cykl webinarów

MECHANIZMY OBRONNE

terminy: wtorki, godz. 17.15 – 19.15

17 listopada, 24 listopada, 1 grudnia, 8 grudnia,
15 grudnia, 22 grudnia, 29 grudnia 2020 r.

prowadząca: Eugenia Herzyk,
psychoterapeutka

Każdy webinar jest odrębną całością – można wziąć udział w wybranych webinarach lub w całym cyklu. Warunkiem rezerwacji miejsca na webinarze jest zapłata kwoty 75 zł na konto Kobiece Serca 63 1090 1665 0000 0001 4692 3816. Zapłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z webinaru. Przy opłacie za cały cykl webinarów oferujemy 20-procentową zniżkę – kwota do zapłaty wynosi  420 zł. Po dokonaniu zapłaty prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo na adres kobieceserca@home.pl – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji. Webinary mają charakter interaktywny, odbywają się  w kameralnych grupach na  platformie internetowej Zoom.

PROGRAM

17 listopada 2020 r., godz. 17.15 – 19.15
TŁUMIENIE, ZAPRZECZANIE, WYPARCIE 

W każdym z tych mechanizmów rzeczywistość jest zniekształcana po to, by uniknąć trudnych emocji. Tłumienie polega na zamianie nieprzyjemnych myśli na przyjemne, emocje są przeżywane, ale celowo ignorowane.  Zaprzeczanie zazwyczaj dotyczy faktów, których nie chcemy przyjąć, aby nie zmierzyć się z emocjami, które by wówczas się pojawiły. Przy wyparciu zapominane są bolesne wspomnienia – schodzą one do podświadomości i dopiero w określonych warunkach można je odzyskać.

24 listopada 2020 r., godz. godz. 17.15 – 19.15
PROJEKCJA, INTERNALIZACJA, IDENTYFIKACJA PROJEKCYJNA

Mechanizmy te są przejawem niejasności odnośnie własnych i czyichś granic. Przy projekcji, aby uniknąć konfrontacji ze swoimi emocjami, czy cechami, przypisuje się je innym osobom. Internalizacja jest odwrotnością projekcji – jest utożsamianiem się z kimś, kogo uważamy za autorytet, nabieraniem jego cech i przeżywaniem jego emocji. Przy identyfikacji projekcyjnej osoba projektująca niechciane przez siebie emocje i cechy na kogoś jednocześnie stara się sprawić, aby ten ktoś zachowywał się zgodnie z tym, co jest na niego projektowane.

1 grudnia 2020 r., godz. godz. 17.15 – 19.15
PRZENIESIENIE, FORMOWANIE REAKCJI, IDEALIZACJA/DEWALUACJA

Przeniesienie to skierowanie emocji na kogoś innego niż osobę, której ta emocja dotyczy. Przy formowaniu reakcji osoba zachowuje się w całkowicie odmienny sposób niż wskazywałyby na to emocje, które przeżywa. Idealizacja to niedostrzeganie czyichś negatywnych cech, aby uciec od emocji z nimi związanych, a dewaluacja – nadmierne ich eksponowanie lub osądzanie kogoś, by poczuć się dobrze.

8 grudnia 2020 r., godz. godz. 17.15 – 19.15
REGRESJA, FIKSACJA, ACTING OUT

Stosując regresję, w trudnej sytuacji życiowej, wywołującej trudne emocje, cofamy się do wcześniejszego okresu rozwojowego. Przy fiksacji odmawiamy dalszych kroków rozwojowych, gdyż prowadziłyby one do pojawienia się emocji, których nie chcemy przeżywać. Acting out to próba rozładowania wewnętrznego konfliktu poprzez zewnętrzne zachowania, zwykle agresywne.

15 grudnia 2020 r., godz. godz. 17.15 – 19.15
INTELEKTUALIZACJA, RACJONALIZACJA, IZOLACJA

Intelektualizacja to logiczne uzasadnianie pojawiających się emocji i wewnętrznych procesów po to, by nie dopuścić do ich przeżywania. Przy racjonalizacji osoba zaprzecza realnej motywacji swojego działania poprzez wymyślanie „rozsądnych” powodów, przez co unika konfrontacji z trudnymi emocjami. Izolacja to oddzielenie bolesnego doświadczenia od uczuć z tym związanych – osoba, która przeżyła traumatyczne wydarzenie opowiada o nim, jakby przytrafiło się komuś innemu.

22 grudnia 2020 r., godz. godz. 17.15 – 19.15
SUBLIMACJA, KOMPENSACJA, SOMATYZACJA

Stosując sublimację osoba kieruje energię związaną z emocją na działania akceptowane społecznie. Przy kompensacji podejmuje ponadprzeciętne działania aby poradzić sobie z toksycznym wstydem. Somatyzacja jest przekształceniem wewnętrznego procesu emocjonalnego w objaw cielesny, w niektórych formach oznacza „ucieczkę w chorobę”.

29 grudnia 2020 r., godz.godz. 17.15 – 19.15
ROZSZCZEPIENIE, DYSOCJACJA, WYCOFANIE

W odróżnieniu od wcześniej opisanych, neurotycznych mechanizmów obronnych, trzy ostatnie mają charakter psychotyczny, czyli skutkują tworzeniem alternatywnej rzeczywistości.  Rozszczepienie jest efektem trudności w akceptacji ambiwalencji czyichś cech i polega na zbudowaniu wizji dwóch osób – tej „dobrej” i tej „złej”. Dysocjacja polega na odłączeniu części  świadomości w obliczu traumatycznego doświadczenia, przez co osoba je przeżywająca nie jest narażona na ekstremalne emocje. Wycofanie to ucieczka do wewnętrznego świata z niechęci do konfrontacji z emocjami powstającymi w relacjach czy w życiu.

Zgłoszenia na webinary przyjmujemy mailowo do wyczerpania limitu miejsc.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt