Loading...

Od szesnastu lat pomagamy kobietom, które kochają za bardzo

Oferujemy pomoc psychoterapeutyczną w formie konsultacji i psychoterapii indywidualnych w różnych nurtach w naszym ośrodku w Krakowie lub online, a także kobiecych grup psychoterapeutycznych, warsztatów oraz treningów.

Aktualności

nowa książka Eugenii Herzyk

TRZY SPOSOBY KOCHANIA SIEBIE

 

Eugenia Herzyk – psychoterapeutka, założycielka i wieloletnia prezeska Fundacji Kobiece Serca, autorka książek „Nałogowa miłość” i „Dorosłe Dziewczynki z rodzin Dysfunkcyjnych”, w swoim najnowszym poradniku, który ukazał się na rynku na początku 2023 roku, zwraca uwagę, że aby zająć się tematem miłości własnej najpierw należy określić, w jakim znaczeniu używamy tego pojęcia.

Kochać siebie możemy na trzy, różne sposoby – zależny, narcystyczny i dojrzały. Każdy z nich przynosi inne konsekwencje, przekłada się na uczucia, jakie przeżywamy, zachowania, w które wchodzimy, czy relacje, jakie tworzymy. Rozkładając kochanie siebie na składniki – akceptację, współczucie, troskę, życzliwość, wdzięczność i wybaczanie, autorka pokazuje, jak całkowicie odmienne znaczenia przyjmują one w każdym rodzaju miłości własnej.

Jako psychoterapeutka pracująca według założeń humanistycznych Eugenia Herzyk zachęca, aby nie wartościować różnych rodzajów kochania siebie, nie uznawać, że jakiś jest dobry, a jakiś zły. W zamian zaprasza do zadania sobie pytania – który z nich mi służy i dokonania takich zmian, aby wzmacniać ten wybrany. Książka pisana jest przez kobietę dla kobiet, dzięki czemu jej przekaz jest spójny, autentyczny i pełen prawdziwej empatii.

Książka, wydana przez wydawnictwo BookEdit,  jest do nabycia w wybranych księgarniach stacjonarnych oraz internetowych. Patronami medialnymi książki są  portale ohme.pl, miastokobiet.pl oraz magazyn “Charaktery”.

GRUPA ONLINE DLA KOBIET
NIESZCZĘŚLIWYCH W MIŁOŚCI

2-miesięczna grupa psychoterapeutyczna online
start: 17 października 2023 r.
prowadząca: Ewa Grzybowska, psychoterapeutka DBT

Niezależnie od tego, jak nazwiesz przyczynę Twoich bolesnych uczuć z powodu nieszczęśliwej miłości – czy będzie nią uzależnienie od miłości, nadwrażliwość emocjonalna, wysoki poziom neurotyczności, czy bycie DDD/DDA, co uniemożliwiło Ci wykształcenie dojrzałej osobowości, narzędzia DBT zaproponowane przez Marshę M. Linehan będą Ci pomocne, by uwolnić się od cierpienia. Narzędzia te poznasz podczas spotkań grupy, będziesz miała też okazje je przetrenować. Przy wsparciu prowadzącej oraz innych uczestniczek grupy odzyskasz wewnętrzną moc, nieodzowną do radzenia sobie z różnymi życiowymi kryzysami.

Przed przystąpieniem do grupy można się umówić na krótką rozmowę online z prowadzącą.

Przyczyny, objawy, terapia

Czym jest „kochanie za bardzo”?

Termin pochodzi od tytułu wydanej w 1985 roku, a popularnej do dziś, książki „Kobiety które kochają za bardzo” amerykańskiej psychoterapeutki Robin Norwood. Autorka opisuje przyczyny, objawy, konsekwencje i sposoby uwolnienia się od problemu, będącego w istocie uzależnieniem, analogicznym do alkoholizmu. Określa się je jako uzależnienie od miłości, co oznacza że regulatorem emocji dla kobiety są jej zachowania w intymnym związku.

Jak zdiagnozować problem?

Podobnie jak w przypadku alkoholizmu, do którego diagnozy stosuje się wiele różnych testów (CAGE, MAST, AUDIT), w literaturze spotkać można różnorakie testy diagnostyczne uzależnienia od miłości. Przedstawiamy kilka z nich, z podaniem, skąd pochodzą. Szczere odpowiedzi na pytania testów pozwalają na szybką autodiagnozę. Nazwanie problemu i poznanie jego mechanizmów stanowi pierwszy krok do poradzenia sobie z nim.