warsztat psychoterapeutyczny online

TOKSYCZNI RODZICE

termin: 29 – 31 maja 2020 r.

(piątek 17.30 – 20.30,
sobota 9.30 – 19.00,
niedziela 9.30 – 16.00)

prowadząca: Eugenia Herzyk,
psychoterapeutka

cena: 290 zł

Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztacie jest zapłata kwoty 290 zł przelewem na konto Fundacji Kobiece Serca 77 1030 0019 0109 8530 0035 0071. Zapłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z warsztatu. Po zapłacie prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji.

Warsztat  ma charakter interaktywny, odbędzie się na platformie internetowej Zoom, każda uczestniczka dostaje czytelną instrukcję obsługi programu. Grupa warsztatowa ma charakter kameralny.

Przed spotkaniem prosimy o upewnienie się, czy spełnione są wszystkie warunki prawidłowego połączenia, na przykład poprzez rozmowę na Zoomie z inną osobą – chodzi przede wszystkim o sprawdzenie szybkości transmisji łącza internetowego oraz poprawności działania kamery, mikrofonu i głośników. Czas na przyłączenie się do warsztatu będziet ograniczony do 10 minut od momentu startu – oznacza to, że jeśli komuś w tym czasie nie uda się połączyć, nie może już później uczestniczyć w warsztacie.  Prosimy o wyrozumiałość za te ograniczenia.

Synonimem słowa „toksyczny” jest „szkodliwy”. Zastanawiając się, czy nasi rodzice byli dla nas toksyczni, czy też nie, szukamy odpowiedzi na pytanie, czy sposób, w jaki nas wychowywali, zachowania wobec nas, które podejmowali, słowa, które do nas wypowiadali, uznajemy za służące naszemu rozwojowi, czy też dla niego szkodliwe. A to rodzi kolejny dylemat, którego rozstrzygnięcie w istocie decyduje o tym, jaki światopogląd chcemy głosić, jakie prawdy wyznawać.

Wśród wielu koncepcji rozwoju człowieka dwie, najczęściej spotykane, są absolutnie przeciwstawne. Jedna głosi, że celem rozwoju człowieka jest jego przystosowanie do społeczeństwa, w którym żyje, kształtowanie w nim postaw, wpajanie wartości, które w danej kulturze są nadrzędne. W religii, która tej kultury jest fundamentem. Ten paradygmat jest tożsamy z autorytarnym stylem wychowania, w którym dziecko traktowane jest jak glina, lepiona przez wszechmocnych, wszechmogących i wszechwiedzących rodziców.

Według drugiej koncepcji celem rozwoju człowieka jest jego samorealizacja. Budowanie własnej tożsamości w procesie indywiduacji, którego nieodłącznym elementem jest zbuntowanie się przeciwko autorytetom rodziców, przecięcie pępowiny, jaka nas z nimi łączy, zbudowanie własnej przestrzeni i granic. Stymulacją do takiego rozwoju jest liberalny styl wychowania, przy którym rodzice aktywnie towarzyszą dziecku w poszukiwaniu, co jest dla niego ważne.

Na warsztacie uczestniczki przyjrzą się, jaka koncepcja rozwoju jest im bliska i z tej perspektywy zastanowią się, co rodzice w dzieciństwie im dali, a co im zabrali oraz jaki to ma wpływ na ich dorosłe życie. Będzie też miejsce na poszerzenie świadomości w zakresie ich aktualnych relacji z rodzicami. Każda uczestniczka będzie miała przestrzeń do wniesienia własnego doświadczenia, będzie to mogła robić w takim zakresie, w jaki uzna to  dla siebie za służące.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt