Fundacja Kobiece Serca została utworzona w 2007 roku z misją służenia pomocą psychoterapeutyczną kobietom uzależnionym od miłości. Jesteśmy pierwszą placówką w Polsce, która zajęła się problemem uzależnienia od miłości. Problem ten jest nieuświadamiany zarówno przez kobiety, których dotyka, jak i przez specjalistów, do których udają się po pomoc. Depresja, wahania nastroju, zaburzenia lękowe, trudności z koncentracją, nadmierny stres traktowane są przez nich jako odrębne objawy psychicznego dyskomfortu a nie jako bezpośrednia konsekwencja postępującego uzależnienia od miłości. Psychoterapia w takim podejściu staje się nieskuteczna, a zamiast pomóc, może zaszkodzić, doprowadzając do pogłębienia właściwego problemu lub też rozwoju innych uzależnień.

Naszą misję służenia pomocą psychoterapeutyczną kobietom uzależnionym od miłości realizujemy poprzez:

  • udzielanie konsultacji i prowadzenie psychoterapii indywidualnych – w ośrodkach w Krakowie, w Warszawie, przez Skype oraz drogą mailową,

  • prowadzenie grup rozwojowych oraz grup terapeutycznych,

  • organizowanie warsztatów i treningów rozwoju osobistego,

  • udostępnianie treści psychoedukacyjnych na portalu www.kobieceserca.pl,

  • współpracę z mediami w celu upowszechniania wiedzy na temat uzależnienia od miłości,

  • współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami rozwoju osobistego dla kobiet,

  • wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami działania Fundacji.

Fundacja Kobiece Serca jest placówką samofinansującą się – nie korzystamy z darowizn, dotacji czy grantów. Dochody wypracowane poprzez świadczenie płatnych form pomocy przeznaczamy na pomoc bezpłatną lub dofinansowanie konsultacji, grup rozwojowych oraz warsztatów.

Każda kobieta, która korzysta u nas z płatnych form pomocy wspiera inne, których w tym momencie na to nie stać. Z przekonaniem, że karmienie wyuczonej bezradności kobiet nie jest konstruktywne, zachęcamy jednocześnie do wzmacniania kobiecej solidarności.