grupa rozwojowo-terapeutyczna online

POKOCHAJ SIEBIE

2-godzinne spotkania co tydzień
czwartki, 17.15 – 19.15

rozpoczęcie: 3 grudnia 2020 r.

czas trwania: 4 miesiące (16 spotkań)

prowadząca: Eugenia Herzyk,
psychoterapeutka

cena: 790 zł płatne z góry za całość

Spotkania grupy odbywają się na platformie internetowej Zoom i mają charakter interaktywny. Każda uczestniczka otrzymuje czytelną instrukcję obsługi programu. Grupa ma charakter kameralny.

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest zapłata zadatku w wysokości 190 zł. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa. Po zapłaceniu zadatku prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji. Zapłata pozostałej kwoty (600 zł) w terminie 14 dni przed pierwszym spotkaniem grupy. Gdy uczestniczka jest w trudnej sytuacji finansowej, możliwa jest płatność ratalna, całkowity koszt uczestnictwa w grupie wynosi wówczas 940 zł (zadatek 190 zł plus trzy raty po 250 zł). Płatności należy dokonywać na konto Kobiece Serca 63 1090 1665 0000 0001 4692 3816.

Przystąpienie do grupy jest równoznaczne ze zobowiązaniem do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach, ewentualna rezygnacja z grupy w trakcie jej trwania nie upoważnia do roszczeń zwrotu za nieodbyte spotkania.

Przed zgłoszeniem do grupy prosimy o upewnienie się, czy spełnione są wszystkie warunki prawidłowego połączenia, na przykład poprzez rozmowę na Zoomie z inną osobą – chodzi przede wszystkim o sprawdzenie szybkości transmisji łącza internetowego oraz poprawności działania kamery, mikrofonu i głośników, a także czy zapewnione są warunki gwarantujące prywatność innym uczestniczkom. Czas na przyłączenie się do każdego spotkania grupy będzie ograniczony do 10 minut od momentu startu – oznacza to, że jeśli komuś w tym czasie nie uda się połączyć, nie może już później uczestniczyć w spotkaniu. Prowadząca grupę ma prawo odmówić uczestnictwa w spotkaniu, jeśli jakość połączenia lub urządzeń jest niewystarczająca do poprawnej wizji i fonii, a także gdy nie zapewnione są warunki gwarantujące prywatność innym uczestniczkom. Prosimy o wyrozumiałość za te ograniczenia.

Hasło „pokochaj siebie” zostało spopularyzowane wśród kobiet przez wiele autorek i autorów poradników. Trafia ono szczególnie do tych, które jako dziewczynki nie czuły się wystarczająco kochane przez rodziców – albo doświadczały odrzucenia, albo zaniedbania, albo przemocy. Bez tej pożywki, jaką jest rodzicielska miłość, nie mogły w pełni rozwinąć swojej tożsamości, a razem z nią swoich granic, chroniących je później w dorosłym życiu. Głód miłości mógł powodować, że wchodziły w relacje i związki, które okazywały się dla nich toksyczne – były w nich wykorzystywane, traktowane jak przedmiot, dawały się zdominować. Te bolesne doświadczenia dodatkowo osłabiały ich miłość własną – spadało poczucie wartości, pewność siebie, często stawały u progu wyuczonej bezradności.

Może być i tak, że kobieta, której zabrakło bezwarunkowej akceptacji przez rodziców w dzieciństwie, w życiu dorosłym zmaga się z Wewnętrznym Krytykiem, głosem, który bezustannie podkopuje jej samoocenę, zawstydza i zastrasza. Całe jej życie jest podporządkowane temu, by zadowolić Wewnętrznego Krytyka, by… zasłużyć na jego miłość. A ponieważ jego wymagania są ponadprzeciętne, kobieta ponadprzeciętnie się stara, podejmuje ponadprzeciętne wyzwania i osiąga ponadprzeciętne sukcesy, przez co jej życie pełne jest stresu i napięcia.  W relacjach jest zwykle dominująca, bo to daje jej poczucie bezpieczeństwa, a ponieważ odsłonięcie przed kimś swoich wrażliwych części uważa za ogromne  zagrożenie, trudno jej budować bliskie relacje.

Ta grupa jest dla jednych i dla drugich. Kobiet osłabionych „po przejściach” i kobiet odbieranych przez otoczenie jako „te silne”. Podczas spotkań uczestniczki:

– dowiedzą się o trzech rodzajach miłości własnej,

– określą, którą z nich chcą wzmacniać, mając świadomość konsekwencje swojego wyboru,

– poznają przyczyny niedostatków miłości własnej,

– poznają narzędzia do wzmacniania miłości własnej,

– wzmocnią miłość własną przy wykorzystaniu tych narzędzi, wsparciu psychoterapeutki i innych uczestniczek grupy.

Grupa ma charakter rozwojowo-terapeutyczny i pracuje w zamkniętym składzie. Przystąpienie do grupy jest podjęciem zobowiązania uczestnictwa we wszystkich spotkaniach. Przed przystąpieniem do grupy można skorzystać z półgodzinnej, bezpłatnej konsultacji z prowadzącą.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt