Test uzależnienia od miłości I
(test opracowany przez Fundację kobiece Serca na podstawie listy objawów uzależnienia od alkoholu podanej w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11)

Współczesna psychiatria i psychologia przyjmuje szeroką definicję uzależnienia, obejmującą zarówno uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, niektóre leki i in.), jak i uzależnienia od zachowań (behawioralne, czynnościowe), do których należy uzależnienie od miłości. Każde uzależnienie daje podobne objawy, co opisany w klasyfikacji ICD-11, alkoholizm (alcohol dependence).

Uzależnienie od miłości u kobiet heteroseksualnych rozwija się w obszarze miłosnej relacji z mężczyzną. Może to być:

– relacja istniejąca w rzeczywistości – związek, kiedy to para mieszka razem (małżeństwo, konkubinat), relacja narzeczeńska lub relacja luźna i niezobowiązująca, bez wspólnych planów na przyszłość,

– relacja na odległość, w której kontakt między kobietą a mężczyzną odbywa się poprzez internetowe komunikatory,

– relacja wirtual