Niniejsza polityka prywatności opisuje kwestie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.kobieceserca.pl, której właścicielem i administratorem jest firma Kobiece Serca | terapia i rozwój | Eugenia Herzyk oraz korzystaniem z oferty firmy Kobiece Serca | terapia i rozwój | Eugenia Herzyk, która na tej stronie jest zamieszczana.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (RODO) informujemy, co następuje:

Administratorem Państwa danych jest firma Kobiece Serca | terapia i rozwój | Eugenia Herzyk z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 30-130, ul. Lucjana Rydla 2/3. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail kobieceserca@home.pl, telefonicznie pod numerem +48 665 023 467 lub pisemnie pod adresem siedziby administratora. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, dane są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.

Państwa dane, podawane w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej, korespondencji mailowej lub zgłoszeniach telefonicznych będą przetwarzane w celach
– wysyłki NEWSLETTERów,
– informacyjnych dla osób zainteresowanych skorzystaniem z naszej oferty lub korzystających z niej,
– marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 lit. A Rozporządzenia przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem tych, które mają odpowiednią podstawę prawną.

Przysługuje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez firmę Kobiece Serca | terapia i rozwój | Eugenia Herzyk Państwa danych:
– prawo do dostępu do treści danych,
– prawo do poprawiania danych,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wycofanie Państwa zgody do przetwarzania danych przez firmę Kobiece Serca | terapia i rozwój | Eugenia Herzyk może nastąpić w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres kobieceserca@home.pl

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po wycofaniu Państwa zgody wyłącznie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeśli przepisy krajowe, unijne lub prawa międzynarodowego zobligują nas do retencji danych.

Państwa dane traktujemy jako poufne, przetwarzają je u nas wyłącznie upoważnione do tego osoby.

Zapewniamy, że firma Kobiece Serca | terapia i rozwoj | Eugenia Herzyk dokłada wszelkich starań, aby zapewnić optymalne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, a także przypadkową czy umyślną nieuprawnioną zmianą czy utratą. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa Państwa danych – prosimy je kierować do administratora, do którego kontakt podany jest powyżej.

PLIKI COOKIES 

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Cookie to mały fragment danych w postaci znaków, który strona internetowa wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka Użytkownika odsyła z powrotem przy następnych wejściach na stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony,
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
– utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła – jeśli takie są stosowane.

W ramach strony używane są dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe. Pierwsze to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Drugie przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w przeglądarce internetowej Użytkownika bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Strona może zawierać linki lub przyciski, które kierują do innych witryn, z których każda posiada własną politykę plików cookies. Nota informacyjna o takiej polityce powinna być podana w postaci krótkiej informacji widocznej dla Użytkownika po wejściu na witrynę.

Strona posiada podpięte Narzędzia Google dla webmasterów oraz statystyki Google Analytics, w tym również Google Adwords i reklamy. Dokładne informacje można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/policies/privacy/.