grupa terapeutyczna
dla kobiet uzależnionych od miłości

CZAS NA ZMIANY

2-godzinne spotkania co tydzień
wtorki, 18.30 – 20.30 

rozpoczęcie: 3 listopada 2020 r.

czas trwania: 3 miesiące

prowadząca: Eugenia Herzyk
psychoterapeutka

cena: 790 zł płatne z góry za całość

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest zapłata zadatku w wysokości 220 zł. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa. Po zapłaceniu zadatku prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji. Zapłata pozostałej kwoty (570 zł) w terminie 14 dni przed pierwszym spotkaniem grupy. Płatności należy dokonywać na konto Fundacji Kobiece Serca 77 1030 0019 0109 8530 0035 0071.

Przystąpienie do grupy jest równoznaczne ze zobowiązaniem do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach, ewentualna rezygnacja z grupy w trakcie jej trwania nie upoważnia do roszczeń zwrotu za nieodbyte spotkania.

 Jeśli jesteś kobietą uzależnioną od miłości, która doświadcza dotkliwych, negatywnych skutków swojego uzależnienia, takich jak:

– kontynuowanie relacji pomimo tego, że jest ona dla Ciebie szkodliwa,  

– poczucie utraty kontroli nad zachowaniami w relacji,

–  rozchwianie emocjonalne: ciągłe napięcie, podwyższony poziom lęku, stany depresyjne, wybuchy złości,

– koncentrowanie życia wokół obiektu swojego uzależnienia i związana z tym utrata zainteresowań ważnymi dziedzinami życia, takimi jak rodzina, praca, relacje z przyjaciółmi, pasje,

– zaniedbywanie siebie, czego konsekwencją jest spadek energii, dolegliwości zdrowotne, niezdolność do przeżywania przyjemności,

– obsesyjne myśli krążące wokół relacji, trudności z koncentracją,

– niskie poczucie własnej wartości, życie w niezgodzie ze sobą,

– brak pewności siebie, wejście w stan wyuczonej bezradności,

– poczucie bycia w pułapce bez pozytywnych wizji na przyszłość

i poszukujesz pomocy w odzyskaniu swojego psychicznego dobrostanu,
ta grupa jest właśnie dla Ciebie.

Podczas spotkań grupy będziesz miała możliwość:

– sporządzenia listy nałogowych zachowań, przez co uświadomisz sobie, na czym będzie polegać Twoja abstynencja,

– nabycia umiejętności odróżnienia nałogowych od zdrowych zachowań w relacji,

– sprawdzenia swojej motywacji do rezygnacji z nałogowych zachowań, a tym samym zmiany dotychczasowych sposobów funkcjonowania w relacji,

– pracy nad swoją motywacją, gdy jest ona zbyt niska, a mimo to nie chcesz rezygnować z wprowadzenia zmian w swoim życiu,

– poznania narzędzi ułatwiających ci utrzymanie abstynencji, czyli nie powielania tych samych wzorców zachowań w relacji.

 Terapia grupowa dla kobiet uzależnionych od miłości jest alternatywą dla terapii indywidualnej. Tak jak terapia indywidualna, prowadzona jest według naszego autorskiego 6-stopniowego programu, pozwala jednak dodatkowo na korzystanie ze wsparcia grupy w dążeniu do pozytywnych zmian, zapewnia stymulację do rozwoju poprzez konfrontację z doświadczeniami innych kobiet, oraz umożliwia pozbycie się poczucia wyobcowania z powodu swoich problemów. Koszt terapii grupowej jest istotnie niższy niż terapii indywidualnej. Grupa przeznaczona jest dla wszystkich kobiet niezależnie od ich orientacji seksualnej.

W przypadku pytań, wątpliwości przed przystąpieniem do grupy możliwe jest odbycie 30-minutowej bezpłatnej konsultacji z prowadzącą. 

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt