cykl webinarów

BĄDŹMY W KONTAKCIE
mechanizmy obronne w ujęciu Gestalt

terminy: wtorki, godz. 17.15 – 19.15

5 maja, 11 maja, 18 maja, 25 maja,
1 czerwca, 8 czerwca, 15 czerwca 2021 r.

prowadząca: Eugenia Herzyk,
psychoterapeutka

Każdy webinar jest odrębną całością – można wziąć udział w wybranych webinarach lub w całym cyklu. Warunkiem rezerwacji miejsca na webinarze jest zapłata kwoty 75 zł na konto Kobiece Serca 63 1090 1665 0000 0001 4692 3816. Zapłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z webinaru. Przy opłacie za cały cykl webinarów oferujemy 20-procentową zniżkę – kwota do zapłaty wynosi  420 zł. Po dokonaniu zapłaty prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo na adres kobieceserca@home.pl – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji. Webinary mają charakter interaktywny – uczestniczki się widzą, rozmawiają ze sobą i z prowadzącą, odbywają się  w kameralnych grupach na  platformie internetowej Zoom.

PROGRAM

Pojęcie mechanizmów obronnych zostało wprowadzone już przez Freuda, ojca psychoterapii, znaczenie tego określenia dotyczyło sposobu wpływania na emocje, a w szczególności unikania tych nieprzyjemnych. W Gestalcie, jednym z najważniejszych nurtów psychoterapii humanistycznej, mechanizmy obronne postrzegane są w innym znaczeniu – jako sposoby unikania kontaktu. „Kontakt” z kolei rozumiany jest jako doświadczanie odrębności w relacji, będące przeciwieństwem zlewania się we wspólną całość, czy też wchłaniania jednego przez drugie.

Najłatwiej wyobrazić sobie „kontakt” w relacji z drugim człowiekiem. To sytuacja, gdy żadna ze stron relacji wchodząc w nią nie traci swojej podmiotowości – ma świadomość swoich potrzeb, emocji, myśli, przekonań czy zachowań i bierze za nie odpowiedzialność. Co więcej – szanuje potrzeby, emocje, myśli, przekonania czy zachowania drugiej strony, nie biorąc za nie odpowiedzialności. Szanuje, czyli przyjmuje bez osądu, choć może się nie zgadzać. „Kontakt” w relacji z drugim człowiekiem może nastąpić jedynie w relacjach partnerskich, tworzonych przez osoby, które dokończyły swój proces indywiduacji – budowania siebie, swojej tożsamości i granic. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, relacje mają charakter hierarchiczny (ktoś dominuje, ktoś jest podporządkowany) lub symbiotyczny (słynne dwie połówki jabłka).

Ale o „kontakcie” możemy też mówić w relacji ze światem. Tutaj ważne jest uświadomienie swojej subiektywnej rzeczywistości – nasz obraz świata to przepuszczona przez subiektywny filtr interpretacja tego, co rejestrują nasze zmysły. „Kontakt” ze światem jest możliwy tylko wtedy, gdy choć na chwilę ten filtr uda nam się wyłączyć – przyjmujemy wówczas to, co się dzieje takim, jakim jest, bez osądu i zniekształceń poznawczych.

Trzeci ważny „kontakt” to kontakt z samym sobą. Aby to mogło się podziać, konieczne jest nabycie umiejętności przyjmowania wobec siebie pozycji obserwatora.  Obserwujemy swoje myśli, emocje, sygnały z ciała przyjmując je takimi, jakie są, bez osądu i wywierania na nie wpływu. Obserwujemy, czyli nie identyfikujemy się z nimi. Taki rodzaj „kontaktu” stanowi podstawę narzędzi mindfulness, znakomitej metody radzenia sobie z nadmiernym stresem, nadwrażliwościami, depresjami, lękami czy przewlekłymi bólami.

Jeśli ważne dla nas jest tworzenie relacji i związków opartych na partnerstwie, wierność rzeczywistości bez jej przekłamywania oraz świadomość siebie, warto zapoznać się z mechanizmami, które to utrudniają lub wręcz uniemożliwiają. Teoretycy Gestaltu wyróżniają ich sześć: introjekcja, konfluencja, projekcja, defleksja, retrofleksja i profleksja – będą one szczegółowo omawiane na kolejnych webinarach. Pierwszy webinar cyklu jest przeznaczony na przedstawienie pojęcia  mechanizmów obronnych w ujęciu Gestalt, definicji „kontaktu” i rodzajów kontaktu, a także przybliżenie najważniejszych założeń nurtu psychoterapii Gestalt.

Webinar pierwszy – 4 maja 2021 r., godz. 17.15 – 19.15
Kontakt w Gestalcie – definicja, rodzaje 

Webinar drugi – 11 maja 2021 r., godz. 17.15 – 19.15
Introjekcja

Webinar trzeci – 18 maja 2021 r., godz. 17.15 – 19.15
Konfluencja

Webinar czwarty – 25 maja 2021 r., godz. 17.15 – 19.15
Projekcja

Webinar piąty – 1 czerwca 2021 r., godz. 17.15 – 19.15
Defleksja

Webinar szósty – 8 czerwca 2021 r., godz. 17.15 – 19.15
Retrofleksja

Webinar siódmy – 15 czerwca 2021 r., godz. 17.15 – 19.15
Profleksja

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt