Test uzależnienia od miłości I
(test opracowany przez Fundację kobiece Serca na podstawie listy objawów uzależnienia od alkoholu podanej w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11)

Współczesna psychiatria i psychologia przyjmuje szeroką definicję uzależnienia, obejmującą zarówno uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, niektóre leki i in.), jak i uzależnienia od zachowań (behawioralne, czynnościowe), do których należy uzależnienie od miłości. Każde uzależnienie daje podobne objawy, co opisany w klasyfikacji ICD-11, alkoholizm (alcohol dependence).

Uzależnienie od miłości u kobiet heteroseksualnych rozwija się w obszarze miłosnej relacji z mężczyzną. Może to być:

– relacja istniejąca w rzeczywistości – związek, kiedy to para mieszka razem (małżeństwo, konkubinat), relacja narzeczeńska lub relacja luźna i niezobowiązująca, bez wspólnych planów na przyszłość,

– relacja na odległość, w której kontakt między kobietą a mężczyzną odbywa się poprzez internetowe komunikatory,

– relacja wirtualna, na przykład nawiązana na portalu randkowym i kontynuowana tylko przez maila, zauroczenie w kimś, kto w ogóle o tym nie wie,  związanie emocjonalne z mężczyzną, z którym kobieta już się rozstała i nie utrzymuje kontaktu.

O wystąpieniu uzależnienia od miłości można mówić wtedy, gdy w ciągu ostatniego roku pojawiły się przynajmniej dwa  z wymienionych poniżej objawów:

# upośledzona kontrola zachowań w obszarze miłosnej relacji – niepowodzenia w ograniczaniu nałogowych zachowań lub rezygnacji z nich, poczucie przymusu kontynuowania relacji z mężczyzną, kontaktu z nim lub stworzenia nowej relacji,

# miłosna relacja staje się życiowym priorytetem, zaniedbywane są inne obszary, w tym zawodowy, rodzinny, pasji, przyjemności, a także zdrowia; nałogowe zachowania są kontymuowane pomimo dotkliwych strat w tych obszarach,

# wzrost tolerancji i związana z tym konieczność zwiększania częstotliwości lub intensywności nałogowych zachowań dla uzyskania tego samego emocjonalnego efektu, 

# występowanie zespołu abstynencyjnego, czyli dolegliwości psychicznych i fizycznych po zaprzestaniu lub ograniczeniu nałogowych zachowań, przy dłuższej przerwie w kontaktach z mężczyzną, po rozstaniu lub życiu w pojedynkę,

# angażowanie się w nowe miłosne relacje w celu złagodzenia symptomów zespołu abstynencyjnego. 

Lista nałogowych zachowań została podana w „Teście wzorców uzależnienia od miłości.”

Kryteria diagnostyczne uzależnienia od alkoholu w ICD-11 podane są w linku >> tutaj