cykl czterech warsztatów

KOBIETA W KRYZYSIE
jak odzyskać wewnętrzny spokój?

terminy: 8 września, 6 października, 3 listopada, 1 grudnia 2022 r.
godz. 16.30 – 20.30

miejsce: Ośrodek Kobiece Serca,
Warszawa
, ul. Nowiniarska 8/3

prowadząca: Eugenia Herzyk
psychoterapeutka

cena za jeden warsztat: 100 zł
cena za cykl czterech warsztatów: 350 zł

Każdy warsztat jest samodzielną całością, tak że można brać udział tylko w wybranym czy wybranych, jako cykl stanowią jednak całość, wzajemnie się dopełniając.

Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztacie jest zapłata odpowiedniej kwoty (100 zł za jeden warsztat, 200 zł za dwa warsztaty, 300 zł za trzy warsztaty, 350 zł za cztery warsztaty), przelewem na konto Kobiece Serca 63 1090 1665 0000 0001 4692 3816.  Po zapłacie prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo na adres kobieceserca@home.pl – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji.

Słowo „kryzys” w znaczeniach psychologicznych oznacza stan zniechęcenia i utraty motywacji do życia i pracy lub zachwianie dotychczasowego systemu wartości. Można zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje? Co jest przyczyną kryzysów? Odpowiedzi mogą być różne – jedni uważają, że kryzysy są spowodowane wyłącznie przez okoliczności zewnętrzne, że ich nieszczęście jest wynikiem działań innych ludzi, przypadku, losu, czy Siły Wyższej. Drudzy z kolei obwiniają o powstanie kryzysów tylko siebie – są zdania, że nie byli wystarczająco silni, nie sprostali czemuś, coś jest z nimi nie tak. Będąc pomiędzy tymi biegunami dostrzegamy, że przyczyny kryzysów mogą być zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Na przykład, że choć jakieś wydarzenie było rzeczywiście bodźcem wywołującym intensywne emocje, to jednak o kryzysie zadecydował nasz brak odporności psychicznej. Albo że nasz sposób postrzegania tego, co się stało, lub co się dzieje, korespondujący z wyznawanymi przez nas przekonaniami, wywołuje w nas trudne emocje, które z czasem stają się nie do zniesienia.

Kolejny cykl warsztatów KOBIETA W KRYZYSIE będzie poświęcony tak zwanym uczuciom rzekomym. Określenie to, wprowadzone przez Marshalla Rosenberga, twórcy metody Porozumienia bez Przemocy (NVC) sygnalizuje, że opisując nasze emocje możemy w istocie przekazywać informacje nie o tym, jak się czujemy, a o tym, jak interpretujemy rzeczywistość. Stosowanie uczuć rzekomych z jednej strony uniemożliwia zastosowanie narzędzi zarządzania emocjami, bo dotyczą one wyłącznie uczuć prawdziwych, z drugiej – mocno zaburza komunikację z innymi ludźmi, bo uczucia rzekome zawsze zawierają w sobie ocenę, a nawet osąd. Jeśli, będąc w kryzysie, używamy uczuć rzekomych, trudno nam sobie pomóc, trudno też innym pomóc nam.

Jednymi z popularniejszych „kryzysowych” uczuć rzekomych są:

– poczucie niskiej wartości,

– poczucie odrzucenia,

– poczucie krzywdy,

– poczucie winy.

Przyjrzymy się im się dokładnie na czterech warsztatach cyklu. W części psychoedukacyjnej przestawię, skąd  się biorą, jakie wywołują następstwa. Pokażę, jak wyodrębnić z nich składniki myślowe oraz emocjonalne, aby potem nimi zarządzić i w konsekwencji powrócić do dobrostanu. Wymienię podstawowe narzędzia zarządzania myślami i emocjami. W części poznawczej uczestniczki będą mogły odnieść to wszystko do własnego doświadczenia.

Warsztaty przeprowadzone będą w nurcie psychoterapii humanistycznej z wykorzystaniem narzędzi poznawczo-behawioralnych.

warsztat pierwszy
8 września 2022 r., godz. 16.30 – 20.30
Poczucie niskiej wartości

warsztat drugi
6 października 2022 r., godz. 16.30 – 20.30
Poczucie odrzucenia

warsztat trzeci
3 listopada 2022 r., godz. 16.30 – 20.30
Poczucie krzywdy  

warsztat czwarty
1 grudnia 2022 r., godz. 16.30 – 20.30
Poczucie winy  

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kontakt@kobieceserca.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt