psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to cykl cotygodniowych spotkań z psychoterapeutą, trwających po 50-60 minut przez określony czas. Przyjmuje się, że psychoterapia krótkoterminowa trwa kilka miesięcy, a długoterminowa minimum rok. Psychoterapeuta może ustalić z klientem inną, niż cotygodniowa, częstotliwość spotkań. Rozpoczęcie psychoterapii jest poprzedzone konsultacją/konsultacjami i wymaga zawarcia kontraktu – umowy (najczęściej ustnej) między klientem a psychoterapeutą określającej cel i czas trwania terapii, cenę za spotkanie, nurt terapii, w jakiej się będzie odbywać, zasady odwoływania spotkań oraz inne warunki nieujęte w naszym Kodeksie Etycznym. 

Spotkanie w ramach psychoterapii trwa 50-60 minut, odbywa się stacjonarnie w naszym ośrodku w Krakowie lub online. 

Płatność za spotkanie w ramach psychoterapii winna nastąpić z góry, po umówieniu terminu spotkania, przelewem na konto

Kobiece Serca | terapia i rozwój
63 1090 1665 0000 0001 4692 3816

a potwierdzenie przelewu wysłane na adres mailowy psychoterapeuty najpóźniej 24 godziny przed spotkaniem.

definicja psychoterapii

Przyjęliśmy definicję psychoterapii sformułowaną przez EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii), według której może ona służyć zarówno leczeniu zaburzeń, jak i rozwojowi – koresponduje ona z mnogością nurtów psychoterapeutycznych, opierających się o różnorakie założenia.

Liczne badania wskaz