Nasza oferta pomocy psychoterapeutycznej kierowana jest do kobiet (choć nie odmawiamy indywidualnych form pomocy także zgłaszającym się do nas mężczyznom). Mamy głębokie przekonanie o konieczności istnienia miejsc, w których kobiety mogą rozwiązywać swoje problemy i rozwijać się we własnych kręgach (zresztą również miejsc rozwojowych „tylko dla mężczyzn”). Nie ma to nic wspólnego z segregacją płci, bazuje na fundamentalnej prawdzie, że nic nie zastąpi tego, co jedna kobieta może dać drugiej. Tak jak matka swojej córce.

Louis J. Cozolino w książce „Neuronauka w psychoterapii” pisze: „Zdolność psychoterapii do zmiany mózgu polega na rozpoznawaniu i modyfikowaniu niezintegrowanych lub rozregulowanych sieci neuronowych”. Aby taka zmiana mogła zajść, potrzebne są określone warunki – między innymi dobra relacja z psychoterapeutą, której fundamentem jest jego autentyczność oraz zdolność do obdarzania klienta akceptacją i empatią, a także odpowiednia proporcja wsparcia i wyzwania, jakiego udziela psychoterapeuta klientowi. Klient musi w relacji terapeutycznej czuć się bezpiecznie, ale również doświadczać w niej trudności i związanego z tym umiarkowanego stresu. Do zmiany potrzebny jest też czas.

Wybierając dla siebie formę pomocy, z której zamierza się skorzystać, warto określić cel, swoje oczekiwania. Czy chce się dzięki niej uzyskać impuls do zmiany, nabyć nowe umiejętności, poszerzyć swoją świadomość? Jeśli tak, wystarczające będą konsultacje, warsztaty, czy grupy rozwojowe. Czy też wykorzystując plastyczność swojego mózgu, z pomocą psychoterapeuty faktycznie się zmienić? To zapewni tylko psychoterapia indywidualna lub grupa terapeutyczna.

Każde doświadczenie reorganizuje nasz mózg – także przeczytanie książki, podróż do ekscytującego miejsca, czy wejście w relację z drugim człowiekiem. Są też doświadczenia, w które nie wchodzimy z własnego wyboru – zsyła nam je los. Powiadają, że nawet te najtrudniejsze można wykorzystać z pożytkiem dla siebie i że właśnie one mają największy potencjał rozwojowy. Skuteczna pomoc psychoterapeutyczna to taka, która ułatwia jego wyzwolenie.