psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to cykl cotygodniowych spotkań z psychoterapeutą, trwających po 50-60 minut przez określony czas. Przyjmuje się, że psychoterapia krótkoterminowa trwa kilka miesięcy, a długoterminowa minimum rok. Psychoterapeuta może ustalić z klientem inną, niż cotygodniowa, częstotliwość spotkań. Rozpoczęcie psychoterapii jest poprzedzone konsultacją/konsultacjami i wymaga zawarcia kontraktu – umowy (najczęściej ustnej) między klientem a psychoterapeutą określającej cel i czas trwania terapii, cenę za spotkanie, nurt terapii, w jakiej się będzie odbywać, zasady odwoływania spotkań oraz inne warunki nieujęte w naszym Kodeksie Etycznym. 

Spotkanie w ramach psychoterapii trwa 50-60 minut, odbywa się stacjonarnie w naszym ośrodku w Krakowie lub online. 

Płatność