grupa terapeutyczna

TERAPIA GRUPOWA
UZALEŻNIENIA OD MIŁOŚCI

2.5-godzinne spotkania co tydzień
wtorki, 17.30 – 20.00

rozpoczęcie: 20 października 2020 r.

czas trwania: 3 miesiące (12 spotkań)

miejsce: Ośrodek Fundacji Kobiece Serca
Kraków, ul. Lucjana Rydla 2/3

prowadząca: Eugenia Herzyk, psychoterapeutka

cena: 790 zł

Jeśli jesteś kobietą uzależnioną od miłości, która doświadcza dotkliwych, negatywnych skutków swojego uzależnienia, takich jak:

– kontynuowanie relacji pomimo tego, że jest ona dla Ciebie szkodliwa,

  • – poczucie utraty kontroli nad zachowaniami w relacji,

–  rozchwianie emocjonalne: ciągłe napięcie, podwyższony poziom lęku, stany depresyjne, wybuchy złości,

– koncentrowanie życia wokół obiektu swojego uzależnienia i związana z tym utrata zainteresowań ważnymi dziedzinami życia, takimi jak rodzina, praca, relacje z przyjaciółmi, pasje,

– zaniedbywanie siebie, czego konsekwencją jest spadek energii, dolegliwości zdrowotne, niezdolność do przeżywania przyjemności,

– obsesyjne myśli krążące wokół relacji, trudności z koncentracją,

– niskie poczucie własnej wartości, życie w niezgodzie ze sobą,

– brak pewności siebie, wejście w stan wyuczonej bezradności,

– poczucie bycia w pułapce bez pozytywnych wizji na przyszłość

i poszukujesz pomocy w odzyskaniu swojego psychicznego dobrostanu,
ta grupa jest właśnie dla Ciebie.

Podczas spotkań grupy będziesz miała możliwość:

– sporządzenia listy nałogowych zachowań, przez co uświadomisz sobie, na czym będzie polegać Twoja abstynencja,

– nabycia umiejętności odróżnienia nałogowych od zdrowych zachowań w relacji,

– sprawdzenia swojej motywacji do rezygnacji z nałogowych zachowań, a tym samym zmiany dotychczasowych sposobów funkcjonowania w relacji,

– pracy nad swoją motywacją, gdy jest ona zbyt niska, a mimo to nie chcesz rezygnować z wprowadzenia zmian w swoim życiu,

– poznania narzędzi ułatwiających ci utrzymanie abstynencji, czyli nie powielania tych samych wzorców zachowań w relacji.

 Terapia grupowa dla kobiet uzależnionych od miłości jest alternatywą dla terapii indywidualnej. Tak jak terapia indywidualna, prowadzona jest według naszego autorskiego 6-stopniowego programu, pozwala jednak dodatkowo na korzystanie ze wsparcia grupy w dążeniu do pozytywnych zmian, zapewnia stymulację do rozwoju poprzez konfrontację z doświadczeniami innych kobiet, oraz umożliwia pozbycie się poczucia wyobcowania z powodu swoich problemów. Koszt terapii grupowej jest istotnie niższy niż terapii indywidualnej. Grupa przeznaczona jest dla wszystkich kobiet niezależnie od ich orientacji seksualnej.

W przypadku pytań, wątpliwości przed przystąpieniem do grupy możliwe jest odbycie 30-minutowej bezpłatnej konsultacji z prowadzącą.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt