Eugenia Herzyk
założycielka i prezeska Fundacji Kobiece Serca,
zarządzająca ośrodkami w Krakowie i Warszawie,
psychoterapeutka

konsultacje i psychoterapie w Krakowie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia Gestalt, psychoterapia humanistyczna oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka czteroletniej szkoły psychoterapii Gestalt (Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie). Pracuje według założeń psychoterapii humanistycznej, z jednakową troską zajmując się obszarem umysłu, emocji, jak i ciała. Pomagając klientkom/klientom towarzyszy w ich rozwoju, którego celem jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za życie. Korzysta z różnorakich technik terapeutycznych, w tym narzędzi psychoterapii behawioralno-poznawczej, psychodramy, mindfulness, czy pracy z ciałem. W terapii indywidualnej  specjalizuje się w problematyce uzależnienia od miłości oraz zarządzania emocjami, pomaga w dokonywaniu świadomych wyborów. Od lat prowadzi kobiece grupy terapeutyczne a także warsztaty dla kobiet. Pasjonatka neuronauk oraz medycyny chińskiej, w pracy z klientkami/klientami duży nacisk kładzie na psychoedukację.  Ukończyła kursy podstaw medycyny chińskiej, w tym dietetyki profilaktycznej i leczniczej w Instytucie Medycyny Chińskiej w Krakowie oraz kurs masażu leczniczego w szkole Animusz w Warszawie. Autorka dwóch książek: „Nałogowa miłość” i „DDD – Dorosłe Dziewczynki z Rodzin Dysfunkcyjnych” a także licznych artykułów publikowanych w czasopismach i innych mediach. W przeszłości naukowiec (doktor chemii), bizneswoman i redaktor naczelna miesięcznika fotograficznego. Podróżniczka i entuzjastka bliskiego kontaktu z naturą – uprawiała żeglarstwo, taternictwo jaskiniowe, wspinaczkę wysokogórską oraz nurkowanie, obecnie pasjonuje się jogą, Nordic Walking i kajakarstwem.
Motto:
Szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie. Erich Fromm

w kolejności alfabetycznej:

Dorota Dziemdziela
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Warszawie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia w nurcie humanistycznym oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – kierunków psychologia kliniczna oraz psychologia organizacji i zarządzania. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Grupa TROP) oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Pracowała jako psycholog w Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, realizowała projekty obejmujące m.in. pracę z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także z młodzieżą. Doświadczenie zawodowe zdobywała też prowadząc treningi umiejętności społecznych dla osób dorosłych, treningi umiejętności rodzicielskich, a także szkolenia z zakresu asertywności, komunikacji, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oferuje pomoc w postaci psychoterapii indywidualnej oraz grupowej w nurcie humanistycznym z wykorzystaniem technik podejścia Gestalt, psychoterapii doświadczeniowej oraz egzystencjalnej. Specjalizuje się w prowadzeniu kobiecych grup rozwojowych oraz grup dla osób z zaburzeniami jedzenia. Pracuje z klientami znajdującymi się w kryzysie, depresji i stanach lękowych.
Motto:
Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Możesz wzrastać tylko, jeśli jesteś gotów czuć się dziwnie i niekomfortowo próbując czegoś zupełnie dla Ciebie nowego.
Brian Tracy

Dorota Gąsiorowska
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Warszawie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia integracyjna oparta na podejściu humanistycznym oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka psychologii klinicznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii w  Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbyła  szkolenia dotyczące pracy z rodziną i parą, pracy z genogramem oraz interwencji kryzysowej, a także staż kliniczny w  Bródnowskim Szpitalu Psychiatrycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Towarzystwie Pomocy Młodzieży, prowadziła też autorskie warsztaty, grupy wsparcia oraz rozwoju osobistego. W pracy terapeutycznej łączy wiele nurtów i teorii dostosowując je do potrzeb klienta. Przyjmując za podstawę podejście humanistyczne, egzystencjalne, wykorzystuje metody nurtu poznawczo-behawioralnego, psychodynamicznego oraz systemowego. Pomaga osobom z zaburzeniami lekowymi, psychosomatycznymi, depresją oraz zaburzeniami osobowości. Pracuje z klientami przeżywającymi trudności w relacjach, doświadczającymi kryzysu, konfliktów wewnętrznych, zmagających się z poczuciem samotności, poszukujących  sensu oraz dalszych dróg własnego rozwoju.
Motto:
Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. Jak bowiem możemy je zmieniać jeśli nie czujemy się za nie odpowiedzialni? Irvin David Yalom

Ewa Khantouche
psychoterapeutka

konsultacje i psychoterapie w Krakowie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia integratywna oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek pedagogika specjalna–resocjalizacja). Ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczyła i uczestniczy w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach m.in.: terapia zaburzeń lękowych, diagnoza nozologiczna, praca z parą w ujęciu Gestalt. Specjalizuje się w pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, współuzależnionym oraz osobom z syndromem DDA. Prowadziła liczne autorskie warsztaty i grupy rozwoju osobistego, m.in. „Codzienne odkrywanie szczęścia”, „Uważność zamiast kontroli”, ”Odkrywanie siebie czyli miłość od drugiego wejrzenia”, „Wolność od lęków i oczekiwań drogą do zmiany sposobu myślenia”. Poza psychoterapią i rozwojem duchowym interesuje się ekologią praktyczną. Aktywnie uczestniczy w projektach i działaniach Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego EMEKO.
Motto:
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
Eckhart Tolle

Katarzyna Książek
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Warszawie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia integracyjna oparta na podejściu humanistycznym oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka klinicznej psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie szkoli się na warsztatach z Focusingu. Należy do Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA. Pracuje w nurcie integracyjnym, dobierając techniki psychoterapeutyczne do indywidualnych potrzeb klienta. Korzysta zarówno z założeń terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), Gestaltu, terapii humanistycznej, jak i podejścia poznawczego. Pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości, pewności siebie oraz w tworzeniu bliskich i satysfakcjonujących więzi. Pracuje z osobami po traumach, a także DDA/DDD, osobami mającymi trudności w związkach i relacjach, w radzeniu sobie ze zmianą czy kryzysami życiowymi, doświadczającymi lęku i/lub depresji.
Motto:
Istnieć to znaczy zmieniać się, zmieniać się to dojrzewać, dojrzewać zaś to nieskończenie tworzyć samego siebie.
Henri Bergson

Kamila Mikołajewska
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Krakowie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia psychodynamiczna oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczka całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowo-psychodynamicznym przy Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentka Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog m.in. w Dziennym Ośrodku Leczenia Nerwic i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Prowadziła warsztaty dla osób doświadczających przemocy oraz warsztaty kompetencji rodzicielskich. W pracy terapeutycznej korzysta z technik zaczerpniętych z różnych nurtów, jednak najbliższe jest jej podejście psychodynamiczne i systemowe. Pracuje z osobami  doświadczającymi niepokoju, lęku i depresji. Towarzyszy w procesie zmiany prowadzącej do efektywniejszego wykorzystywania własnych możliwości oraz do tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie. Zajmuje się pomocą w przezwyciężaniu różnorodnych trudności w sferze seksualności.
Motto:
Błogosławione niech będą moje porażki. Zawdzięczam im wszystko, co wiem.
Emil Cioran

Karolina Solecka-Rzytka
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Warszawie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia behawioralno-poznawcza oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – kierunek społeczna psychologia kliniczna. Ukończyła czteroletnie  podyplomowe szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej, zorganizowane przez Oxford Cognitive Therapy Centre oraz Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współtworzyła i prowadziła Poradnię Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz działała na rzecz Poradni Leczenia Bólu. Jej rozwój zawodowy skoncentrowany jest na nurcie integratywnym w psychoterapii oraz najnowszych podejściach w terapii poznawczo-behawioralnej (terapia dialektyczno-behawioralna DBT, terapia poznawcza oparta na uważności MBCT). Specjalizuje się w pomocy osobom doświadczającym kryzysu, depresji, lęku oraz osobom z zaburzeniami odżywiania a także DDA.
Motto:
Prawdziwa podróż ku odkryciu składa się nie z poszukiwania nowych pejzaży, lecz obserwacji nowymi oczami.
Marcel Proust

Katarzyna Szybka
psychoterapeutka, psycholożka

konsultacje i psychoterapie w Krakowie oraz przez Skype, prowadzenie grup i warsztatów

psychoterapia behawioralno-poznawcza oraz psychoterapia uzależnienia od miłości

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła Studium Psychologicznego Treningu Grupowego i Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych w Instytucie Terapii i Edukacji Psychologicznej. Uczestniczka całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT EDU w Warszawie. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Myślenicach. W ramach stowarzyszenia na rzecz rozwoju i wsparcia społecznego Busola angażuje się w projekty dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Pracuje terapeutycznie z osobami z zaburzeniami lękowymi i nastroju, zaburzeniami osobowości, z osobami doświadczającymi trudności w budowaniu więzi, współuzależnionymi i kobietami doświadczającymi przemocy w związku.
Motto:
Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić. Przysłowie wschodnie