Loading...

Od piętnastu lat pomagamy kobietom, które kochają za bardzo

Oferujemy pomoc psychoterapeutyczną w formie konsultacji i psychoterapii indywidualnych w różnych nurtach, kobiecych grup psychoterapeutycznych, warsztatów oraz treningów. Pomoc psychoterapeutyczną świadczymy w ośrodkach Kobiecych Serc w Warszawie i Krakowie oraz online.

Aktualności

nowa książka Eugenii Herzyk

TRZY SPOSOBY KOCHANIA SIEBIE

 

Eugenia Herzyk – psychoterapeutka, założycielka i wieloletnia prezeska Fundacji Kobiece Serca, autorka książek „Nałogowa miłość” i „Dorosłe Dziewczynki z rodzin Dysfunkcyjnych”, w swoim najnowszym poradniku zwraca uwagę, że aby zająć się tematem miłości własnej najpierw należy określić, w jakim znaczeniu używamy tego pojęcia. Kochać siebie możemy na trzy, różne sposoby – zależny, narcystyczny i dojrzały.
Każdy z nich przynosi inne konsekwencje, przekłada się na uczucia, jakie przeżywamy, zachowania, w które wchodzimy, czy relacje, jakie tworzymy. Rozkładając kochanie siebie na składniki – akceptację, współczucie, troskę, życzliwość, wdzięczność i wybaczanie, autorka pokazuje, jak całkowicie odmienne znaczenia przyjmują one w każdym rodzaju miłości własnej. Jako psychoterapeutka pracująca według założeń humanistycznych Eugenia Herzyk zachęca, aby nie wartościować różnych rodzajów kochania siebie, nie uznawać, że jakiś jest dobry, a jakiś zły. W zamian zaprasza do zadania sobie pytania – który z nich mi służy i dokonania takich zmian, aby wzmacniać ten wybrany. Książka pisana jest przez kobietę dla kobiet, dzięki czemu jej przekaz jest spójny, autentyczny i pełen prawdziwej empatii.

Książka jest do nabycia w wybranych księgarniach stacjonarnych oraz internetowych. Patronami medialnymi książki są  portale ohme.pl, miastokobiet.pl oraz magazyn “Charaktery”.

PROMOCJA KONSULTACJI ONLINE
na Dzień Kobiet

konsultacja wstępna online
za pół ceny

Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem psychoterapii indywidualnej online w Kobiecych Sercach, zapraszamy do skorzystania z promocyjnej konsultacji wstępnej online. Konsultacja wstępna to niezobowiązujące spotkanie – jej odbycie nie zobowiązuje klientki do podjęcia psychoterapii. Konsultacja wstępna nie oznacza też rozpoczęcia psychoterapii – psychoterapia rozpoczyna się dopiero po zawarciu kontraktu z psychoterapeutką.

Promocja jest ważna od 8 marca do 31 marca 2023 r. Liczba miejsc w promocji jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

warsztat w Warszawie
z cyklu MECHANIZMY OBRONNE

PRZENIESIENIE, IDEALIZACJA / DEWALUACJA

17 marca 2023 r., godz. 16.30 – 20.30

W szerokim znaczeniu mechanizmy obronne to sposoby radzenia sobie z emocjami – lękiem, smutkiem, złością. Podobnie jak stosowanie regulatorów (substancje psychoaktywne, zachowania), należą do sposobów ryzykownych. Choć rzeczywiście mogą przynieść krótkotrwałe korzyści, na dłuższą metę generują wymierne straty.

W psychoterapii humanistycznej, której celem jest poszerzenie świadomości klienta, poznanie swoich mechanizmów obronnych ma kluczowe znaczenie. Mając świadomość ich stosowania – zarówno przez siebie, jak i osoby dookoła nas, budujemy lepszy kontakt ze sobą, z większą pewnością siebie funkcjonujemy w relacjach z innymi ludźmi i potrafimy zachować wierność rzeczywistości.

W cyklu warsztatów, z których każdy jest samodzielną całością, przedstawię najważniejsze mechanizmy obronne i zaproszę do pracy poznawczej, polegającej na identyfikacji ich (bądź nie) u siebie. Uczestniczki będą miały przestrzeń na podzielenie się własnymi doświadczeniami, a także przyjrzenie się stratom, wywołanym przez stosowanie poszczególnych mechanizmów obronnych. W atmosferze empatii i wzajemnej akceptacji zgłębimy przyczyny ich stosowania, a także trudności, jakie towarzyszą rezygnacji z nich. Będzie też mowa, jak sobie z tymi trudnościami poradzić.

Eugenia Herzyk, psychoterapeutka

 Pozostały 2 wolne miejsca.

grupa psychoedukacyjno-rozwojowa online

PIERWSZY KROK

cotygodniowe spotkania przez 2.5 miesiąca
rozpoczęcie: 20 marca 2023 r.
prowadząca: Dorota Dziemdziela,
psychoterapeutka, psycholożka

Grupa przeznaczona jest dla kobiet, które chcą rozpocząć proces pracy nad sobą, postawić pierwszy krok na drodze osobistego rozwoju.

Dzięki spotkaniom każda uczestniczka poszerzy świadomość siebie w różnych obszarach, zbliży się do odpowiedzi na pytanie, co jest służy, a co nie, określi, co potrzebuje zmienić, a także pozna najważniejsze czynniki umożliwiające dokonanie tej zmiany. Na spotkaniach podejmowane będą takie tematy, jak:

– kontakt ze sobą, w tym nazewnictwo emocji, ich doświadczenia w  ciele, mechanizmy radzenia sobie z nimi,

– określenie mechanizmów tworzenia i funkcjonowania w relacjach, w tym analiza przyjmowanych ról,

–  analiza przekonań dotyczących kobiety, kobiecości, ról narzuconych przez system rodzinny, w tym określenie konsekwencji, jakie się z tym wiążą

– poznanie swoich nawyków, cech osobowości, w tym takich, które nie służą rozwojowi osobistemu,

– zbadanie, co uniemożliwia dokonanie zmiany, w tym określenie swojej motywacji i zasobów oraz poznanie narzędzi do wprowadzenia i utrzymania zmiany.

Są jeszcze wolne miejsca.

bezpłatny webinar

OSOBOWOŚĆ BORDERLINE

27 marca 2023 r.
godz. 18.00 – 19.30
prowadząca: Ewa Grzybowska,
psychoterapeutka, psycholożka

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej sporo się mówi o borderline – zaburzeniu osobowości z pogranicza. Niektórzy podkreślają, że jest ono efektem następujących w świecie zmian – przebodźcowania, nastawienia na konsumpcjonizm i natychmiastową gratyfikację, spłyceniu relacji interpersonalnych, do których osobom o dużej wrażliwości trudno się przystosować. Powoduje to u nich rozchwianie emocjonalne, zmienność nastrojów, wybuchy gniewu, impulsywne zachowania, niestabilność w relacjach, jednoczesny lęk przed samotnością i przed bliskością oraz dojmujące poczucie pustki.

Więcej o diagnozie borderline, a także o założeniach nurtu dialektyczno-behawioralnego (DBT), który jest szczególnie polecany osobom z tym zaburzeniem, opowiadać będzie na webinarze Ewa Grzybowska, psychoterapeutka Kobiecych Serc, pracująca w nurcie DBT.

Brak wolnych miejsc, zapisujemy na listę rezerwową.

grupa psychoedukacyjno-rozwojowa online

TRENING UMIEJĘTNOŚCI DBT

cotygodniowe spotkania przez 2 miesiące
rozpoczęcie: 17 kwietnia 2023 r.
prowadząca: Ewa Grzybowska,
psychoterapeutka, psycholożka

TRENING UMIEJĘTNOŚCI DBT może stać się podstawą do uwalniania od emocjonalnego cierpienia i wyjścia z bezradności związanej z brakiem jakiegokolwiek wpływu na swoje emocje i zachowania. To z kolei może doprowadzić do wyeliminowania niestabilnych wzorów w relacjach i poprawy postrzegania siebie, wzmocnienia poczucia własnej wartości. Dzięki treningowi zwiększa się też odporność psychiczna i zdolność do tolerancji różnych kryzysów.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI DBT polecany jest w szczególności osobom chwiejnym emocjonalnie, cechującym się impulsywnymi zachowaniami i konfliktowym w relacjach. Psychoterapia DBT, której trening jest częścią, jest szczególnie rekomendowana w przypadku zaburzenia borderline, charakteryzującego się między innymi burzliwym życiem miłosnym, niestabilnymi relacjami i zachowaniami autodestrukcyjnymi.

Są jeszcze wolne miejsca.

cykl 7 warsztatów dla kobiet w Krakowie

W STRONĘ ZIEMI, W STRONĘ SŁOŃCA
zrównoważenie ciała i umysłu
(joga + psychoterapia)

8 maja 2023 r. – Ugruntowanie
15 maja 2023 r. – Przyjemność
22 maja 2023 r. – Moc
29 maja 2023 r. – Empatia
5 czerwca 2023 r. – Ekspresja
12 czerwca 2023 r. – Mądrość
19 czerwca 2023 r. – Duchowość

prowadząca: Eugenia Herzyk, psychoterapeutka, nauczycielka jogi

 Na siedmiu warsztatach cyklu będzie mowa o tym, jak wprowadzać równowagę na każdym z archetypowych poziomów świadomości, zwanych czakrami, zarówno poprzez jogiczne asany, jak i psychoterapeutyczną pracę nad sobą, polegającą na modyfikacji przekonań i zachowań. Każdy z warsztatów jest osobną całością – można brać udział we wszystkich lub tylko w wybranych. Na warsztaty zapraszamy kobiety niezależnie od ich dotychczasowego jogicznego, czy psychoterapeutycznego doświadczenia.

Są jeszcze wolne miejsca.

warsztat psychoterapeutyczny w Warszawie

 

KOCHAĆ SIEBIE