warsztat

JAK SOBIE RADZIĆ (I PORADZIĆ)
Z WEWNĘTRZNĄ KRYTYCZKĄ? 

termin: 12 – 13 marca 2016 r.

(sobota 10.00 – 18.00, niedziela 10.00 – 16.00)

miejsce: Ośrodek Fundacji Kobiece Serca
Warszawa, ul. Nowiniarska 8/3

prowadząca: Katarzyna Książek
psychoterapeutka, psycholożka

cena: 220 zł

Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztatach jest zapłata zaliczki w wysokości 80 zł. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z warsztatów. Po zapłaceniu zaliczki prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji. Zapłata pozostałej kwoty (140 zł) – na miejscu, przed rozpoczęciem warsztatów.

Współczesna psychologia wskazuje na istnienie w nas różnych wewnętrznych głosów, które albo dobrze się ze sobą porozumiewają, albo są ze sobą w konflikcie. Wewnętrzne autonarracje często przebiegają automatycznie i nie zwracamy na nie wyraźnej uwagi. Mamy takie głosy wewnętrzne, które wielokrotnie pomagają nam w dokonywaniu wyborów, mobilizują do działania i nam służą. Badania wskazują jednak, że w każdej z nas istnieje głos krytyczny. Głos, który często przybiera groźną formę niwelując nasze starania, podcinając skrzydła, przekazując komunikaty „nie dasz rady”, „do niczego się nie nadajesz”, „jesteś beznadziejna”. Z tym głosem często nie dyskutujemy, staramy się go nie słuchać, ale on – niesłuchany – karmi się naszymi porażkami, i coraz skuteczniej sabotuje nasze starania oraz negatywnie wpływa na nasze zachowanie i nastroje.

Z tym głosem, głosem Wewnętrznej Krytyczki, będziemy pracować na warsztacie. Przyjrzenie się tej stronie osobowości będzie polegało najpierw na jej odkryciu, czyli wydobyciu na światło dziennie w bezpiecznej atmosferze wzajemnej życzliwości, jaką daje grupa warsztatowa, oraz dopuszczenie do wypowiedzenia tego, co ma nam do przekazania. Wewnętrzna Krytyczka często się na nas gniewa i wysyła bardzo niemiłe dla nas komunikaty, ale często tak naprawdę jej rolą jest chronienie nas przed światem. Jeśli zostanie przez nas wysłuchana i zrozumiana, to zwykle łagodnieje i bardziej przykłada się do swojej ochronnej roli. Bywa, że jest zbitkiem różnych osądzających nas głosów, które słyszałyśmy od innych, na przykład w dzieciństwie, czy w toksycznym związku. Warto zobaczyć czyim głosem mówi i nauczyć się odróżniać ją od innych głosów oraz tego, jak z nią rozmawiać czy się jej przeciwstawiać.

Na warsztacie uczestniczki będą miały okazję przyjrzeć się swojej Wewnętrznej Krytyczce, odkryć kiedy się pojawiła i czyim mówi głosem oraz sprawdzić jaka jest jej rola. Będą mogły zobaczyć, jakie szkody powoduje i jak wpływa na poczucie własnej wartości oraz związki miłosne, które tworzą. Uczestniczki poznają narzędzia komunikacji z Wewnętrzną Krytyczką, które pozwolą na jej zrozumienie a także przeformułowanie jej roli w swoim życiu. Będą mogły nauczyć się ją obserwować, oswajać i sprawiać, by działała na rzecz ich rozwoju.

 W naszym ośrodku można skorzystać z noclegu w warunkach „materacowych”
w cenie 20 zł za noc.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt