warsztat

CO TO ZNACZY POKOCHAĆ SIEBIE?

termin: 2 – 4 września 2016 r.

(piątek 17.30 – 20.30, sobota 10.00 – 18.00, niedziela 10.00 – 16.00)

miejsce: Ośrodek Fundacji Kobiece Serca,
Warszawa
, ul. Nowiniarska 8/3

prowadząca: Eugenia Herzyk,
psychoterapeutka

cena: 290 zł

Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztacie jest zapłata zaliczki w wysokości 100 zł. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z warsztatu. Po zapłaceniu zaliczki prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo – zwrotnie prześlemy potwierdzenie rezerwacji. Zapłata pozostałej kwoty (190 zł) – na miejscu, przed rozpoczęciem warsztatu.

Gdy kobiety, które kochają za bardzo zaczną poszerzać swoją świadomość, zwykle dowiadują się, że aby zacząć kochać mężczyznę w sposób zdrowy, a nie toksyczny, powinny pokochać siebie. Jednak tak samo jak w przypadku miłości do innych, miłość własna ma wiele znaczeń. Od tego, jakie znaczenie przypiszemy określeniu „pokochać siebie” zależeć będą uzyskane efekty.

Można nie kochać siebie wcale, ale można kochać siebie na sposób narcystyczny. Miłość narcystyczna, kiedy uważamy, że cały świat powinien się kręcić wokół nas, jest nieodzownym etapem rozwojowym.  Z tym, że powinnyśmy go przejść w dzieciństwie. Jeśli tak się nie stało, jeśli będąc dziewczynkami zostałyśmy zaniedbane emocjonalnie, odrzucone, wykorzystane przez naszych rodziców, to głęboko w nas tkwi narcystyczne zranienie. Można je uleczyć pozwalając sobie w życiu dorosłym na świadome dopuszczenie do siebie tego, że jesteśmy wyjątkowe.

Nie uda nam się zaprzestać kochania za bardzo, jeśli nie poznamy drugiego bieguna – postawienia siebie w centrum świata. Ale warto wiedzieć, że istnieją inne, niż narcystyczny, rodzaje miłości własnej. Pierwszy – to miłość warunkowa. Drugi – miłość bezwarunkowa. To kolejne etapy uczenia się, jak kochać siebie. Ciekawe, że jednocześnie z pobieraniem tych nauk uczymy się na różne sposoby kochać drugiego człowieka.

O różnych znaczeniach miłości własnej, o tym, co każdy z nich daje i do czego jest potrzebny, a także jak taką miłość w sobie wzbudzać lub usuwać przeszkody do jej odczuwania, będzie właśnie mowa na tym warsztacie.

W naszym ośrodku można skorzystać z noclegu w warunkach „materacowych”w cenie 20 zł za noc.

skontaktuj się z nami

tel: 665 023 467

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.00

mail: kobieceserca@home.pl

możesz też skorzystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt