Anna Maguder
psychoterapeutka

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia uzależnień behawioralnych i od substancji, psychoterapia uzależnienia od miłości

spotkania online

Specjalistka psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Umiejętności i wiedzę zdobywa w Łódzkiej Szkole Psychoterapii – Vis Salutis oraz dopełniając swoje studia psychologiczne ze specjalnością psychologia kliniczna w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Doświadczenie zawodowe nabyła na kilkuletnim stażu w Fundacji „Arka” zajmującej się postrehabilitacją osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz współpracując z Pracownią Zmiany Pozytywnej jako terapeutka uzależnień. Odbyła czteroletnią psychoterapię własną. Specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie oraz od substancji psychoaktywnych, współuzależnionymi, z syndromem DDA/DDD, zmagającymi się z trudnościami emocjonalnymi, obniżonym nastrojem. W kontakcie z drugim człowiekiem kieruje się podejściem integracyjnym. W relacji terapeutycznej ważna jest dla niej otwartość, autentyczność oraz szacunek dla osoby szukającej pomocy. Jest otwarta na pracę z klientami LGBT+. Pracuje pod regularną superwizją. Jej pasją są sporty walki, muzyka i podróże.

Motto:
Tam, gdzie rządzi miłość, nie ma woli władzy, a tam, gdzie dominuje władza, brakuje miłości. Jedno jest cieniem drugiego. Carl Gustav Jung