cykl warsztatów

MECHANIZMY OBRONNE
co dają, co zabierają?

terminy: 13 stycznia, 10 lutego, 17 marca, 21 kwietnia, 19 maja 2023 r.
godz. 16.30 – 20.30

miejsce: Ośrodek Kobiece Serca,
Warszawa
, ul. Nowiniarska 8/3

prowadząca: Eugenia Herzyk
psychoterapeutka

cena za jeden warsztat: 150 zł
cena za cały cykl (pięć warsztatów): 600 zł

Każdy warsztat jest samodzielną całością, tak że można brać udział tylko w wybranym czy wybranych, jako cykl stanowią jednak całość, wzajemnie się dopełniając.

Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztacie jest zapłata odpowiedniej kwoty (150 zł za pojedynczy warsztat, 600 zł za cały cykl), przelewem na konto Kobiece Serca 63 1090 1665 0000 0001 4692 3816.  Po zapłacie prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo na adres kobieceserca@home.pl – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji.

 „Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt, fortyfikacji – państwami bunkrów” (Olga Tokarczuk, „Bieguni”)

Mechanizmy obronne to termin wywodzący się z freudowskiej psychoanalizy, obejmujący strategie psychiczne stosowane przez ego do obrony przed codziennie pojawiającymi się konfliktami między domagającymi się wyrażenia impulsami id a żądaniami superego by je odrzucić. W teorii psychoanalitycznej uznaje się, że mechanizmy te mają zasadnicze znaczenie dla psychologicznego radzenia sobie przez jednostkę z potężnymi konfliktami wewnętrznymi. Dzięki ich stosowaniu człowiek jest w stanie zachować korzystny obraz samego siebie i podtrzymywać akceptowalny obraz własnej osoby w oczach innych (według „Psychologia i życie” R.J. Gerrig, P.G. Zimbardo).

W szerokim znaczeniu mechanizmy obronne to sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami – lękiem, smutkiem, złością. Podobnie, jak stosowanie regulatorów (substancje psychoaktywne, zachowania), należą do sposobów ryzykownych. Choć rzeczywiście mogą przynieść krótkotrwałe korzyści, na dłuższą metę generują wymierne straty. Oto najważniejsze z nich:

– każda emocja niesie informacje o sytuacji, odcięcie się od emocji poprzez używanie mechanizmów obronnych uniemożliwia racjonalne korzystanie z tych informacji i podjęcie stosownych zachowań,

– jeśli rozwój osobisty utożsamiamy ze świadomym życiem, byciem w kontakcie ze sobą, czyli także ze swoimi emocjami, stosowanie mechanizmów obronnych blokuje ten rozwój,

– używanie mechanizmów obronnych do radzenia sobie z emocjami utrudnia lub wręcz uniemożliwia uczenie się sposobów bezpiecznych, czyli zarządzania emocjami,

– kiedy mechanizm obronny utrwali się jako nawyk, trudno się go pozbyć.

Ze względu na charakter mechanizmy obronne dzielimy na neurotyczne (osoba ma kontakt z rzeczywistością, ale celowo ją zniekształca) i psychotyczne (osoba nie ma kontaktu z rzeczywistością, żyje w alternatywnym świecie swoich fantazji). Mechanizmy obronne są siłą napędową  uzależnień, stanowią też szkielet osobowości człowieka, utrwalając różne jej niedojrzałe postaci (osobowość zależna, narcystyczna itp.).

W psychoterapii humanistycznej, której celem jest poszerzenie świadomości klienta, poznanie swoich mechanizmów obronnych ma kluczowe znaczenie. Mając świadomość ich stosowania – zarówno przez siebie, jak i osoby dookoła nas, budujemy lepszy kontakt ze sobą, z większą pewnością siebie funkcjonujemy w relacjach z innymi ludźmi i potrafimy zachować wierność rzeczywistości. Decyzja o rezygnacji z mechanizmów obronnych z uwagi na straty, jakie przynoszą, idzie w parze z otwartością na przeżywanie całego spektrum emocji w bezpieczny sposób z uwagi na dobrodziejstwa, jakie to przynosi.

W cyklu warsztatów, z których każdy jest samodzielną całością, przedstawię najważniejsze mechanizmy obronne i zaproszę do pracy poznawczej, polegającej na identyfikacji ich (bądź nie) u siebie. Uczestniczki będą miały przestrzeń na podzielenie się własnymi doświadczeniami, a także przyjrzenie się stratom, wywołanym przez stosowanie poszczególnych mechanizmów obronnych. W atmosferze empatii i wzajemnej akceptacji zgłębimy przyczyny ich stosowania, a także trudności, jakie towarzyszą rezygnacji z nich. Będzie też mowa, jak sobie z tymi trudnościami poradzić.

Warsztaty przeprowadzone będą w nurcie psychoterapii humanistycznej z wykorzystaniem narzędzi poznawczo-behawioralnych i psychodynamicznych.

warsztat pierwszy
13 stycznia 2023 r., godz. 16.30 – 20.30
Zaprzeczanie, tłumienie

warsztat drugi
10 lutego 2023 r., godz. 16.30 – 20.30
Projekcja, introjekcja

warsztat trzeci
17 marca 2023 r., godz. 16.30 – 20.30
Przeniesienie, idealizacja / dewaluacja

warsztat czwarty
21 kwietnia 2023 r., godz. 16.30 – 20.30
Regresja, fiksacja  

warsztat piąty
19 maja 2023 r., godz. 16.30 – 20.30
Intelektualizacja, racjonalizacja  

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kontakt@kobieceserca.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt