warsztat psychoterapeutyczny online

GŁÓD MIŁOŚCI

termin: 26 – 27 czerwca 2021 r.

(sobota 10.00 – 13.00 i 14.30 – 17.30,
niedziela 10.00 – 13.00 i 14.30 – 17.30)

prowadząca: Eugenia Herzyk,
psychoterapeutka

cena: 350 zł 

Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztacie jest zapłata kwoty 350 zł przelewem na konto Kobiece Serca | terapia i rozwój 63 1090 1665 0000 0001 4692 3816. Zapłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z warsztatu. Po zapłacie prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji.

Warsztat  odbędzie się w formie online na platformie internetowej Zoom (każda uczestniczka dostaje czytelną instrukcję obsługi programu). Warsztat ma charakter interaktywny, grupa warsztatowa ma charakter kameralny.

Uczestniczki online prosimy o sprawdzenie przed warsztatem, czy wszystko działa poprawnie, na przykład poprzez połączenie na Zoomie z inną osobą – chodzi przede wszystkim o sprawdzenie skuteczności transmisji łącza internetowego oraz poprawności działania kamery, mikrofonu i głośników. Czas na przyłączenie się do warsztatu będzie ograniczony do 5 minut od momentu startu – oznacza to, że jeśli komuś w tym czasie nie uda się połączyć, nie może już później uczestniczyć w warsztacie.  Prosimy o wyrozumiałość za te ograniczenia.

Głód zazwyczaj jest sygnałem niezaspokojenia jednej z podstawowych potrzeb – odżywienia naszego ciała, dostarczenia mu pożywienia, składników niezbędnych do funkcjonowania. Jednak u osób uzależnionych słowo „głód” ma inne znaczenie. Głód alkoholowy to stan, w którym odczuwa się nieodpartą chęć napicia się, cała uwaga skoncentrowana jest na tym temacie. Jeśli ktoś jest w czynnym uzależnieniu, podąży za tym głodem, zaspokoi sięgając po alkohol. Ktoś, kto podjął decyzję o abstynencji, tak zwany trzeźwiejący alkoholik, ma nabytą podczas terapii umiejętność poradzenia sobie z tym głodem, tak, by nie doprowadził go do zapicia. Głód alkoholowy jest jednak dla trzeźwiejącego alkoholika bardzo niebezpieczny, może doprowadzić do złamania abstynencji nawet po wielu latach, stać się przez to przyczyną powrotu do nałogu. Identyczny „głód” pojawia się u osób uzależnionych od innych substancji psychoaktywnych niż alkohol, a także u osób, które są uzależnione od zachowań, na przykład u osób uzależnionych od miłości.

Abstynencja w przypadku uzależnienia od miłości nie jest tożsama z zerwaniem relacji, czy związku, nie oznacza też celibatu do końca życia, czy wyboru statusu singielki. Oznacza rezygnację z nałogowych zachowań, które trzeba najpierw nazwać, umieć odróżniać od zachowań, które nałogowe nie są. Przykłady? Przekierowanie uwagi na potrzeby drugiej strony, wzięcie odpowiedzialności za jej emocje, jej szczęście, jej życie, rozwiązanie przez nią jej osobistych problemów, nieustanna „potrzeba bycia potrzebną”, nie stawianie żadnych granic, unikanie trudnych tematów i konfliktów, postawienie życia miłosnego w centrum uwagi i zaniedbywanie innych dziedzin życia. Pozostawanie w relacji pomimo że druga strona stosuje przemoc, albo gdy relacja z nią jest w jakikolwiek sposób toksyczna. Utrzymywanie relacji w nieokreśloności, wieczne rozstania i powroty. Bezustanne rozpamiętywanie zdarzeń z przeszłości, tych wspaniałych i tych strasznych, albo fantazjowanie na temat relacji, która nie ma szans na realizację. Budowanie relacji na zakochaniu i seksualnych hajach przy jednoczesnym unikaniu budowania więzi emocjonalnej opartej na wzajemnych zobowiązaniach. Można jeszcze długo wymieniać, ale w istocie kobiety o tym wiedzą, dlatego też ich racjonalna część dawno postanowiła, jakich zmian powinny dokonać w życiu i być w nich konsekwentnymi, czego mają nie robić, bo im to szkodzi, czym wzbogacić swoje życie, bo to dla nich dobre.

Przeszkodą we wprowadzeniu racjonalnych postanowień w życie jest brak umiejętności poradzenia sobie z nałogowym głodem, głodem miłości, miłości w znaczeniu uzależnienia.

Na warsztacie uczestniczki nauczą się przede wszystkim rozróżniać nałogowy głód miłości od dojrzałej ludzkiej potrzeby bliskości. Zgłębią przyczyny jego powstawania, poznają objawy i dowiedzą się, jak sobie z nim radzić, by nie doprowadził do nałogowych zachowań.

Warsztat ma charakter psychoterapeutyczny i będzie oparty na analizie indywidualnych przypadków uczestniczek, dzięki temu wyniesione z niego korzyści będą miały aspekt nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny.

Formami pracy warsztatowej będzie praca w grupie, praca w parach lub podgrupach, praca z  prowadzącą na tle grupy oraz psychoedukacja. Wykorzystane zostaną zarówno narzędzia werbalne – rozmowa, dialog, informacje zwrotne, jak i pozawerbalne, takie jak rysunek, psychodrama czy praca z ciałem.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt