Eugenia Herzyk
założycielka i prezeska Fundacji Kobiece Serca,
zarządzająca ośrodkami w Krakowie i Warszawie,
psychoterapeutka

konsultacje i psychoterapie w Krakowie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia Gestalt oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka czteroletniej szkoły psychoterapii Gestalt (Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie). Pomagając klientom korzysta z różnorakich technik, w tym narzędzi psychoterapii behawioralno-poznawczej, psychodramy, mindfulness, czy pracy z ciałem. W pomocy indywidualnej  specjalizuje się w problematyce uzależnienia od miłości oraz zarządzania emocjami, pomaga w dokonywaniu świadomych wyborów. Od lat prowadzi kobiece grupy terapeutyczne, rozwojowe a także warsztaty dla kobiet. Pasjonatka neuronauk, w pracy z klientami duży nacisk kładzie na psychoedukację.  Autorka dwóch książek: „Nałogowa miłość” i „DDD – Dorosłe Dziewczynki z Rodzin Dysfunkcyjnych” i artykułów publikowanych w czasopismach i innych mediach. W przeszłości naukowiec (doktor chemii), bizneswoman i redaktor naczelna miesięcznika fotograficznego. Podróżniczka i entuzjastka bliskiego kontaktu z naturą – uprawiała żeglarstwo, taternictwo jaskiniowe, wspinaczkę wysokogórską oraz nurkowanie, obecnie pasjonuje się jogą, Nordic Walking i kajakarstwem.
Pierwszym krokiem na drodze samorozwoju jest przyjęcie całkowitej odpowiedzialności za swoje życie i podejmowane decyzje. Drugim – zrozumienie zależności przyczynowo-skutkowych determinujących nasz psychiczny dobrostan. Trzeci krok jest konsekwencją poprzednich – jest nim uświadomienie, że tak naprawdę szczęście jest naszym wyborem.

w kolejności alfabetycznej:

Dorota Dziemdziela
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Warszawie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia w nurcie humanistycznym oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – kierunków psychologia kliniczna oraz psychologia organizacji i zarządzania. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Grupa TROP) oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Pracowała jako psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, realizowała projekty PO KL współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmujące m.in. pracę z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także z młodzieżą. Ma na swoim koncie wiele szkoleń i warsztatów umiejętności społecznych dla osób dorosłych, treningi umiejętności rodzicielskich i mediacje rodzinne. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową w nurcie humanistycznym wykorzystując techniki podejścia Gestalt, psychoterapii doświadczeniowej oraz egzystencjalnej.
Motto:
Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Możesz wzrastać tylko, jeśli jesteś gotów czuć się dziwnie i niekomfortowo próbując czegoś zupełnie dla Ciebie nowego.
Brian Tracy

Ewa Khantouche
psychoterapeutka

konsultacje i psychoterapie w Krakowie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia integratywna oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek pedagogika specjalna–resocjalizacja). Ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczyła i uczestniczy w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach m.in.: terapia zaburzeń lękowych, diagnoza nozologiczna, praca z parą w ujęciu Gestalt. Specjalizuje się w pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, współuzależnionym oraz osobom z syndromem DDA. Prowadziła liczne autorskie warsztaty i grupy rozwoju osobistego, m.in. „Codzienne odkrywanie szczęścia”, „Uważność zamiast kontroli”, ”Odkrywanie siebie czyli miłość od drugiego wejrzenia”, „Wolność od lęków i oczekiwań drogą do zmiany sposobu myślenia”. Poza psychoterapią i rozwojem duchowym interesuje się ekologią praktyczną. Aktywnie uczestniczy w projektach i działaniach Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego EMEKO.
Motto:
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
Eckhart Tolle

Katarzyna Książek
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Warszawie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia integracyjna oparta na podejściu humanistycznym oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka klinicznej psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie szkoli się na warsztatach z Focusingu. Należy do Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA. Pracuje w nurcie integracyjnym, dobierając techniki psychoterapeutyczne do indywidualnych potrzeb klienta. Korzysta zarówno z założeń terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), Gestaltu, terapii humanistycznej, jak i podejścia poznawczego. Pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości, pewności siebie oraz w tworzeniu bliskich i satysfakcjonujących więzi. Pracuje z osobami po traumach, a także DDA/DDD, osobami mającymi trudności w związkach i relacjach, w radzeniu sobie ze zmianą czy kryzysami życiowymi, doświadczającymi lęku i/lub depresji.
Motto:
Istnieć to znaczy zmieniać się, zmieniać się to dojrzewać, dojrzewać zaś to nieskończenie tworzyć samego siebie.
Henri Bergson

Kamila Mikołajewska
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Krakowie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia psychodynamiczna oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczka całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowo-psychodynamicznym przy Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentka Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog m.in. w Dziennym Ośrodku Leczenia Nerwic i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Prowadziła warsztaty dla osób doświadczających przemocy oraz warsztaty kompetencji rodzicielskich. W pracy terapeutycznej korzysta z technik zaczerpniętych z różnych nurtów, jednak najbliższe jest jej podejście psychodynamiczne i systemowe. Pracuje z osobami  doświadczającymi niepokoju, lęku i depresji. Towarzyszy w procesie zmiany prowadzącej do efektywniejszego wykorzystywania własnych możliwości oraz do tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie. Zajmuje się pomocą w przezwyciężaniu różnorodnych trudności w sferze seksualności.
Motto:
Błogosławione niech będą moje porażki. Zawdzięczam im wszystko, co wiem.
Emil Cioran

Karolina Solecka-Rzytka
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Warszawie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia behawioralno-poznawcza oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – kierunek społeczna psychologia kliniczna. Ukończyła czteroletnie  podyplomowe szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej, zorganizowane przez Oxford Cognitive Therapy Centre oraz Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współtworzyła i prowadziła Poradnię Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz działała na rzecz Poradni Leczenia Bólu. Jej rozwój zawodowy skoncentrowany jest na nurcie integratywnym w psychoterapii oraz najnowszych podejściach w terapii poznawczo-behawioralnej (terapia dialektyczno-behawioralna DBT, terapia poznawcza oparta na uważności MBCT). Specjalizuje się w pomocy osobom doświadczającym kryzysu, depresji, lęku oraz osobom z zaburzeniami odżywiania a także DDA.
Motto:
Prawdziwa podróż ku odkryciu składa się nie z poszukiwania nowych pejzaży, lecz obserwacji nowymi oczami.
Marcel Proust