warsztat psychoterapeutyczny online

TOKSYCZNA MIŁOŚĆ

termin: 26 – 28 czerwca 2020 r.

(piątek 17.30 – 20.30, sobota 9.30 – 19.00,
niedziela 9.30 – 16.00)

prowadząca: Eugenia Herzyk,
psychoterapeutka

cena: 290 zł

Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztacie jest zapłata kwoty 290 zł przelewem na konto Fundacji Kobiece Serca 77 1030 0019 0109 8530 0035 0071. Zapłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z warsztatu. Po zapłacie prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji.

Warsztat  ma charakter interaktywny, odbędzie się na platformie internetowej Zoom, każda uczestniczka dostaje czytelną instrukcję obsługi programu. Grupa warsztatowa ma charakter kameralny.

Przed spotkaniem prosimy o upewnienie się, czy spełnione są wszystkie warunki prawidłowego połączenia, na przykład poprzez rozmowę na Zoomie z inną osobą – chodzi przede wszystkim o sprawdzenie szybkości transmisji łącza internetowego oraz poprawności działania kamery, mikrofonu i głośników. Czas na przyłączenie się do warsztatu będziet ograniczony do 10 minut od momentu startu – oznacza to, że jeśli komuś w tym czasie nie uda się połączyć, nie może już później uczestniczyć w warsztacie.  Prosimy o wyrozumiałość za te ograniczenia.

Czy wiecie, że tlen należy do najbardziej toksycznych dla człowieka gazów? A jednocześnie nie możemy bez niego żyć. Podobnie jest z miłością. Różnica polega tylko na tym, że o ile można ściśle określić, czym jest tlen – podając choćby liczbę atomową tego pierwiastka, o tyle miłość jako uczucie ma wiele znaczeń. Objawia się to nawet na poziomie neurofizjologicznym – poszczególne jej rodzaje korespondują z odmiennymi aktywnościami mózgu.

Pozostawiając na boku spór, która miłość jest prawdziwa, a która nie, warto się raczej zastanowić, jakie konsekwencje  ma dla nas podążanie za dokonanym wyborem znaczenia słowa „miłość”. Konsekwencje dzielą się na takie, które określamy mianem korzyści oraz takie, które postrzegamy jako straty.  Ponieważ dla każdego człowieka co innego może być korzyścią, a co innego stratą, stwierdzenie, że coś nam służy (gdy korzyści przeważają nad stratami) lub nie służy (gdy jest odwrotnie) jest mocno subiektywne. Gdy negatywne konsekwencje wyraźnie górują nad pozytywnymi, albo gdy tych pozytywnych w ogóle nie widzimy, mówimy, że coś jest dla nas toksyczne.

Pewne rodzaje miłości jak najbardziej mogą być toksyczne. Normalnym odruchem, gdy coś nam szkodzi, jest rezygnacja z tego. Jeśli rozum nam podpowiada jedyne słuszne, oparte na logice rozwiązanie, a my nie wprowadzamy go w życie, to najprawdopodobniej jakiś jego obszar wymknął się nam spod kontroli. Nazywa się to uzależnieniem, którego osiowym objawem jest kontynuowanie przyjmowania jakiejś substancji albo jakichś zachowań pomimo negatywnych tego skutków.

Toksyczna miłość to nałogowa miłość. Jak do niej dochodzi? Jak się przed nią bronić? Jak sobie z nią poradzić? O tym właśnie będzie ten warsztat.

Uczestniczki nabędą podstawową wiedzę, pozwalającą im na identyfikację nałogowej miłości oraz rozbrojenie jej mechanizmów. Dowiedzą się o alternatywnych rodzajach miłości, poznają korzyści i straty, jakie niosą po to, by mogły dokonać świadomego wyboru, jakiej chcą doświadczać. Choć warsztat skupiony będzie na analizie relacji intymnych, w szerszym kontekście obejmował będzie także inne ważne bliskie relacje.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt