Test wzorców uzależnienia od miłości
(listy nałogowych zachowań dla pięciu wzorców uzależnienia od miłości, pochodzące z książki Eugenii Herzyk „Nałogowa miłość”, wyd. Świat Książki, 2011)

Wzorzec to sposób, w jaki uzależnienie realizowane jest w życiu osoby nim dotkniętej, określony zbiór zachowań. W przypadku alkoholizmu wzorcem jest codzienne picie w samotności dwóch drinków albo upijanie się co tydzień na imprezach aż do „urwania filmu”.

W przypadku uzależnienia od miłości najpowszechniejsze wzorce to:

– wzorzec miłości obsesyjnej,

– wzorzec współuzależnienia,

– wzorzec zauroczeń i fantazjowania,

– wzorzec współistniejącego seksoholizmu,

– wzorzec miłości ambiwalentnej.

Poniżej przedstawione są typowe zachowania dla każdego wzorca – listy te nie wyczerpują wszystkich możliwości zachowań. Istnieją też wzorce mieszane, możliwe jest również, że w relacji z tym samym mężczyzną kobieta zmienia wzorce na różnych etapach jej rozwoju albo że stosuje różne wzorce w zależności od tego, z jakim mężczyzną się zwiąże. W ramach wzorca może korzystać tylko z jednego zachowania, z kilku lub ze wszystkich.


Nałogowe zachowania przy wzorcu miłości obsesyjnej

– Trwanie w relacji z mężczyzną pomimo dotkliwych cierpień, które ta relacja przynosi (przemoc fizyczna i/lub psychiczna, upokorzenia, wyzwiska, lekceważenie, agresja, chłód, obojętność, zrywanie przez niego kontaktu, nieprzewidywalność jego zachowań, wybuchy zazdrości, kłamstwa, zdrady, flirty z innymi kobietami, nałogi, egocentryzm, brak zainteresowania potrzebami kobiety i nierespektowanie przez niego jej granic), dokładanie coraz większych starań w budowanie relacji, mimo że mężczyzna od niej wyraźnie ucieka.

– Ustawiczne kontrolowanie mężczyzny poprzez częste telefonowanie czy wysyłanie SMSów, sprawdzanie jego kieszeni, telefonu, skrzynki mailowej, portali społecznościowych i randkowych, na których ma profil, niezapowiedziane wizyty u niego w domu lub w miejscu pracy, szpiegowanie, obserwacja jego zachowań, gdy jesteście w towarzystwie, wieczna czujność.

– Agresywne zachowania wobec mężczyzny lub innych osób (na przykład jego kochanki) albo wobec siebie samej.

– Uporczywe, obsesyjne myśli na temat mężczyzny, zarówno gdy relacja trwa, jak i po jej zakończeniu – przypominanie miłych spędzonych wspólnie chwil, rozpamiętywanie sytuacji i zdarzeń z jego udziałem, natarczywa chęć zrozumienia jego zachowań, zastanawianie się, co aktualnie robi, z kim jest, piekąca zazdrość na myśl, że może być z inną, wymyślanie sposobów zemsty, wyobrażanie sobie, że znów jesteście szczęśliwi razem, życie nadzieją, że to nastąpi, niemożność zerwania emocjonalnych więzów z nim po rozstaniu i skupienia się na teraźniejszości i przyszłości, przekonanie, że nadal was coś łączy.

– Ciągłe wyczekiwanie na sygnał od obiektu swojej obsesji – nierozstawanie się z telefonem komórkowym, ciągłe sprawdzanie komunikatorów i portali społecznościowych, narastająca frustracja z powodu braku jego odpowiedzi, rezygnowanie z różnych aktywności, bo może się odezwie, bycie gotową na każde jego skinienie.

– Pielęgnowanie pamiątek po rozstaniu z mężczyzną: słuchanie waszych ulubionych piosenek, przeglądanie zdjęć, czytanie maili i wiadomości od niego, nierozstawanie się z prezentami, powracanie do wspólnych miejsc, śledzenie jego profilu na portalach społecznościowych, poszukiwanie śladów po nim w Internecie.


Nałogowe zachowania przy wzorcu współuzależnienia

– Podejmowanie różnych działań z chęci zasłużenia na miłość mężczyzny (przejęcie wszystkich obowiązków domowych, stawianie jego potrzeb na pierwszym miejscu przed własnymi).

– Nadmierna troska o partnera, ratowanie go z opresji, przejmowanie na siebie obowiązku rozwiązyw