Aldona Czerwińska
psychoterapeutka, psycholożka, pedagożka, trenerka terapii EEG Biofeedback

konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia Gestalt, psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia uzależnienia od miłości

spotkania online

Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS, pedagogikę resocjalizacyjną w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej oraz I stopień TSR – terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Aktualnie jest w trakcie 4-letniego kursu z psychoterapii Gestalt w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując jako psycholog w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych, w fundacji aktywizującej społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne oraz w CGP Europe świadcząc usługi psychologiczne dla pracowników różnych firm. Odbyła także staże w Centrum Diagnozy Psychologicznej Terapii i Rozwoju Osobistego, NZOZ PsychoMedic.pl – Klinice Psychologiczno – Psychiatrycznej oraz na Oddziale Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej. W pracy terapeutycznej łączy różne nurty dostosowując je do potrzeb klienta. Wykorzystuje techniki podejścia Gestalt, poznawczo-behawioralnego, trzeciej fali – terapii akceptacji i zaangażowania, terapii opartej na współczuciu i uważności oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Pracuje z osobami dorosłymi doświadczającymi depresji, stanów lękowych, stresu, problemów psychosomatycznych. Pomaga klientom doświadczającym w życiu kryzysów, trudności w relacjach, zmagających się z samotnością, niskim poczuciem własnej wartości oraz poszukującym w życiu sensu, zmian i rozwoju. W pomaganiu ważny jest dla niej szacunek i zrozumienie dla świata drugiej osoby. Wierzy, że doświadczenie bezpiecznej relacji terapeutycznej pozwala na odkrycie tego kim rzeczywiście ktoś jest, uwalnia i służy otwarciu na nowe.

Motto:
Zmiana pojawia się wtedy, gdy ktoś staje się tym, kim jest, a nie kiedy usiłuje stać się tym, kim nie jest. Arnold Beisser