grupa psychoedukacyjno-rozwojowa online

TRENING UMIEJĘTNOŚCI DBT

2-godzinne spotkania co tydzień (bez 1 maja)
poniedziałek, godz. 18.00 – 20.00

rozpoczęcie: 17 kwietnia 2023 r.

czas trwania: 2 miesiące (8 spotkań)

prowadząca: Ewa Grzybowska
psychoterapeutka, psycholożka

cena: 790 zł płatne z góry za całość

Spotkania grupy odbędą się na platformie internetowej Zoom i mają charakter interaktywny. Każda uczestniczka otrzymuje czytelną instrukcję obsługi programu. Grupa ma charakter kameralny.

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest zapłata zadatku w wysokości 190 zł. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa. Po zapłaceniu zadatku prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji. Zapłata pozostałej kwoty (800 zł) w terminie 15 dni przed pierwszym spotkaniem grupy. Płatności należy dokonywać na konto Kobiece Serca 63 1090 1665 0000 0001 4692 3816.

Przystąpienie do grupy jest równoznaczne ze zobowiązaniem do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach, ewentualna rezygnacja z grupy w trakcie jej trwania nie upoważnia do roszczeń zwrotu za nieodbyte spotkania.

Przed zgłoszeniem do grupy prosimy o upewnienie się, czy spełnione są wszystkie warunki prawidłowego połączenia, na przykład poprzez rozmowę na Zoomie z inną osobą – chodzi przede wszystkim o sprawdzenie szybkości transmisji łącza internetowego oraz poprawności działania kamery, mikrofonu i głośników. Czas na przyłączenie się do każdego spotkania grupy będzie ograniczony do 5 minut od momentu startu – oznacza to, że jeśli komuś w tym czasie nie uda się połączyć, nie może już później uczestniczyć w spotkaniu. Prowadząca grupę ma prawo odmówić uczestnictwa w spotkaniu, jeśli jakość połączenia lub urządzeń jest niewystarczająca do poprawnej wizji i fonii. Prosimy o wyrozumiałość za te ograniczenia.

Psychoterapia nurtu dialektyczno-behawioralnego (DBT) została stworzona w latach 80. ubiegłego wieku przez amerykańską psycholożkę Marshę Linehan jako sposób pomagania osobom chwiejnym emocjonalnie, cechującym się impulsywnymi zachowaniami i konfliktowym w relacjach. Stała się popularna, gdy przeprowadzone badania wykazały jej skuteczność w przypadku osób borykających się z szerokim spektrum objawów: zaburzeniami nastroju, depresją, PTSD (zespół stresu pourazowego wywołany traumatycznym wydarzeniem), uzależnieniami od substancji, czy kompulsywnym objadaniem się. Psychoterapia DBT jest szczególnie rekomendowana w przypadku zaburzenia borderline, charakteryzującego się między innymi burzliwym życiem miłosnym, niestabilnymi relacjami i zachowaniami autodestrukcyjnymi.

Psychoterapia DBT łączy standardowe techniki psychoterapii poznawczo-behawioralnej do regulacji emocji z podejściem nastawionym na tolerancję dystresu, praktykę nieoceniającej akceptacji oraz uważności. Jednym z komponentów psychoterapii DBT jest grupowy TRENING UMIEJĘTNOŚCI DBT, na który właśnie zapraszamy kobiety zainteresowane zmianą swoich wzorców emocjonalnych, poznawczych, zachowań oraz interpersonalnych w celu budowania satysfakcjonującego życia w zgodzie z wyznawanymi wartościami.

Na TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI DTB uczestniczki:

– poznają teorię Mądrego Ja, łączącego Rozumne Ja i Emocjonalne Ja oraz nauczą się identyfikować te stany umysłu u siebie,

– nauczą się rozpoznawać i nazywać emocje, dowiedzą się, jakie są ich funkcje,

– określą swoje „triggery”, czyli wyzwalacze destrukcyjnych stanów emocjonalnych,

– poznają narzędzia do przerwania automatyzmu sekwencji prowadzącej od „triggera” do niepożądanych zachowań,

–  dowiedzą się, jak przeciwdziałać powstawaniu destrukcyjnych emocji oraz wpływać na swoje stany emocjonalne,

– nauczą się rozpoznawać zachowania, mające na celu uzyskanie chwilowej ulgi od takich, które wzmacniają poczucie sprawczości,

– dowiedzą się, jak zmieniać reakcje emocjonalne za pomocą sprawdzania faktów, podejmowania przeciwstawnego działania, gdy emocje nie pasują do faktów i przystępować do rozwiązywania problemu, gdy jest nim istniejąca sytuacja.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI DBT może stać się podstawą do uwalniania od emocjonalnego cierpienia i wyjścia z bezradności związanej z brakiem jakiegokolwiek wpływu na swoje emocje i zachowania. To z kolei może doprowadzić do wyeliminowania niestabilnych wzorów w relacjach i poprawy postrzegania siebie, wzmocnienia poczucia własnej wartości. Dzięki treningowi zwiększa się też odporność psychiczna i zdolność do tolerancji różnych kryzysów.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI DBT to osiem cotygodniowych 2-godzinnych spotkań. Poprowadzi go Ewa Grzybowska – psychoterapeutka Kobiecych Serc pracująca w nurcie DBT.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kontakt@kobieceserca.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt