konsultacja psychoterapeutyczna

Konsultacja psychoterapeutyczna to jedno lub kilka spotkań z psychoterapeutką, których forma dostosowana jest do oczekiwań klientki. Mogą one być wstępem do rozpoczęcia psychoterapii, spotkania te wówczas służą poznaniu psychoterapeuty, metod jego pracy, określeniu celu psychoterapii i orientacyjnego czasu trwania. Mogą mieć postać interwencji kryzysowej, kiedy to służą pomocą w poradzeniu sobie przez klientkę z emocjami wywołanymi jakimś wydarzeniem. Mogą wreszcie pomagać w określeniu źródeł trudności w obszarze psychicznym, jakich doświadcza klientka – zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości i sposobów na ich pokonanie.

Konsultacja psychoterapeutyczna trwa 50-60 minut, odbywa się w naszym ośrodku w Warszawie, w Krakowie lub online.

Płatność za konsultację psychoterapeutyczną winna nastąpić z góry, po umówieniu terminu spotkania, przelewem na konto

Kobiece Serca | terapia i rozwój
63 1090 1665 0000 0001 4692 3816

a potwierdzenie przelewu wysłane na adres mailowy psychoterapeutki najpóźniej 24 godziny przed spotkaniem.

Niepojawienie się na spotkaniu lub rezygnacja z niego po dokonaniu zapłaty nie stanowi podstawy do zwrotu zapłaconej kwoty.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kontakt@kobieceserca.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt