konsultacja psychoterapeutyczna

Konsultacja psychoterapeutyczna może służyć różnym celom. Może być wstępem do rozpoczęcia psychoterapii – klient sprawdza, jak się czuje w kontakcie z psychoterapeutą, zaznajamia się z założeniami nurtu, w którym psychoterapeuta pracuje, określa, czy ten nurt jest adekwatny do jego potrzeb, poznaje metody pracy psychoterapeuty, przybliża się do określenia celu psychoterapii i orientacyjnego czasu trwania. Konsultacja może również służyć poszerzaniu świadomości – zdefiniowaniu źródeł trudności w obszarze psychicznym, jakich doświadcza klient, zapoznaniu się ze sposobami na ich pokonanie, lepszym poznaniu siebie w określonym aspekcie, czy też wzbogaceniu przez klienta wiedzy psychologicznej w jakimś obszarze. Konsultacja może mieć też charakter wsparciowy w trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się klient.

Możliwe jest umówienie się na cykl kilku konsultacji psychoterapeutycznych. Skorzystanie z pojedynczej konsultacji lub ich cyklu jest niezobowiązujące i nie oznacza rozpoczęcia psychoterapii.

Konsultacja psychoterapeutyczna trwa 50-60 minut, odbywa się stacjonarnie w naszym ośrodku w Krakowie lub online.

Płatność za konsultację psychoterapeutyczną winna nastąpić z góry, po umówieniu terminu spotkania, przelewem na konto

Kobiece Serca | terapia i rozwój
63 1090 1665 0000 0001 4692 3816

a potwierdzenie przelewu wysłane na adres mailowy psychoterapeutki najpóźniej 24 godziny przed spotkaniem.

Niepojawienie się na spotkaniu lub rezygnacja z niego z powodu wyboru innego priorytetu nie stanowi podstawy do zwrotu zapłaconej kwoty.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kontakt@kobieceserca.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt