Karolina Głowa
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia systemowa, psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia uzależnienia od miłości

spotkania w Krakowie

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii o specjalności psychologia kliniczna w Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła I stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, a także szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej. Aktualnie uczestniczy w całościowym czteroletnim szkoleniu z psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych realizowany przez Ośrodek Szkoleń Systemowych, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Równolegle odbywa studia podyplomowe z seksuologii praktycznej na Uniwersytecie SWPS. Odbyła staże psychologiczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Krakowskim Ośrodku Terapii, ma też doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej. Swoją ścieżkę zawodową wiąże z pracą psychoterapeutyczną z osobami dorosłymi, oferuje też pomoc o charakterze wsparcia i poradnictwa psychologicznego. Specjalizuje się w problematyce trudności w relacjach, różnego rodzaju lęków, emocjonalnych dysfunkcji oraz zaburzeń nastroju. W pomaganiu szczególnie ważna jest dla niej empatia oraz otwarcie na zrozumienie problemów drugiej osoby. Podczas spotkania jest zaangażowana, uważnie słucha i wspólnie z klientem szuka rozwiązania problemów, wykorzystując swoją wiedzę, zdobyte umiejętności i dotychczasowe doświadczenie. Duży nacisk kładzie na ciągły rozwój i podnoszenie swoich kompetencji.

Motto:
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek. Louis L’Amour