grupa psychoedukacyjno-rozwojowa online

NAŁOGOWA MIŁOŚĆ

2.5-godzinne spotkania co tydzień
poniedziałki, 17.30 – 20.00 

start: 19 września 2022 r.

czas trwania: 2,5 miesiąca (10 spotkań)

bezpłatne spotkanie pilotażowe 5 września 2022 r., godz. 17.30 – 19.00
(zgłoszenia mailowe na adres kobieceserca@home.pl, liczba miejsc ograniczona)

prowadząca: Dorota Dziemdziela
psychoterapeutka, psycholożka

cena: 890 zł płatne z góry za całość

Spotkania grupy odbędą się na platformie internetowej Zoom i mają charakter interaktywny. Każda uczestniczka otrzymuje czytelną instrukcję obsługi programu. Grupa ma charakter kameralny.

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest zapłata zadatku w wysokości 290 zł. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa. Po zapłaceniu zadatku prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji. Zapłata pozostałej kwoty (600 zł) w terminie 15 dni przed pierwszym spotkaniem grupy. Płatności należy dokonywać na konto Kobiece Serca 63 1090 1665 0000 0001 4692 3816.

Przystąpienie do grupy jest równoznaczne ze zobowiązaniem do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach, ewentualna rezygnacja z grupy w trakcie jej trwania nie upoważnia do roszczeń zwrotu za nieodbyte spotkania.

Przed zgłoszeniem do grupy prosimy o upewnienie się, czy spełnione są wszystkie warunki prawidłowego połączenia, na przykład poprzez rozmowę na Zoomie z inną osobą – chodzi przede wszystkim o sprawdzenie szybkości transmisji łącza internetowego oraz poprawności działania kamery, mikrofonu i głośników. Czas na przyłączenie się do każdego spotkania grupy będzie ograniczony do 5 minut od momentu startu – oznacza to, że jeśli komuś w tym czasie nie uda się połączyć, nie może już później uczestniczyć w spotkaniu. Prowadząca grupę ma prawo odmówić uczestnictwa w spotkaniu, jeśli jakość połączenia lub urządzeń jest niewystarczająca do poprawnej wizji i fonii. Prosimy o wyrozumiałość za te ograniczenia.

Miłość jest wyrazem wieloznacznym. Określamy nim uczucie, które do kogoś żywimy, lub takie, którego oczekujemy od kogoś. Mówimy też, że miłość może być spoiwem relacji, czy związków. Z jednej strony kojarzy nam się z szałem namiętności, z drugiej – z opisem, jaki przedstawia list świętego Pawła do Koryntian, często odczytywany na kościelnych ślubach. W zależności od tego, w jakim znaczeniu używamy słowa „miłość” kierując do kogoś słowa ”kocham cię” informujemy, że nie możemy bez niego żyć, albo też: „wszystko zniosę, we wszystkim będę pokładać nadzieję i wszystko przetrzymam”. Z jednej strony czerpiemy wzorce z romantycznych filmów, z drugiej – z chrześcijańskich przekazów, a wobec niedostatku psychologicznej wiedzy  mylimy nałogową miłość z miłością bezwarunkową o charakterze duchowym. Ta trzecia miłość – warunkowa, partnerska, na której fundamencie możemy budować satysfakcjonujące relacje, jawi się nam jako całkowicie egzotyczna, nudna albo niemożliwa do spełnienia.

To, jaki rodzaj miłości chcemy uprawiać – nałogową, partnerską czy duchową, jest kwestią naszego wyboru, którego jednak możemy świadomie dokonać tylko wtedy, gdy poznamy specyfikę każdej z nich. O miłości nałogowej mówimy wtedy, gdy relacja ma nam służyć jako regulator emocji. I to niekoniecznie relacja faktycznie istniejąca – może to być relacja, która już się skończyła, oraz taka, która istnieje tylko w naszej wyobraźni. Zachowania, które podejmujemy w kontekście relacji (może nim być myślenie) mają nam dać określoną gratyfikację emocjonalną – pobudzenie, uspokojenie lub przeniesienie w świat fantazji.

Uzależnienie od miłości, które jest konsekwencją uprawiania nałogowej miłości, to zaburzenie należące do uzależnień behawioralnych. Jeśli dojdzie to jego powstania, tracimy kontrolę nad swoimi zachowaniami (rozmum swoje a nałóg swoje), pojawia się poczucie przymusu (coś staje się silniejsze niż nasza wola) i lęk przed abstynencją (nie wyobrażamy sobie życia bez tego) – wszystko to powoduje, że pomimo doświadczania – często dramatycznych – negatywnych konsekwencji, kontynuujemy nałogowe zachowania. Do negatywnych konsekwencji zaliczyć można zarówno rozchwianie emocjonalne czy objawy psychosomatyczne, jak i straty w istotnych obszarach naszego życia – zawodowym, finansowym, relacyjnym, rodzinnym, czy pasji lub rozwoju osobistego.

Poradzenie sobie z uzależnieniem od miłości to nic innego, jak dokonanie zmiany sposobu radzenia sobie z emocjami – zamiast nałogowych zachowań zaczynamy stosować bezpieczne narzędzia, oparte na naszych własnych zasobach. Poznajemy czynniki, które wzmacniają naszą abstynencję oraz takie, które ją osłabiają.

O tym wszystkim będzie mowa podczas spotkań grupy. Na podstawie analizy swoich zachowań w relacjach oraz nabytej wiedzy na temat uzależnień, każda uczestniczka dokona auto-diagnozy uzależnienia od miłości. Będzie miejsce na przyjrzenie się swoim przekonaniom na temat miłości, mitom jej dotyczących wyniesionym z domu rodzinnego, oraz przekonaniom bazującym na przekazach kulturowych. Po określeniu wzorca uzależnienia od miłości uczestniczka stworzy wykaz swoich nałogowych zachowań w relacjach – z jednej strony po to, aby móc je odróżnić od takich, które nałogowymi nie są, a z drugiej – aby zdefiniować swoją abstynencję (nie jest ona tożsama z zakończeniem relacji). Sporządzenie listy strat związanych z uprawianiem nałogowej miłości przybliży ją do decyzji, czy chce zrezygnować z nałogowych zachowań, czy też je kontynuować z uwagi na korzyści, jakie się z tym wiążą. W przypadku, gdy zdecyduje się na abstynencję, pozna narzędzia, jak konsekwentnie ją utrzymywać.

Podczas spotkań grupy każda z uczestniczek występuje w dwóch rolach – biorcy i dawcy. Korzysta z wiedzy i wsparcia prowadzącej grupę psychoterapeutki, wzmacnia się i rozwija dzięki akceptacji i zrozumieniu, jakie dostaje od innych uczestniczek oraz słuchaniu ich relacji. Jako dawca – daje innym uczestniczkom akceptację, zrozumienie i swoją historię. Grupa pracuje w zamkniętym składzie, a przystępując do niej każda uczestniczka podejmuje zobowiązanie o swojej obecności na wszystkich spotkaniach.

Uczestnictwo w grupie NAŁOGOWA MIŁOŚĆ nie jest przedsięwzięciem łatwym. Dla jednych uczestniczek stanowi konfrontację z prawdą, przed którą długo uciekały, dla drugich wiąże się z  głęboką transformacją dotychczasowego sposobu budowania relacji, dla jeszcze innych oznacza początek rewolucji w zakresie sposobów  radzenia sobie z emocjami. Dla wszystkich jest podróżą w stronę świadomego życia oraz tworzenia opartych na miłości partnerskiej związków.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt