grupa dla kobiet DDA / DDD

PSYCHOTERAPIA Z JOGĄ
JOGA Z PSYCHOTERAPIĄ

3-miesięczna grupa terapeutyczna w Krakowie

10 spotkań od 23 września 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.
w wybrane piątki w godzinach 16.30-20.15

bezpłatne spotkanie pilotażowe  2 września 2022 r., godz. 16.30 – 18.30
(zgłoszenia mailowe na adres kobieceserca@home.pl, liczba miejsc ograniczona)

daty spotkań grupy:  23, 30 września, 14, 21, 28 października, 18, 25 listopada, 16, 23, 30 grudnia 2022 r.

harmonogram spotkania grupy:
16.30-17.45 – zajęcia jogi
(Ogród Harmonii, Kraków, ul. Stanisława Przybyszewskiego 13),
18.00-20.15 – zajęcia psychoterapeutyczne
(Ośrodek Kobiece Serca, Kraków, ul. Lucjana Rydla 2/3

prowadząca: Eugenia Herzyk, psychoterapeutka, nauczycielka jogi

cena 1190 zł (jest możliwość zapłaty w dwóch ratach po 595 zł)

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest zapłata zadatku w wysokości 290 zł. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa. Po zapłaceniu zadatku prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji.  Płatności należy dokonywać na konto Kobiece Serca 63 1090 1665 0000 0001 4692 3816

Przystąpienie do grupy jest równoznaczne ze zobowiązaniem do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach, ewentualna rezygnacja z grupy w trakcie jej trwania nie upoważnia do roszczeń zwrotu za nieodbyte spotkania ani nie zwalnia z pozostałej ratalnej należności.

Przed przystąpieniem do grupy można skorzystać z półgodzinnej, bezpłatnej konsultacji z prowadzącą.

Rodzina dysfunkcyjna to taka, w którym istnieje zaburzony system granic, czego efektem jest funkcjonowanie jej członków na zasadach współuzależnienia (ang. co-dependency), a nie współzależności (ang. inter-dependency). Powodów zaburzenia systemu granic może być wiele – niedojrzałe osobowości rodziców, sztywne, przenoszone z pokolenia na pokolenie przekonania, uzależnienie dorosłego członka rodziny, czy też jego choroba. Relacje oparte na współuzależnieniu mają charakter hierarchiczny (ktoś dominuje, ktoś jest podporządkowany), symbiotyczny (zlanie się w jedną całość), może też trwać w nich ciągła walka o władzę. Relacje oparte na współzależności to relacje partnerskie.

Ponieważ dziecko, wychowywane w rodzinie dysfunkcyjnej nie ma warunków, by wykształcić zdrowe granice, wchodząc w życie dorosłe tworzy relacje o charakterze współuzależnienia. Ze wszystkimi tego konsekwencjami.

W grupie terapeutycznej, do której zapraszam wszystkie kobiety pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, będzie przestrzeń, aby przyjrzeć się swoim mechanizmom funkcjonowania w relacjach, nazwać je i dokonać oceny, czyli określić, czy są służące, czy nie. W części psychoedukacyjnej przyjrzymy się różnicom między zaburzonym a dojrzałymi granicami granic oraz współuzależnieniem a współzależnością, określimy też skutki funkcjonowania  w relacjach o różnym charakterze.

Poprzez proces grupowy, a także różne doświadczenia, uczestniczki będą miały możliwość przetestowania alternatywnych sposobów funkcjonowania w relacjach, w tym różnych rodzajów zachowań i komunikacji. Dla tych, których celem będzie dążenie do zbudowania dojrzałych granic oraz tworzenie relacji partnerskich, funkcjonujących na zasadzie współzależności, przedstawione będą narzędzia, jak to osiągnąć.

<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>

W holistycznym podejściu do dobrostanu człowieka umysł, emocje i ciało są traktowane jako wzajemnie wpływające na siebie obszary. Wzajemne powiązania występują też w czwartym obszarze – relacji, rozumianych jako relacje z innymi ludźmi, ze sobą i ze światem. Nasze procesy wewnętrzne wpływają na interpretację świata, zachowania i wybory, przez co determinują to, co jest na zewnątrz nas. O odwrotnie, poprzez dobór relacji, otoczenia, wybór zachowań, czyli zmiany zewnętrzne możemy wpływać na nasze wnętrze, to, jak się czujemy. Jako psychoterapeutka humanistyczna pomagam klientom poszerzać świadomość tak, by dostrzegli wszystkie te powiązania. Do narzędzi Gestalt, które nabyłam  w szkole, stopniowo dodawałam inne – poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne czy mindfulness. Ostatnio dodałam też jogę – metodę mającą kilka tysięcy lat tradycji, której celem jest dążenie do psychofizycznego dobrostanu.

Ośmioczłonowa ścieżka jogi, opisana w II. wieku p.n.e. przez mędrca Patanjalego w Jogasutrach, oprócz tego, co dziś zwykle z jogą jest kojarzone – asan (ćwiczeń fizycznych), pranajamy (ćwiczeń oddechowych) i dhyany (medytacji) zawiera także yamy, czyli zasady, pomagające żyć w zgodzie z innymi oraz niyamy – zasady, pomagające żyć w zgodzie ze sobą. Można je potraktować jako zalecenia dotyczące funkcjonowania w relacjach z innymi i ze sobą.

Opracowując program grupy połączyłam klasyczną psychoterapię rozmową oraz jogę, uznając za komplementarne metody pomagania, czy rozwoju osobistego. Obie zanurzone są w tym, co niezwykle ważne w pracy nad sobą – w relacjach. Między psychoterapeutą a klientem / pacjentem, między nauczycielem a uczniem. W grupie – między jej uczestnikami. Relacjach autentycznych, partnerskich, opartych na wzajemnym szacunku dla odmienności z uwzględnieniem praw i zobowiązań każdej ze stron.

Moje pomaganie kobietom z syndromem DDA / DDD w holistycznym podejściu, wykorzystujące klasyczną psychoterapię oraz jogę, zawiera dużą dawkę edukacji i równie dużą – ćwiczeń, doświadczeń  i interakcji.

W programie między innymi: 

– psychoedukacja na temat mechanizmów funkcjonowania w relacjach oraz granic (uczestniczki otrzymają obszerny skrypt),

– praca wglądowa dotycząca relacji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uzależnienia od miłości,

– praktykowanie różnych sposobów zachowań i komunikacji w relacjach z innymi ludźmi,

– prace grupowe i indywidualne pogłębiające kontakt ze sobą we wszystkich obszarach (umysł, emocje, ciało),  

– wzmacnianie umiejętności zarządzania emocjami.

Zajęcia jogi (1 godzina 15 minut w ramach każdego spotkania) prowadzone są według metody B.K.S Iyengara, która dzięki wykorzystaniu pomocy dostępna jest dla wszystkich, niezależnie od kondycji i wieku. Niezbędne akcesoria, w tym maty, zapewnione są na miejscu. Ćwiczymy w przestronnej sali z drabinkami i drewnianą podłogą. Wykonujemy asany, wchodzące w zakres podstawowego kursu jogi B.K.S. Iyengara.

Zajęcia psychoterapeutyczne (2 godziny 15 minut w ramach każdego spotkania) przeznaczone są na pracę wglądową – odniesienie do siebie psychoedukacyjnych treści ze skryptu, doświadczanie w relacjach i praktykowanie narzędzi zarządzania emocjami.

Do uczestnictwa w grupie zapraszam kobiety dopiero rozpoczynające pracę nad sobą, oraz te, które są w jej trakcie (na przykład korzystają z psychoterapii indywidualnej). Nie prowadzę kwalifikacji do grupy, ale zapraszam do zadawania pytań – mailowo czy telefonicznie. Oferuję półgodzinną, bezpłatną konsultację, która może pomóc w decyzji przystąpienia do grupy.

Zapraszam.

Eugenia Herzyk
psychoterapeutka, nauczycielka jogi

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt