Bogumiła Gelbach
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia integracyjna

spotkania w Warszawie

Ukończyła studia magisterskie na wydziale psychologii Uniwersytetu SWPS. Studiowała podyplomowo na kierunku Trener Umiejętności Poznawczych na wydziale psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga w Collegium Civitas oraz w Dwuletnim Studium Psychoterapii w Instytucie Psychologii Procesu. Szkoliła się w coachingu holistycznym International Coaching Certification i podejściu neurolingwistycznym w Polskim Instytucie NLP – posiada międzynarodowy certyfikat Coacha ICC i certyfikat Mistrza Praktyka NLP objęty akredytacją European Association for NLPt. Ukończyła trening Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Przez sześć lat szkoliła się w psychoterapii w nurcie psychologii procesu w Instytucie Psychologii Procesu. Aby poszerzyć swoją wiedzę w tematyce traumy, odbyła intensywny trening w obszarze pomocy dla osób z doświadczeniem zaniedbania, przemocy i strat prokreacyjnych metodą terapii NEST (The New Experience for Survivors of Trauma). Obecnie uczestniczy w całościowym czteroletnim kursie psychoterapii organizowanym przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii posiadającą akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Oferuje pomoc w nurcie integracyjnym korzystając z różnych koncepcji i metod pracy. Pomaga klientom, którzy doświadczają cierpienia emocjonalnego, trudności w relacjach międzyludzkich, kryzysów w związku, straty (żałoby), kryzysów życiowych, nadmiernego krytycyzmu i lęku, niskiego poczucia wartości, zagubienia kreatywności i sprawczości w swoim życiu, a także wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, poszukują głębszego znaczenia swojego życia. Sesje prowadzi także w języku angielskim i po hiszpańsku.

Motto:
Jedyną rzeczą, której nie możesz w życiu uniknąć, jest twoja osobista moc. Albo ty ją weźmiesz w swoje ręce albo ona weźmie ciebie. Carlos Castaneda