grupa rozwojowa

PIERWSZY KROK

dla kobiet uzależnionych od miłości

2-godzinne spotkania co tydzień
czwartek, 18.00 – 20.00

rozpoczęcie: 13 lutego 2020 r.

czas trwania: 3 miesiące (12 spotkań)

miejsce: Ośrodek Fundacji Kobiece Serca
Kraków, ul. Lucjana Rydla 2/3

prowadząca: Magdalena Mirta,
psychoterapeutka, psycholożka

cena: 690 zł płatne z góry za całość

Warunkiem rezerwacji miejsca jest zapłata zadatku w wysokości 110 zł. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa. Po zapłaceniu zadatku prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji. W przypadku, gdy uczestniczka jest w trudnej sytuacji finansowej, płatność może zostać rozłożona na raty. Przystąpienie do grupy jest równoznaczne ze zobowiązaniem uczestnictwa we wszystkich spotkaniach, ewentualna rezygnacja z grupy w trakcie jej trwania w przypadku płatności ratalnej nie zwalnia ze zobowiązania zapłaty wszystkich rat, a w przypadku płatności z góry nie upoważnia do roszczeń zwrotu za nieodbyte spotkania.

Grupa przeznaczona jest dla kobiet, które chcą wykonać pierwszy krok na ścieżce rozwoju osobistego w kierunku poprawy jakości swojego życia. Zapraszamy na nią zarówno kobiety, które do tej pory nie korzystały z żadnych form psychoterapii, jak i te które w ramach podjętej pracy nad sobą nie zajmowały się dotąd problemem uzależnienia od miłości.

Podczas spotkań uczestniczki będą miały okazję poszerzyć świadomość siebie, swoich mechanizmów funkcjonowania  w relacjach, sposobów regulacji emocji, zachowań w różnych sytuacjach, swoich potrzeb oraz umiejętności ich werbalizacji i zaspokajania. Grupa da im możliwość wzmocnienia swojej sprawczości, poczucia wpływu na życie i zachęci do budowania odpowiedzialności za to, jakie ono jest.

Spotkania prowadzone będą w atmosferze budowania wzajemnego zaufania, akceptacji i życzliwości, sprzyjającej zarówno dzieleniu się własnymi przeżyciami, jak i korzystaniu ze wsparcia. Na spotkaniach uczestniczki będą miały przestrzeń na poruszanie takich tematów, jak  jak: zdrowe i toksyczne relacje, bezpieczne i ryzykowne zarządzanie emocjami, miłość własna, poczucie własnej wartości, pewność siebie, lek przed samotnością i lęk przed bliskością.

Jeśli doświadczasz następujących objawów:

– trudność z zakończeniem relacji, która ewidentnie jest toksyczna,

– koncentrowanie się na potrzebach innych, ignorowanie potrzeb własnych,

– powtarzanie w kolejnych relacjach z mężczyznami tego samego wzorca,

– permanentny stres wywołany chęcią kontroli wszystkiego i wszystkich,

– niskie poczucie wartości, uzależnione od akceptacji przez innych,

– wieczne obwinianie się za wszystko,

– lęk przed odrzuceniem, zranieniem i/lub samotnością,

– brak pewności siebie i lęk przed zmianami,

– dojmujące poczucie krzywdy, uniemożliwiające czerpanie radości z życia

ta grupa jest właśnie dla Ciebie.

Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w grupie można odbyć bezpłatne, półgodzinne spotkanie z prowadzącą.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt