Test uzależnienia od miłości I

Test opracowany przez Fundację Kobiece Serca na podstawie listy objawów zespołu uzależnienia od alkoholu podawanych w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10.

Współczesna psychiatria i psychologia przyjmuje szeroką definicję uzależnienia, obejmującą zarówno uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, niektóre leki i in.), jak i uzależnienia od zachowań (behawioralne, czynnościowe), do których należy uzależnienie od miłości. Każde uzależnienie daje podobne objawy, co opisany w klasyfikacji ICD-10, alkoholizm.

Uzależnienie od miłości u kobiet heteroseksualnych rozwija się w obszarze relacji o charakterze intymnym z mężczyzną. Może to być:

– relacja istniejąca w rzeczywistości – związek, kiedy to para mieszka razem (małżeństwo, konkubinat), relacja narzeczeńska lub relacja luźna i niezobowiązująca, bez wspólnych planów na przyszłość,

– relacja na odległość, w której kontakt między kobietą a mężczyzną odbywa się poprzez SMSy, maile, czaty, Skype,

– relacja wirtualna, na przykład nawiązana na portalu randkowym i kontynuowana tylko przez maila, zauroczenie w kimś, kto w ogóle o tym nie wie,  związanie emocjonalne z mężczyzną, z którym kobieta już się rozstała i nie utrzymuje kontaktu.

O wystąpieniu uzależnienia od miłości można mówić wtedy, gdy w ciągu ostatniego roku pojawiły się  przez jakiś czas przynajmniej trzy  z wymienionych poniżej objawów:

– poczucie przymusu kontynuowania relacji z mężczyzną, kontaktu z nim lub stworzenia nowej relacji, niemożliwość powstrzymania się od nałogowych zachowań,

– subiektywne poczucie utraty kontroli w relacji z mężczyzną, niepowodzenia w ograniczaniu nałogowych zachowań lub rezygnacji z nich,

– występowanie zespołu abstynencyjnego, czyli dolegliwości fizycznych i psychicznych po zaprzestaniu nałogowych zachowań, przy dłuższej przerwie w kontaktach z mężczyzną, po rozstaniu lub życiu w pojedynkę,

– wzrost tolerancji i związana z tym konieczność zwiększania częstotliwości lub intensywności doznań w relacji z mężczyzną lub nałogowych zachowań dla uzyskania tego samego efektu,

– koncentrowanie życia wokół relacji z mężczyzną lub nałogowych zachowań i zaniedbywanie innych jego obszarów (praca, rodzina, pasje, rozwój osobisty itp.)

– kontynuowanie relacji z mężczyzną lub nałogowych zachowań pomimo doświadczania negatywnych tego skutków.

Lista nałogowych zachowań została podana w „Teście wzorców uzależnienia od miłości.”