania zmian, utknięcia w powtarzających się życiowych wzorcach.

O tym, jak wprowadzać równowagę na każdym z archetypowych poziomów świadomości, zarówno poprzez jogiczne asany, jak i psychoterapeutyczną pracę nad sobą, polegającą na modyfikacji przekonań i zachowań, będzie mowa na siedmiu warsztatach cyklu „W STRONĘ ZIEMI, W STRONĘ SŁOŃCA”. Każdy z nich jest osobną całością – można brać udział we wszystkich lub tylko w wybranych. Na warsztaty zapraszam kobiety niezależnie od ich dotychczasowego jogicznego, czy psychoterapeutycznego doświadczenia. Proponowane przeze mnie asany na zajęciach jogi będą mieć kilka wariantów – dla nowicjuszy i dla praktykujących jogą. Zajęcia psychoterapeutyczne będą miały charakter rozwojowy, dopasowany do wszystkich, niezależnie od stopnia zaawansowania w pracy nad sobą.

Dzięki warsztatom uczestniczki:

– poszerzą świadomość siebie w kontekście siedmiu archetypowych poziomach,

 – przyjrzą się przeszkodom, uniemożliwiającym swobodny przepływ strumienia wyzwolenia i strumienia przejawienia,

– poznają narzędzia do równoważenia poszczególnych poziomów świadomości,

– będą miały przestrzeń na wymianę doświadczeń z innymi kobietami i wzajemną inspirację do zmian.

Zajęcia jogi (1.5 godziny w ramach każdego spotkania) prowadzone są według metody B.K.S Iyengara. Pomoce (koce, klocki, paski) oraz maty zapewnione są na miejscu. Ćwiczymy w przestronnej sali z drabinkami i drewnianą podłogą.

Zajęcia psychoterapeutyczne (2 godziny w ramach każdego spotkania) przeznaczone są na pracę wglądową – odniesienie do siebie psychoedukacyjnych treści oraz doświadczanie w relacjach.

Zapraszam.

Eugenia Herzyk
psychoterapeutka, nauczycielka jogi

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kontakt@kobieceserca.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt