Magdalena Wiśniewska
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia poznawczo-behawioralna, coaching ericksonowski, psychoterapia uzależnienia od miłości

spotkania w Warszawie oraz online

Ukończyła studia magisterskie z Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, certyfikację coacha – podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach we Wszechnicy UJ, szkole akredytowanej przez ACTP i Erickson Coaching International oraz szkolenie psychoterapii dialektyczno-behawioralnej w Centrum DBT Emocje. Aktualnie jest w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz terapii schematów w CTPB w Warszawie – szkole, której program spełnia wymagania Ministra Zdrowia dotyczące pełnienia zawodu psychoterapeuty oraz standardy European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Odbyła praktyki na Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Posiada doświadczenie w psychoterapii osób z zaburzeniami osobowości, dysregulacji emocji, trudnościami w budowaniu satysfakcjonujących relacji, niską samooceną, depresją, lękiem, traumą. W swojej pracy łączy wiedzę z zakresy psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz trzeciej fali: terapii zaangażowania, schematów, terapii opartej na współczuciu. Jest otwarta na pracę z klientami LGBT+.

Motto:
Miłość jest najwyższym i najszlachetniejszym celem, do jakiego może dążyć człowiek. Pojąłem wówczas sens największej tajemnicy, której rąbka uchylają przed nami dzieła największych poetów, myślicieli i duchownych: droga do zbawienia człowieka wiedzie przez miłość i sama jest miłością. Victor Frankl