grupa psychoedukacyjno-rozwojowa online

TRENING ZARZĄDZANIA EMOCJAMI

2.5-godzinne spotkania co tydzień
wtorki, 18.30 – 21.00 

rozpoczęcie: 30 listopada 2021 r.

czas trwania: 7 spotkań (z wyłączeniem 28 grudnia 2021 r.)

prowadząca: Eugenia Herzyk, psychoterapeutka

cena: 870 zł płatne z góry za całość

Spotkania grupy odbędą się na platformie internetowej Zoom i mają charakter interaktywny. Każda uczestniczka otrzymuje czytelną instrukcję obsługi programu. Grupa ma charakter kameralny.

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest zapłata zadatku w wysokości 270 zł. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa. Po zapłaceniu zadatku prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji. Zapłata pozostałej kwoty (600 zł) w terminie 15 dni przed pierwszym spotkaniem grupy. Płatności należy dokonywać na konto Kobiece Serca | terapia i rozwój o numerze 63 1090 1665 0000 0001 4692 3816.

Przystąpienie do grupy jest równoznaczne ze zobowiązaniem do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach, ewentualna rezygnacja z grupy w trakcie jej trwania nie upoważnia do roszczeń zwrotu za nieodbyte spotkania.

Przed zgłoszeniem do grupy prosimy o upewnienie się, czy spełnione są wszystkie warunki prawidłowego połączenia, na przykład poprzez rozmowę na Zoomie z inną osobą – chodzi przede wszystkim o sprawdzenie szybkości transmisji łącza internetowego oraz poprawności działania kamery, mikrofonu i głośników. Czas na przyłączenie się do każdego spotkania grupy będzie ograniczony do 5 minut od momentu startu – oznacza to, że jeśli komuś w tym czasie nie uda się połączyć, nie może już później uczestniczyć w spotkaniu. Prowadząca grupę ma prawo odmówić uczestnictwa w spotkaniu, jeśli jakość połączenia lub urządzeń jest niewystarczająca do poprawnej wizji i fonii. Prosimy o wyrozumiałość za te ograniczenia.

7-tygodniowy trening zarządzania emocjami jest oparty na założeniach psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT (cognitive behavioral therapy) oraz metody opartej na uważności MBSR (minfulness based stress reduction).

Trening składa się z siedmiu cotygodniowych, 2.5-godzinnych spotkań oraz indywidualnej praktyki wykonywanej pomiędzy spotkaniami. Uczestniczki otrzymują obszerne skrypty z materiałami.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podczas treningu:

– poznasz podstawy teoretyczne dotyczące powstawania emocji i uczuć, takich jak strach/lęk, smutek, gniew/złość czy radość,  bazujące na aktualnym stanie wiedzy,

– dowiesz się, czym różnią się ryzykowne sposoby radzenia sobie z emocjami od sposobów bezpiecznych,

– odkryjesz stosowane przez siebie regulatory emocji oraz mechanizmy obronne,

– zdobędziesz umiejętność dostrzegania krótko- i długofalowych konsekwencji stosowania różnych sposobów radzenia sobie z emocjami,

– poznasz mechanizm powstawania uzależnień (w tym uzależnienia od miłości),   

– zrozumiesz, jak wybrany sposób radzenia sobie z emocjami wpływa na twoje poczucie własnej wartości, pewność siebie, a także zadowolenie z życia, 

– dowiesz się, na czym polega bezpieczne radzenie sobie z emocjami i poznasz narzędzia, które to umożliwiają,

– nauczysz się stosować te narzędzia w praktyce,

– otrzymasz wsparcie w ćwiczeniu nowych umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz wyrobieniu pożytecznych nawyków.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Często wydaje się nam, że to różne sytuacje w życiu są źródłem naszych problemów. Niesatysfakcjonujący związek, nadmierne oczekiwania pracodawcy, kłopoty dziecka w szkole, dolegliwości cielesne. Tymczasem problemy generują nie sytuacje same w sobie, ale emocje, którymi nie potrafimy zarządzać.

Chcąc żyć szczęśliwie zwykle dzielimy emocje na pozytywne, czyli te, które chcemy odczuwać i negatywne, przed którymi uciekamy. Na krótką metę taka strategia się sprawdza, na dłuższą jednak wywołuje uciążliwe skutki uboczne. Korzystanie z „polepszaczy nastroju”, czy „znieczulaczy” w różnej postaci – czy to substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol i różne leki, czy to zachowań: kompulsywnego jedzenia, zakupów lub… relacji, ze szczegółnym uwzględnieniem tych o charakterze intymnym – z czasem może doprowadzić do uzależnienia. Ale nawet zanim to się stanie, taki sposób wpływu na swój stan psychiczny upośledza nasze naturalne sposoby samoregulacji i uniemożliwia nabywanie umiejętności zarządzania emocjami. Podobnie jest z mechanizmami obronnymi, odcinającymi nas od niechcianych emocji, generującymi długofalowe skutki uboczne.

Zarządzanie emocjami to nie to samo co kontrolowanie emocji, czy panowanie nad emocjami.  Zarządzanie emocjami nie oznacza eliminacji tych, których nie lubimy. Wszystkie emocje – a więc zarówno radość, jak i strach, smutek czy gniew są do czegoś potrzebne, choć rzeczywiście mogą nam przysporzyć problemów, gdy są nadmiarowe. Co więcej, w odróżnieniu od uczuć, tak zwane emocje podstawowe (pierwotne) powstają automatycznie, są naszymi automatycznymi reakcjami na bodźce, na ich powstanie nie mamy zatem wpływu. Nie da się takich emocji kontrolować, ani nad nimi panować. Ale po tym, jak powstały, po tym, jak je sobie uświadomimy, możemy nimi zarządzać. Mamy też wpływ na swoją reaktywność.

Zarządzanie emocjami polega na umiejętności ich nazywania, odczytywania informacji, jakie ze sobą niosą, wpływaniu na ich natężenie, decydowaniu o zachowaniu pod ich wpływem ze świadomością tego konsekwencji, a także przekształcanie uczuć, które są dla nas destrukcyjne na takie, które nam służą. To sztuka, której nabycie umożliwia uzyskanie wpływu na to, jak się czujemy i wzięcie za to odpowiedzialności. Przestajemy być listkiem na wietrze, miotanym przez wichry losu, a stajemy się mocnym drzewem, któremu żaden wiatr nie straszny.

Wiele teorii dotyczących powstawania emocji, takich jak ABC Alberta Ellisa z 1955 roku, jest już przestarzałych. Opracowanie nieinwazyjnych metod badania aktywności  ludzkiego mózgu podczas jego pracy, takich jak PET czy fMRI, rozwinęło wiedzę o naturze emocji, co z kolei doprowadziło do stworzenia nowych narzędzi zarządzania nimi. Klasyczne terapie poznawczo -behawioralne, na przykład terapia racjonalno-emotywna czy racjonalna terapia zachowania, zostały uzupełnione o nowatorskie podejścia pracy z ciałem – Somatic Experiencing Petera Levina, czy TRE Davida Berceli’ego, pomocne szczególnie dla pacjentów cierpiących na różne formy post-traumatycznego stresu pourazowego. Komplementarne rozwiązania zarządzania emocjami prezentuje mindfulness – metoda opracowana przez Jona Kabat-Zinna w 1990 roku o zweryfikowanej naukowo skuteczności pomocy pacjentom cierpiącym na chroniczny stres, nawroty depresji, czy przewlekle bóle.

Podstawowa wiedza na temat psychologii emocji jest nieodzowna, by świadomie dobierać takie metody wpływania na nie, które w danej sytuacji są najodpowiedniejsze. Najlepsze jednak narzędzia, jeśli są nieużywane, nie przyczynią się do pozytywnej zmiany. Wsparcie, jakie daje grupa oraz prowadząca psychoterapeutka podczas 7-tygodniowego treningu, mogą dać impuls do wyrobienia służących temu nawyków.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt