Oferta pomocy psychoterapeutycznej Kobiecych Serc kierowana jest do kobiet, które chcą wyzwolić się z psychicznego dyskomfortu lub cierpienia oraz do tych, które chcą inwestować w swój osobisty rozwój. Głównym obszarem udzielanej przez nas pomocy są problemy w intymnych relacjach, często jednak okazuje się, że stanowi to wstęp do pracy nad sobą w znacznie szerszym kontekście. Możliwa jest także zależność odwrotna – poszerzanie świadomości, praca psychodynamiczna, zmiana przekonań czy nawyków doprowadza do zajęcia się finalnie obszarem intymnych relacji.

Usługi psychoterapeutyczne świadczymy w stacjonarnym ośrodku Kobiecych Serc w Krakowie oraz online. W naszym kilkunastoletnim dorobku są też grupy i warsztaty organizowane w różnych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Oprócz indywidualnych spotkań z psychoterapeutą, mających postać konsultacji lub odbywających się w ramach psychoterapii, Kobiece Serca, jako jedna z nielicznych placówek na rynku psychoterapeutycznym, oferuje też grupowe formy pomocy psychoterapeutycznej – grupy terapeutyczne, rozwojowe i psychoedukacyjne, warsztaty i treningi. Wyróżnia je też to, że są przeznaczone wyłącznie dla kobiet.

Pomoc psychoterapeutyczną – czy to indywidualną, czy grupową, opieramy na definicji psychoterapii określonej przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP), która nie zawęża jej wyłącznie do leczenia zaburzeń. Według tej definicji psychoterapia może także być pomocna dla osób doświadczających poczucia pustki czy braku sensu w życiu lub poszukujących życiowego spełnienia, a za najważniejszy czynnik decydujący o jej skuteczności uważa relację między psychoterapeutą a klientem.