konsultacja psychoterapeutyczna w ośrodku w Krakowie lub online, trwająca 50-60 minut – 140-210 zł (w zależności od psychoterapeutki)

Płatność za konsultację psychoterapeutyczną winna nastąpić z góry, po umówieniu terminu spotkania, przelewem na konto

Kobiece Serca | terapia i rozwój
63 1090 1665 0000 0001 4692 3816

a potwierdzenie przelewu wysłane na adres mailowy psychoterapeutki najpóźniej 24 godziny przed spotkaniem.

psychoterapia indywidualna – każde cotygodniowe spotkanie w ośrodku w Krakowie lub online, trwające 50-60 minut – 140-210 zł (w zależności od psychoterapeutki)

Płatność za spotkanie w ramach psychoterapii winna nastąpić z góry, po umówieniu terminu spotkania, przelewem na konto

Kobiece Serca | terapia i rozwój
63 1090 1665 0000 0001 4692 3816

a potwierdzenie przelewu wysłane na adres mailowy psychoterapeutki najpóźniej 24 godziny przed spotkaniem.