Dorosłe Dziewczynki z rodzin Dysfunkcyjnych | fragment książki