warsztat rozwojowy online

GRANICE W RELACJACH

termin: 15 – 17 maja 2020 r.

(piątek 17.30 – 20.30,

sobota 9.30 – 12.30 i 13.30 – 16.30,

niedziela 9.30 – 12.30)

prowadząca: Eugenia Herzyk,
psychoterapeutka

cena: 200 zł

Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztacie jest zapłata kwoty 200 zł przelewem na konto Fundacji Kobiece Serca 77 1030 0019 0109 8530 0035 0071. Zapłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z warsztatu. Po zapłacie prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji.

Warsztat  ma charakter interaktywny, odbędzie się na platformie internetowej Zoom, każda uczestniczka dostaje czytelną instrukcję obsługi programu. Grupa warsztatowa ma charakter kameralny.

Przed spotkaniem prosimy o upewnienie się, czy spełnione są wszystkie warunki prawidłowego połączenia, na przykład poprzez rozmowę na Zoomie z inną osobą – chodzi przede wszystkim o sprawdzenie szybkości transmisji łącza internetowego oraz poprawności działania kamery, mikrofonu i głośników. Czas na przyłączenie się do warsztatu będziet ograniczony do 10 minut od momentu startu – oznacza to, że jeśli komuś w tym czasie nie uda się połączyć, nie może już później uczestniczyć w warsztacie.  Prosimy o wyrozumiałość za te ograniczenia.

Po okresie zależności ważnymi etapami rozwoju każdego człowieka jest wykształcenie własnych granic, a potem nabycie umiejętności funkcjonowania w relacjach z poszanowaniem granic innych osób. Tak sie nie dzieje, gdy relacje z rodzicami i innymi dorosłymi w naszym dzieciństwie są dysfunkcyjne, gdy z powodu autorytaryzmu rodziców nie mamy warunków do zbudowania tożsamości, swojego „ja”, albo z powodu ich nadopiekuńczości nie potrafimy zauważać potrzeb innych osób. W pierwszym przypadku nasze granice w zasadzie nie istnieją – pozwalamy innym na zawłaszczanie naszej przestrzeni. W drugim – także nie istnieją, bo chcemy rozszerzyć naszą przestrzeń na cały świat i nim rządzić.

Problemy z granicami skutkują budowaniem relacji hierarchicznych (jedna strona dominuje, druga jest podporządkowana) lub symbiotycznych (zlanie się ze sobą). Gdy tworząc relację nie mamy granic, zachowujamy się w sposób albo uległy, albo agresywny – nigdy asertywny. Stosujemy różne mechanizmy unikania kontaktu, zarówno ze sobą, jak i z drugim człowiekiem, uniemożliwiające nam zbudowanie emocjonalnej bliskości. W takich relacjach zazwyczaj dochodzi do przemocy – jawnej lub tej zakamuflowanej, choćby maską ratownika czy biedactwa.

Na warsztacie w części psychoedukacyjnej omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące:

+ granic – czym są, co je określa, kiedy mamy do czynienia z ich przekroczeniem, co oznacza obrona granic itp.,

+ asertywności – czym jest, a czym nie jest, jakie przynosi korzyści, jakie straty, sposoby formułowania asertywnych komunikatów,

+ mechanizmów unikania kontaktu – takich jak introjekcja, retrofleksja, projekcja, defleksja, konfluencja, desensytyzacja, egotyzm, profleksja,

+ przemocy – czym jest, jakie są jej rodzaje, czym różni się od agresji i dlaczego nie jest tożsama z wyrażaniem złości,

+ uzależnienia od miłości – jakie zaburzenia granic występują w różnych jego wzorcach.

W części doświadczeniowej uczestniczki będą mogły wykorzystać nabytą wiedzę do poszerzenia świadomości w kontekście własnych granic, mechanizmów funkcjonowania w relacjach i czynników, które powodują, że pomimo ewidentnych negatywnych skutków ich stosowania nie są w stanie ich zmienić. Poznanie tak zwanego oporu przed zmianą jest zawsze pierwszym krokiem do jego przezwyciężenia.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt