Fundacja Kobiece Serca została utworzona w 2007 roku z misją służenia pomocą psychologiczną kobietom uzależnionym od miłości. Jesteśmy pierwszą placówką w Polsce, która zajęła się tym problemem, dotykającym bardzo wiele kobiet, a często nie uświadamianym, a nawet nie diagnozowanym przez specjalistów. Depresja, wahania nastroju, zaburzenia lękowe, trudności z koncentracją, nadmierny stres traktowane są przez nich jako odrębne objawy psychicznego dyskomfortu a nie jako bezpośredni skutek postępującego uzależnienia od miłości. Psychoterapia w takim podejściu staje się nieskuteczna, a zamiast pomóc, może zaszkodzić, doprowadzając do rozwoju innych uzależnień (pracoholizm, uzależnienie od kompulsywnego jedzenia, siecioholizm, zakupoholizm, alkoholizm, uzależnienie od psychoterapeuty).

Swoją misję pomocy psychologicznej kobietom uzależnionym od miłości Fundacja Kobiece Serca realizuje przez:

  • udzielanie konsultacji i prowadzenie psychoterapii indywidualnych – w ośrodkach w Krakowie, w Warszawie, przez Skype oraz drogą mailową,

  • prowadzenie grup rozwojowych oraz grup terapeutycznych,

  • organizowanie warsztatów i treningów rozwoju osobistego,

  • udostępnianie treści psychoedukacyjnych na portalu www.kobieceserca.pl,

  • współpracę z mediami w celu upowszechniania wiedzy na temat uzależnienia od miłości,

  • współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami rozwoju osobistego dla kobiet,

  • wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami działania Fundacji.

Fundacja Kobiece Serca jest placówką samofinansującą się – nie korzystamy z darowizn, dotacji czy grantów. Dochody wypracowane poprzez świadczenie płatnych form pomocy przeznaczamy na pomoc bezpłatną lub dofinansowanie konsultacji, grup rozwojowych oraz warsztatów.

Każda kobieta, która korzysta u nas z płatnych form pomocy wspiera inne, których w tym momencie na to nie stać. Z przekonaniem, że karmienie wyuczonej bezradności kobiet nie jest konstruktywne, zachęcamy jednocześnie do wzmacniania kobiecej solidarności.