warsztat psychoterapeutyczny z jogą

TRZY WYMIARY KOBIECOŚCI

termin: 28 – 30 stycznia 2022 r.

(piątek 17.30 – 20.30, sobota 9.30 – 13.00 i 14.30 – 18.00,
niedziela 9.30 – 13.00 i 14.30 – 18.00)

prowadząca: Eugenia Herzyk,
psychoterapeutka, nauczycielka jogi

miejsce: Kraków

cena: 390 zł

Warsztat odbędzie się w ośrodku Kobiece Serca w Krakowie przy ulicy Lucjana Rydla 2/3 oraz w wynajętej sali do ćwiczeń w Ogrodzie Harmonii w Krakowie przy ulicy Stanisława Przybyszewskiego 13. Zajęcia jogi będą prowadzone według metody B.K.S Iyengara w formie dostępnej dla wszystkich, niezależnie od wieku i kondycji, nie jest konieczny wcześniejszy kontakt z jogą. Zapewniamy maty i niezbędne pomoce.

Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztacie jest zapłata kwoty 390 zł na konto Kobiece Serca | terapia i rozwój 63 1090 1665 0000 0001 4692 3816. Zapłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z warsztatu później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem. Zgłoszenia na warsztat wraz z potwierdzeniem zapłaty prosimy przesyłać mailowo na adres kobieceserca@home.pl  – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji.

W ośrodku Kobiece Serca można nocować w warunkach materacowych za opłatą 30 zł za noc.

Kobiety, pochodzące z dysfunkcyjnych domów często skarżą się na deficyt poczucia własnej wartości, niską samoocenę, brak akceptacji siebie, problemy, które John Bradshaw spiął zgrabną klamrą, nazywając to toksycznym wstydem. Dopiero jednak podejmując pracę nad sobą, wchodząc na ścieżkę osobistego rozwoju, która rozpoczyna się od poznania różnorakich konsekwencji dysfunkcyjnego dzieciństwa, ze zdziwieniem dostrzegają, że deprecjonowanie siebie ma swoje korzenie w deficycie poczucia kobiecości. Nie ma możliwości pozbycia się toksycznego wstydu bez uzupełnienia tego deficytu. A na czym polega deficyt kobiecości i czym się objawia, potrzebują dopiero odkryć.

Wzorzec kobiecości przekazuje córce matka, swoją kobiecość córka rozwija także poprzez relację z ojcem. To rodzice i sposób, w jaki nas wychowują, tworzą podwaliny naszej kobiecości. Kształtują naszą płeć społeczno-kulturową, bo tym właśnie kobiecość jest. Rozumiana nieco szerzej niż termin genderowy kobiecość obejmuje stereotypy i archetypy, role przypisane płci i role, które pełnimy jako kobiety, różnorakie przekonania – te, które nam służą i które są dla nas szkodliwe, a także stosunek do własnego ciała, seksualności, prokreacji, kobiecej fizjologii. Kobiecość którą wynosimy z rodzinnego domu jest później modyfikowana przez edukację, kulturę, media, relacje, w jakich jesteśmy, czy autorytety, których prawdę przyjmujemy.

Istnieją dwa podstawowe podejścia do kobiecości. Z jednej strony kobiecość można postrzegać jako ściśle określone ramy, w które powinnyśmy wejść, aby czuć się „kobieco”. Jeśli przyjmiemy tę opcję, cały nasz wysiłek idzie na to, aby do tych ram się dopasować. Z drugiej jednak strony można przyjąć, że każda kobieta buduje swoją kobiecość we własny, indywidualny sposób. Sama maluje piękny obraz swojej kobiecości, nie zastanawiając się, w jakie zostanie oprawiony ramy.

Na warsztacie zaproponuję uczestniczkom tę drugą opcję. Kobiecość ma wiele wymiarów, ale skupię się na trzech, będących w humanistycznej psychoterapii składowymi holistycznego podejścia do człowieka. Czyli na triadzie umysł – emocje – ciało. Każdy z tych obszarów ma wpływ na pozostałe, są one połączone wzajemnym sprzężeniem zwrotnym. Umysł to część myśląca – to, jakie mamy przekonania, w jaki sposób interpretujemy różne sytuacje, na czym skupiamy swoje myśli. To także wiedza, pamięć i nasze plany na przyszłość. Emocje – to część czująca, uczucia, jakie żywimy do siebie oraz do innych, w jaki sposób radzimy sobie z emocjami, czy mamy tendencję do zalewania się nimi, czy blokowania na niektóre z nich. Wreszcie ciało, to część z którą zazwyczaj mamy najmniej kontaktu, traktowana przedmiotowo, jako coś, co się posiada i co żyje własnym życiem.

Nasza kobiecość może być opisana przez tą triadę, ale także może być zmieniana, uzdrawiana w każdym z tych trzech wymiarów. Na warsztacie przedstawię różne narzędzia, które mogą być w tym pomocne – między innymi pracę nad eliminacją szkodliwych przekonań, techniki zarządzania emocjami stanowiącymi truciznę dla pokochania siebie i jogę – uniwersalną metodę mającą kilka tysięcy lat tradycji, zapewniającą psychiczny i fizyczny dobrostan. O dobrodziejstwach, jakie joga przynosi kobiecości mówią znakomite nauczycielki jogi – Gita Iyengar w książce „Joga doskonała dla kobiet” oraz Lois Steinberg w książce „Praktyka jogi dla kobiet”, z których zaczerpnęłam inspirację przy opracowywaniu części zajęciowej tego warsztatu.

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich kobiet, które chcą popracować nad obszarem swojej kobiecości. Będzie trochę psychoedukacji, dużo ciekawych doświadczeń, wzajemnego dzielenia się, inspirujących rozmów z innymi kobietami, sporo zabawy, a także pracy z ciałem. Warsztat ma charakter psychoterapeutyczny, co oznacza, że będzie na nim przestrzeń także na trudne tematy i rozwojowe wyzwania, łatwiejsze do podjęcia przy wsparciu, jakie można uzyskać ode mnie, jako prowadzącej, oraz od grupy.

Warsztat odbędzie się w ośrodku Kobiece Serca w Krakowie przy ulicy Lucjana Rydla 2/3 oraz w wynajętej sali do ćwiczeń w Ogrodzie Harmonii w Krakowie przy ulicy Stanisława Przybyszewskiego 13. Zajęcia jogi będą prowadzone według metody B.K.S Iyengara w formie dostępnej dla wszystkich, niezależnie od wieku i kondycji, nie jest konieczny wcześniejszy kontakt z jogą. Zapewniamy maty i niezbędne pomoce.

Harmonogram

piątek, 28 stycznia 2022 r.

17.30 – 20.30, ośrodek Kobiece Serca
rozpoczęcie, psychoedukacja

sobota, 29 stycznia 2022 r.

9.30 – 13.00, ośrodek Kobiece Serca
praca w obszarze UMYSŁU – eliminacja szkodliwych przekonań

13.00 – 14.30 przerwa obiadowa

14.30 – 18.00, ośrodek Kobiece Serca
praca w obszarze EMOCJI – techniki zarządzania emocjami stanowiącymi truciznę dla pokochania siebie

niedziela, 30 stycznia 2022 r.

9.30 – 13.00, Ogród Harmonii
praca w obszarze CIAŁA – dobrodziejstwa jogi dla kobiecości

13.00 – 14.30 przerwa obiadowa

14.30 – 18.00, ośrodek Kobiece Serca
integracja UMYSŁU, EMOCJI i CIAŁA w kontekście pracy nad kobiecością, zakończenie

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt