W tym dziale prezentujemy różne artykuły dotyczące uzależnienia od miłości, choć nie tylko. Są tu również teksty naszym zdaniem pomocne w poszerzaniu świadomości siebie, jak i świata, w którym żyjemy. Wspólnym ich mianownikiem jest odkrywanie tajemnic ludzkiej psychiki, zrozumienie zależności przyczynowo-skutkowych w obszarach naszego psychicznego dobrostanu, wyborów, czy mechanizmów zachowań. Artykuły pochodzą głównie z zasobów internetowych, niektóre z nich publikowane były także w prasie.