warsztat

JAK WZMOCNIĆ
POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI?

termin: 14 – 16 czerwca 2019 r.

(piątek 17.30 – 20.30, sobota 10.00 – 18.00,
niedziela 10.00 – 18.00)

miejsce: Ośrodek Fundacji Kobiece Serca
Warszawa, ul. Nowiniarska 8/3

prowadząca: Eugenia Herzyk,
psychoterapeutka

cena: 340 zł

Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztatach jest zapłata zaliczki w wysokości 100 zł. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z warsztatów. Po zapłaceniu zaliczki prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji. Zapłata pozostałej kwoty (240 zł) – na miejscu, przed rozpoczęciem warsztatów.

skorzystaj z promocji –
drugi warsztat za pół ceny!!!

>> szczegóły

Co powoduje, że nasze poczucie wartości szwankuje? Dlaczego czasem czujemy się wspaniale w swojej skórze, a czasem do niczego? Czy jest to cecha nabyta, czy też wyuczona? Jak na poczucie własnej wartości wpływa nasze dzieciństwo? Albo aktualne otoczenie, to, jak wyglądają nasze relacje w domu, w pracy?

Na temat poczucia własnej wartości napisano wiele poradników, wiele jest też narzędzi i sposobów jego wzmacniania. Niektóre z nich, niestety, pomagają tylko na chwilę, tak jak proszek od bólu głowy. Ażeby uzyskać trwałą poprawę należy dotrzeć do przyczyny problemu, zrozumieć mechanizmy powstawania emocji i uczuć.

Poczucie własnej wartości to tak zwane uczucie rzekome, będące w istocie opisem, interpretacją jakiegoś stanu psychicznego. Na ten stan składają się różne emocje i to właśnie nie radzenie sobie z niektórymi z nich daje w konsekwencji obniżone poczucie własnej wartości. Przede wszystkim ze wstydem, ale także strachem, złością, smutkiem…

Na warsztacie uczestniczki poznają pojęcia warunkowego i bezwarunkowego poczucia własnej wartości. To pierwsze bazuje na porównywaniu się z innymi, przekonaniach o istnieniu określonych kryteriów naszej wartości i dążeniu do ich spełnienia. To drugie jest konsekwencją rezygnacji z ocen i osądów oraz  posiadania własnej tożsamości i solidnych granic.

Podczas warsztatu uczestniczki przyjrzą się przeszkodom w budowaniu poczucia własnej wartości, poznają narzędzia ich pokonywania i uświadomią wybory, przed którymi stoją.

W naszym ośrodku można skorzystać z noclegu w warunkach „materacowych”
w cenie 20 zł za noc.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt