konsultacja psychoterapeutyczna

Konsultacja psychoterapeutyczna to jedno lub kilka spotkań z psychoterapeutką, których forma dostosowana jest do oczekiwań klientki. Mogą one być wstępem do rozpoczęcia psychoterapii, spotkania te wówczas służą poznaniu psychoterapeuty, metod jego pracy, określeniu celu psychoterapii i orientacyjnego czasu trwania. Mogą mieć postać interwencji kryzysowej, kiedy to służą pomocą w poradzeniu sobie przez klientkę z emocjami wywołanymi jakimś wydarzeniem. Mogą wreszcie pomagać w określeniu źródeł trudności w obszarze psychicznym, jakich doświadcza klientka – zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości i sposobów na ich pokonanie.

Konsultacja psychoterapeutyczna trwa 50-60 minut, odbywa się w naszym ośrodku w Warszawie, w Krakowie lub online.

ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA PROMOCJA KONSULTACJI PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH ONLINE
trzecia konsultacja gratis
Promocja jest ważna od 18 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
szczegóły>>

konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna obejmuje jedno lub kilka spotkań służących nazwaniu problemu od strony psychologicznej i poznaniu sposobów jego rozwiązania. Choć konsultacja psychologiczna nie nie obejmuje postawienia diagnozy w rozumieniu ICD czy DSM (uprawnienia do jej stawiania mają psychiatrzy i certyfikowani psycholodzy kliniczni), osoby z niej korzystające mogą liczyć na psychoedukację, również dotyczącą uzależnienia od miłości, poznanie narzędzi służących poprawie swojego stanu oraz form pomocy, z których mogą skorzystać (psychoterapia różnych nurtów, terapii grupowa, konsultacje z innymi specjalistami). Podczas konsultacji omawiany jest także zakres wpływu klientki na swoją sytuację życiową, relacje, które tworzy oraz  emocje, które przeżywa.

Konsultacja psychologiczna trwa 50-60 minut, odbywa się w naszym ośrodku w Krakowie lub online.

konsultacja seksuologiczna

Konsultacja seksuologiczna to jedno lub kilka spotkań, których celem jest uzyskanie pomocy w zakresie poprawy jakości życia seksualnego. Spotkania przeznaczone są dla kobiet, które mają chęć pogłębienia swojej wiedzy oraz poszerzenia świadomości w sferze seksualnej, mają trudności w relacjach intymnych lub borykają się z dysfunkcjami seksualnymi takimi jak osłabienie popędu seksualnego, zaburzenie orgazmu, odczuwanie bólu lub dyskomfortu podczas zbliżeń. Z konsultacji seksuologicznych mogą skorzystać też osoby uzależnione od pornografii lub zmagające się ze stresem mniejszościowym. Głównym celem konsultacji jest psychoedukacja, ustalenie przyczyn powstawania problemu oraz dopasowanie najlepszych metod i narzędzi pracy do jego wyeliminowania.

Konsultacja seksuologiczna trwa 50-60 minut, odbywa się w naszym ośrodku w Krakowie lub online.

diet coaching

Diet coaching to kompozycja profesjonalnie zaplanowanych spotkań, podczas których klientka przy wsparciu specjalisty w zakresie odżywiania, buduje świadomość siebie, zespalając wiedzę z zakresu dobrego odżywiania i zdrowego stylu życia z wiedzą o sobie. Badanie własnych potrzeb żywieniowych stawia przed klientką pytania, pozwalające za analizę własnych zasobów i stworzenie planu żywieniowego zgodnego z jej preferencjami i możliwościami. Diet coach jest towarzyszem klientki w jej procesie zmian, w swojej pracy korzysta z narzędzi i technik coachingowych oraz z mentoringu dietetycznego przy całkowitej akceptacji i szacunku autonomii klientki. Wspierając klientkę, dopinguje ją i motywuje na drodze do celu, jakim może być utrata wagi, zmiana nawyków żywieniowych, poprawa zdrowia, czy regularna aktywność fizyczna.

Pojedyncze spotkania diet coachingowe trwają 60 minut. Optymalny proces coachingowy to 6 – 8 spotkań. Spotkania odbywają się w naszym ośrodku w Krakowie lub online.

profilaktyka zdrowotna (oparta na medycynie chińskiej, jodze i mindfulness)

Konsultacja z zakresu profilaktyki zdrowotnej to jedno lub kilka spotkań ze specjalistką, mających na celu zatroszczenie się swój dobrostan fizyczny i psychiczny ze szczególnym naciskiem na niedopuszczanie do utraty przez organizm równowagi, prowadzącej do powstawania zaburzeń i chorób. Oferowany przez nas program bazuje na założeniach mających tysiącletnie tradycje systemów wschodnich – medycyny chińskiej oraz jogi, a także opracowanej na ich podstawie współczesnej metody mindfulness.  Podczas spotkań poruszane są następujące tematy: właściwe, indywidualnie dobrane do klientki odżywianie, zarządzanie emocjami, sposób oddychania, ćwiczenia usprawniające przepływ energii w ciele, zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, odporność fizyczna i psychiczna, radzenie sobie z nadmiernym stresem. W przypadku, gdy objawy świadczą o zaburzeniu równowagi, proponowane jest jej odzyskanie poprzez zmianę diety, stylu życia oraz stosowanie ziół. Konsultacja nie jest leczeniem w rozumieniu medycyny zachodniej ani go nie zastępuje, czyli stanowi komplementarne do medycyny zachodniej podejście.

Konsultacja z zakresu profilaktyki zdrowotnej trwa 50-60 minut, odbywa się w naszym ośrodku w Warszawie, w Krakowie lub online.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt