Właściwa diagnoza jest podstawą skutecznej terapii. A najlepszym diagnostą dla osoby uzależnionej jest ona sama. Po zapoznaniu się z mechanizmami powstawania uzależnienia i jego definicją oraz cechami charakterystycznymi, takimi jak subiektywne poczucie utraty kontroli czy kontynuowanie zachowań pomimo ewidentnych negatywnych tego skutków, a także specyfiką uzależnienia od miłości, każda kobieta najlepiej sama odpowie na pytanie, czy jej to dotyczy. Pod jednym warunkiem – że będzie wobec siebie szczera. Jest takie piękne chińskie przysłowie, że „mądrość zaczyna się od nazwania rzeczy po imieniu”. W psychoterapeutycznej nomenklaturze nazywa się to poszerzaniem świadomości albo wyjściem z zaprzeczenia. Chodzi o to, aby zobaczyć rzeczywistość taką, jaka naprawdę jest, bez budowania sobie iluzji na jej temat, ignorowania faktów, czy nie dostrzegania powiązań przyczynowo-skutkowych.

Pomocne w auto-diagnozie uzależnienia od miłości mogą być różne testy. Należy do nich podchodzić jako do narzędzi a nie absolutnej wyroczni. Jeśli pojawią się wątpliwości, warto skonsultować je ze specjalistą – psychoterapeutą prowadzącym terapię uzależnienia od miłości.

Odkrycie przez kobietę, że jest uzależniona od miłości stawia ją przed wyborem – czy decyduje się zrezygnować ze swojego sposobu regulacji emocji, którego podstawą są jej zachowania w relacji z mężczyzną, ponieważ nie chce dalej ponosić negatywnych skutków uzależnienia, czy też decyduje się dalej z tego sposobu korzystać ze świadomością ceny, jaką za to płaci.

Rezygnacja z nałogowych zachowań nie jest tożsama ani równoznaczna z rozstaniem z aktualnym partnerem, czy też życiem w pojedynkę lub w celibacie do końca życia. Po zerwaniu jednego toksycznego związku kobieta może wejść w kolejny, równie toksyczny.  Abstynencja w przypadku uzależnienia od miłości oznacza zmianę swoich zachowań w relacjach damsko-męskich, czyli nie występowanie w nich ani w pozycji uległej, ani dominującej, tylko partnerskiej. Oznacza też modyfikację oczekiwań i roli, w jaką zwykle w relacji z mężczyzną wchodziła (ratownik, ofiara, kat).

Proponowany przez nas 6-stopniowy program terapii uzależnienia od miłości ma na celu pomoc tym kobietom, które z nałogowych zachowań zdecydowały się zrezygnować. Psychoterapeuta stawia przed nimi zarówno wyzwania – na przykład zapraszając do napisania „miłosnego życiorysu”, jak i oferuje wsparcie w trudnych momentach początku abstynencji.