Działamy od 2007 roku, najpierw pod szyldem Fundacji Kobiece Serca, obecnie jako firma Kobiece Serca | terapia i rozwój. Jesteśmy pierwszą placówką w Polsce, która zajęła się udzielaniem pomocy psychoterapeutycznej kobietom uzależnionym od miłości. Problem ten jest nieuświadamiany zarówno przez kobiety, których dotyka, jak i przez specjalistów, do których udają się po pomoc. Depresja, wahania nastroju, zaburzenia lękowe, trudności z koncentracją, nadmierny stres, problemy w budowanie relacji traktowane są przez nich jako odrębne objawy psychicznego dyskomfortu a nie jako bezpośrednia konsekwencja postępującego uzależnienia od miłości. Gdy głównym probemem kobiety są negatywne skutki uzależnienia od miłości, psychoterapia skupiająca się na zaburzeniach osobowości, czy zaburzeniach dotyczących obszaru emocji może być nieskuteczna – zamiast pomóc, może zaszkodzić, doprowadzając do pogłębienia właściwego problemu lub też rozwoju innych uzależnień.

Naszą misję służenia pomocą psychoterapeutyczną kobietom uzależnionym od miłości realizujemy poprzez:

  • udzielanie konsultacji psychoterapeutycznych i prowadzenie psychoterapii indywidualnych w naszym ośrodku w Krakowie lub online,

  • prowadzenie grup psychoterapeutycznych, warsztatów i treningów,

  • udostępnianie treści psychoedukacyjnych na portalu www.kobieceserca.pl i facebookowym fanpage’u Kobiece Serca,

  • współpracę z mediami w celu upowszechniania wiedzy na temat uzależnienia od miłości,