warsztat psychoterapeutyczny

KOCHAĆ SIEBIE

termin: 3 – 4 czerwca 2023 r.

(sobota 9.00 – 19.00, niedziela 9.00 – 19.00)

miejsce: Ośrodek Kobiece Serca,
Warszawa
, ul. Nowiniarska 8/3

prowadząca: Eugenia Herzyk,
psychoterapeutka

cena: 350 zł

Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztacie jest zapłata kwoty 350 zł przelewem na konto Kobiece Serca 63 1090 1665 0000 0001 4692 3816. Po zapłacie prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji.

Kochać siebie można na trzy różne sposoby – zależny, narcystyczny i dojrzały. Gdy wchodzimy w dorosłe życie, sposób kochania siebie jest uwarunkowany naszym dzieciństwem, tym, jakich zachowań i przekazów doświadczyłyśmy od najważniejszych dla nas osób – matki i ojca, a potem od grupy rówieśniczej, czy innych dorosłych. To zbudowało określone wzorce przekonań, które mamy na temat siebie  i otaczającego nas świata, a także wpoiło określone normy społeczne. Korzystając z wprowadzonych przez Erica Berne’a określeń z analizy transakcyjnej, miłość zależna do siebie koresponduje z postawą „ja jestem nie-OK, ty jesteś OK”, miłość narcystyczna do siebie z postawą „ja jestem OK, ty jesteś nie-OK”, a miłość dojrzała do siebie z postawą „ja jestem OK, ty jesteś OK”.

Sposób kochania siebie wpływa na mechanizmy funkcjonowania w relacjach. Jeśli kochamy siebie w sposób zależny, przyjmujemy postawę podporządkowaną w relacji hierarchicznej. Ktoś, kto nad nami dominuje, ktoś, kogo włożyłyśmy w buty autorytetu, decyduje o tym, jak się ze sobą czujemy. Gdy nas akceptuje – kochamy siebie. Gdy nas odrzuca, ma negatywne do nas nastawienie – przestajemy siebie kochać. Dwie osoby z zależną miłością własną tworzą relacje symbiotyczne – jedna bez drugiej nie jest w stanie żyć. Jeśli kochamy siebie w sposób narcystyczny, w relacjach dominujemy – czy to poprzez kontrolę, ratownictwo (to strategie typowo kobiece), czy zastraszanie lub zamknięcie się w sobie (te są typowo męskie). Mamy wówczas dużą pewność siebie, jesteśmy przekonane o swoich racjach, potrafimy nazywać i zaspokajać swoje potrzeby, mamy zgodę na siebie taką, jaką jesteśmy nie widząc żadnej konieczności do dalszego rozwoju, pracy nad sobą. Dwie osoby z narcystyczną miłością do siebie toczą w relacji wieczną walkę o władzę. Jeśli natomiast kochamy siebie w sposób dojrzały, potrafimy budować relacje partnerskie. Nasza pewność siebie idzie w parze z otwartością na czyjeś racje, a dbanie o swoje potrzeby nie odbywa się kosztem innych. Nie potrzebujemy aprobaty z zewnątrz, by siebie kochać, choć ważne jest dla nas to, jak odbierają nas ludzie. Akceptacja siebie oznacza dla nas szacunek, który nie jest tożsamy ze zgodą – potrafimy dostrzec w sobie obszary, które nam nie służą i wymagają zmiany.

Na warsztacie będziemy się przyglądać korzyściom i stratom, jakie przynosi kochanie siebie w określony sposób i temu, jak te korzyści i straty są subiektywne, jak są uwarunkowane wybranymi przez nas priorytetami. Przeanalizujemy, czy te priorytety są wynikiem naszego świadomego wyboru, czy też zostały nam narzucone. Zastanowimy się, czy potrafimy dostrzegać odmienne od naszych priorytety u innych ludzi i je uszanować. Poznamy narzędzia, jak zmieniać sposób kochania siebie poprzez modyfikację przekonań oraz zachowań. Nauczymy się rozróżniać relacje hierarchiczne, symbiotyczne, te, w których trwa walka o władzę i relacje partnerskie, po czym zadecydujemy, jakie chcemy budować i czy koresponduje to ze sposobem, w jaki kochamy siebie.

Warsztat zawiera elementy psychoedukacyjne, pomaga w poszerzeniu świadomości, umożliwia bezpieczne dzielenie się z innymi uczestniczkami i grupą oraz  doświadczenie jakości wsparcia i wyzwania, które ułatwiają pracęnad sobą.

W naszym ośrodku można skorzystać z noclegu w warunkach „materacowych”
w cenie 40 zł za noc.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kontakt@kobieceserca.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt