warsztat

JESTEM DDA

termin: 26 listopada 2016 r.
godz. 11.00 – 15.00

miejsce: Ośrodek Fundacji Kobiece Serca,
Warszawa
, ul. Nowiniarska 8/3

prowadząca: Dorota Dziemdziela
psycholog, psychoterapeutka

cena: 65 zł

Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztacie jest zapłata 65 zł. Kwota ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z warsztatu. Po dokonaniu zapłaty prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji.

DDA – Dorosłe Dziecko z rodziny Alkoholowej, to nie stwierdzenie faktu, który miał miejsce w dzieciństwie, ale nazwa syndromu, dotykającego dzieci, które wychowywał się w rodzinie z problemem alkoholowym. Czyli takim, w którym jedno z rodziców, albo obydwoje, byli uzależnieni od alkoholu. Nie każde dziecko, które tego doświadczyło, jest DDA, tak jak nie u każdego dziecka, które dotknęło traumatyczne wydarzenie rozwinie się potraumatyczny syndrom stresowy (PTSD).

Określenie siebie jako DDA ma swoje konsekwencje. Z jednej strony etykietuje, może stać się stygmatem albo elementem tożsamości, usprawiedliwieniem własnych niepowodzeń, czy niedostatków. Z drugiej – diagnozą, pozwalającą na podjęcie kroków, prowadzących do osiągnięcia psychicznego dobrostanu. Jednym z nich jest podjęcie psychoterapii.

O tym, jakie są przyczyny syndromu DDA,  jak się on objawia i  co zrobić, żeby uleczyć głębokie zran