Niniejsza polityka prywatności opisuje kwestie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.kobieceserca.pl, fanpage’a na Facebooku o nazwie Kobiece Serca,  których właścicielem jest firma Kobiece Serca | terapia i rozwój | Eugenia Herzyk oraz korzystaniem z oferty firmy Kobiece Serca | terapia i rozwój | Eugenia Herzyk, która w tych miejscach jest zamieszczana.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (RODO) informujemy, co następuje:

Administratorem Państwa danych jest Eugenia Herzyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kobiece Serca | terapia i rozwój | Eugenia Herzyk z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 30-130, ul. Lucjana Rydla 2/3, NIP 526 108 11 12, REGON 013105424. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@kobieceserca.pl, telefonicznie pod numerem +48 665 023 467 lub listownie pod adresem siedziby Administratora.

Przetwarzanie danych odbywa się:
– zgodnie z wymogami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych,
– zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
– w zakresie niezbędnym do wypełniania uzasadnionych interesów Administratora,
oraz
– w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i prywatność.

Państwa dane osobowe, podawane podawane w formularzach zgłoszeniowych na stronie internetowej, korespondencji mailowej, zgłoszeniach telefonicznych a także bezpośrednio Administratorowi lub psychoterapeutom działającym na jego zlecenie, przetwarzane są w celach niezbędnych do reali