Blanka Drozd-Demska
psychoterapeutka, pedagożka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia integracyjna, psychoterapia uzależnienia od miłości

spotkania online

Absolwentka pedagogiki specjalnej (specjalność resocjalizacja) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz czteroletnich podyplomowych studiów psychoterapii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Odbyła staż kliniczny w Stacjonarnym Oddziale Psychiatrycznym Brzeskiego Centrum Medycznego. Ukończyła kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, kurs terapii EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) oraz Studium Interwencji Kryzysowej zorganizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, a także pierwszy etap szkolenia z zakresu psychotraumatologii praktycznej zorganizowany przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku (obecnie w trakcie szkolenia zaawansowanego). Odbyła szereg szkoleń związanych z pomocą psychologiczną osobom LGBTQ+ oraz transpłciowym, między innymi w Instytucie Pozytywnej Seksualności w Warszawie oraz Fundacji Trans-Fuzja w Warszawie. Przez dwa lata pracowała w zarządzie Stowarzyszenia „Tęczowe Opole”. Specjalizuje się w pomaganiu klientom borykającym się z konsekwencjami traum, lękami, stratami różnego rodzaju, współuzależnieniem, a także będącym w trakcie rozstania lub rozwodu. W pracy korzysta z podejścia systemowego, psychoanalitycznego, afirmatywnego, narracyjnego oraz terapii EMDR. Pomaga odkryć własne zasoby, towarzyszy w znalezieniu drogi do rozwiązań odpowiadających potrzebom klientów. Lubi biegać, słuchać muzyki i gotować. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową.

Motto:
Wszystko, czego pragniesz,  jest po drugiej stronie lęku. George Addair