grupa psychoedukacyjno-rozwojowa online

PIERWSZY KROK

2.5-godzinne spotkania co tydzień
poniedziałek, godz. 17.30 – 20.00

rozpoczęcie: 20 marca 2023 r.

czas trwania: 2.5 miesiąca (10 spotkań)

prowadząca: Dorota Dziemdziela
psychoterapeutka, psycholożka

cena: 1190 zł płatne z góry za całość

Spotkania grupy odbędą się na platformie internetowej Zoom i mają charakter interaktywny. Każda uczestniczka otrzymuje czytelną instrukcję obsługi programu. Grupa ma charakter kameralny.

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest zapłata zadatku w wysokości 290 zł. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa. Po zapłaceniu zadatku prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji. Zapłata pozostałej kwoty (900 zł) w terminie 15 dni przed pierwszym spotkaniem grupy. Płatności należy dokonywać na konto Kobiece Serca 63 1090 1665 0000 0001 4692 3816.

Przystąpienie do grupy jest równoznaczne ze zobowiązaniem do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach, ewentualna rezygnacja z grupy w trakcie jej trwania nie upoważnia do roszczeń zwrotu za nieodbyte spotkania.

Przed zgłoszeniem do grupy prosimy o upewnienie się, czy spełnione są wszystkie warunki prawidłowego połączenia, na przykład poprzez rozmowę na Zoomie z inną osobą – chodzi przede wszystkim o sprawdzenie szybkości transmisji łącza internetowego oraz poprawności działania kamery, mikrofonu i głośników. Czas na przyłączenie się do każdego spotkania grupy będzie ograniczony do 5 minut od momentu startu – oznacza to, że jeśli komuś w tym czasie nie uda się połączyć, nie może już później uczestniczyć w spotkaniu. Prowadząca grupę ma prawo odmówić uczestnictwa w spotkaniu, jeśli jakość połączenia lub urządzeń jest niewystarczająca do poprawnej wizji i fonii. Prosimy o wyrozumiałość za te ograniczenia.

Grupa przeznaczona jest dla kobiet, które chcą rozpocząć proces pracy nad sobą, postawić pierwszy krok na drodze osobistego rozwoju w celu poprawy jakości swojego życia.

Z humanistycznego punktu widzenia kobieta o dojrzałej osobowości posiada następujące cechy:

– jest wewnątrzsterowna, czyli odpowiedzialna za swoje szczęście i życie,

– jest wierna rzeczywistości, czyli potrafi nazywać rzeczy po imieniu, nie stosuje zaprzeczeń, nie buduje iluzji,

– jest zrównoważona we wszystkich obszarach, czyli unika ekstremów,

– potrafi przedkładać długofalowe korzyści nad natychmiastowe gratyfikacje.

Różne okoliczności w okresie dzieciństwa związane zarówno z rodziną, w której wzrastałyśmy, systemem edukacji, okolicznościami społeczno-kulturowymi, a także traumatyczne doświadczenia w dorosłym życiu mogą spowodować, że brakuje nam powyższych cech, albo nie są one w pełni rozwinięte. Emocje zdają się być wówczas tajemniczymi siłami, które nami targają, wobec których jesteśmy bezradne. Za swoje nieszczęście obwiniamy innych ludzi lub los. Miotamy się między biegunami „muszę”, kiedy to ćwiczymy silną wolę i narzucamy pruską dyscyplinę a „chcę”, kiedy podążamy za zachciankami, aby choć na chwilę zaznać krótkotrwałej przyjemności, czy ulgi w swoim cierpieniu. Budując swoją interpretację rzeczywistości, własną prawdę, opieramy się na zdaniu tych, których wsadziłyśmy w buty autorytetów, albo same zakładamy te buty, zamykając na komunikaty od innych.

Nie umiemy inaczej.

Ma to swoje przełożenie na brak satysfakcji z życia, trudności w relacjach, ze szczególnym uwzględnieniem tych intymnych, skłonność do stanów depresyjnych, wybuchów gniewu, czy permanentnego stresu o podłożu lękowym. Co więcej, gdy jesteśmy zewnątrzsterowne, czyli lokujemy źródło naszego szczęścia na zewnątrz, możemy odczuwać bezradność, związaną z przekonaniem, że nic nie da się z tym zrobić.

Dlatego warto zwrócić się po pomoc.

Taką pomocą może być uczestnictwo w grupie PIERWSZY KROK. Ze względu na swoją formułę online jest ona dostępna dla wszystkich kobiet, niezależnie od miejsca zamieszkania. Wystarczy dysponować przestrzenią zapewniającą prywatność, dobrym łączem internetowym i zarezerwować sobie dwie i pół godziny co tydzień przez 2.5 miesiąca.

Dzięki spotkaniom każda uczestniczka poszerzy świadomość siebie w różnych obszarach, zbliży się do odpowiedzi na pytanie, co jest służy, a co nie, określi, co potrzebuje zmienić, a także pozna najważniejsze czynniki umożliwiające dokonanie tej zmiany. Na spotkaniach podejmowane będą takie tematy, jak:

– kontakt ze sobą, w tym nazewnictwo emocji, ich doświadczenia w  ciele, mechanizmy radzenia sobie z nimi,

– określenie mechanizmów tworzenia i funkcjonowania w relacjach, w tym analiza przyjmowanych ról,   

–  analiza przekonań dotyczących kobiety, kobiecości, ról narzuconych przez system rodzinny, w tym określenie konsekwencji, jakie się z tym wiążą,

– poznanie swoich nawyków, cech osobowości, w tym takich, które nie służą rozwojowi osobistemu,   

– zbadanie, co uniemożliwia dokonanie zmiany, w tym określenie swojej motywacji i zasobów oraz poznanie narzędzi do wprowadzenia i utrzymania zmiany.    

Spotkania prowadzone będą w atmosferze wzajemnego zaufania, akceptacji i życzliwości, sprzyjającej zarówno dzieleniu się własnymi przeżyciami, jak i korzystaniu ze wsparcia prowadzącej oraz innych uczestniczek grupy. Grupa pracuje w zamkniętym składzie, obowiązują w niej zasady poufności oraz asertywnej formy informacji zwrotnych. Prowadząca Dorota Dziemdziela ma wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami kobiecymi, potrafi dzięki temu być cierpliwą i skuteczną towarzyszką na drodze osobistego rozwoju.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kontakt@kobieceserca.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt